Skip to content

Förstod inte regelverket - frias från bidragsbrott efter språkförbistring

Foto: Emil Langvad/TT

Språkförbistring gjorde att mannen inte förstod vad som menas med att "stå till arbetsmarknadens förfogande" när han ansökte om A-kassa. Han har därför inte haft uppsåt till bidragsbrott trots att han befann sig utomlands. Det slår hovrätten fast och river därmed upp tingsrättens fällande dom.

 

Den 40-årige mannen åtalades vid Örebro tingsrätt för bidragsbrott. Enligt åtalet hade han fått A-kassa under två månader trots att han inte hade befunnit sig i Sverige då.

Fick hjälp av hustrun
I sin ansökan om A-kassa hade han dock intygat att han hade varit arbetslös och stått till arbetsmarknadens förfogande.

Mannen nekade till brott. Hans uppfattning redovisas i tingsrättens dom:

"Eftersom han hade varit arbetslös fyllde han med hjälp av sin dåvarande fru i kassakorten och ansökte om ersättning från A-kassan. Han tog för givet att han hade rätt till ersättning. Hans vänner hade nämligen berättat att han hade rätt till ersättning från A-kassan eftersom han var arbetslös. Han förstod inte helt och hållet texten i kassakorten och läste inte varningstexterna." 

Örebro tingsrätt slog dock fast att mannen måste ha insett att han inte hade rätt till ersättning under perioden och att åtalet för bidragsbrott därför var styrkt. Mannen dömdes därför till villkorlig dom och 40 dagsböter à 130 kronor för bidragsbrott.

Förstod inte regelverket
Mannen överklagade domen till Göta hovrätt som nyligen rev upp den fällande domen. Hovrätten skriver i sina domskäl:

"Det finns enligt hovrättens mening inte anledning att misstro X (den tilltalade) när han berättar att han inte var klar över hur regelverket var beskaffat och att han därför tog hjälp av sin f.d. hustru, som vistats i Sverige i drygt 20 år, när han skulle fylla i ansökan och att han inte heller reflekterade över vad som avsågs med att 'stå till arbetsmarknadens förfogande'."

Enligt hovrätten har åklagaren därför inte bevisat att mannen hade uppsåt och han frias därför.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Ekdahl

  • Alt-texten
    Blendow Lexnova

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt