Skip to content

Fler ensamkommande omfattas av gymnasielagen - gör avsteg från lagkrav om asylansökan

Ensamkommande köar till Riksdagshuset för att lyssna på debatten om sin situation i Sverige. Foto: Claudio Bresciani/TT

Även ensamkommande ungdomar som inte hade fått sin asylansökan registrerad hos Migrations-verket det datum som lagen föreskriver kommer att omfattas av den så kallade gymnasielagen. Det har Migrationsverket beslutat. "Många skjutsades till ankomstboenden - oavsett om de hunnit registrera sin asylansökan eller inte", skriver Migrations-verket.

 

Migrationsverket konstaterar att det egentligen är Migrationsverket, Polismyndigheten, Kustbevakningen och Tullverket som är behöriga att ta emot asylansökningar.

- Med den exceptionella situation som rådde i november 2015, där Migrationsverket inte hann med att registrera ansökningar i takt med att asylsökande anlände till Sverige, är vår bedömning i det här fallet ändå att även en kommun får anses behörig att lämna viljeförklaringen till Migrationsverket, säger Migrationsverkets rättsliga expert Anna Lindblad.

- Om det finns en tjänsteanteckning hos ankomstkommunen, där det framgår att man uttryckt en vilja att söka asyl, och som är daterad innan den 24 november 2015, kommer vi att utgå från det tidigare datumet.

Krävs skriftlig dokumentation
Som huvudregel krävs skriftlig dokumentation som indikerar att man ville söka asyl Sverige och som daterats hos kommunen före den 24 november 2015 men Migrationsverket kommer även att titta på annan bevisning.

Migrationsverket skriver:

"Ett mycket stort antal människor anlände samtidigt till tågcentraler och färjeterminaler under denna period. Det innebar att många ensamkommande barn skjutsades till ankomstboenden - oavsett om de hunnit registrera sin asylansökan eller inte."

Finns ingen säker siffra
De sista två veckorna i november och första veckan i december 2015 registrerades runt 4 000 asylansökningar som gällde ensamkommande barn.

- Uppskattningsvis var det några hundra bland dessa som registrerade sin asylansökan i efterhand, men någon exakt siffra har vi inte, säger Anna Lindblad.

Sedan den 18 juli avvaktar Migrationsverket med att fatta bifallsbeslut när det gäller den nya gymnasielagen. Orsaken är att rättsläget är oklart sedan olika migrationsdomstolar har kommit till olika slutsatser om gymnasielagen är laglig. Migrationsverket avvaktar därför rättslig vägledning från Migrationsöverdomstolen som väntas komma med ett avgörande inom kort.

- Men ansökningstiden löper fortfarande och 30 september är sista datum för att ansöka. Därför är det bra att lämna in sin ansökan så snart som möjligt till Migrationsverket, säger Anna Lindblad.

 

Gymnasielagen - fakta

För att få uppehållstillstånd enligt den nya gymnasielagen ska följande villkor vara uppfyllda:

  • personen ska ha ansökte om asyl första gången den 24 november 2015 eller tidigare.
  • personen registrerades som ensamkommande barn vid ansökan och blev anvisad till en kommun som skulle ordna hans/hennes boende.
  • när personen fick beslutet om utvisning var han/hon 18 år eller äldre.
  • personen fick vänta mer än 15 månader på att få ett beslut.
  • personen fick sitt beslut om utvisning den 20 juli 2016 eller senare.
  • personen studerar, eller har studerat och har för avsikt att studera på gymnasienivå i Sverige.
  • personen ska befinna dig i Sverige när han/hon ansöker.

Migrationsverket kontrollerar också om personen har begått något brott eller om det finns något som pekar på att han/hon skulle kunna utgöra en säkerhetsrisk.

  • Stefan Wahlberg

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt