Skip to content

Firade Hitlers födelsedag med nazistflagga - HD prövar JK:s beviskrav vid hets mot folkgrupp

Vilka beviskrav ska gälla när JK väcker åtal för tryckfrihetsbrott och den åtalade hävdar att brottet är preskriberat? Tingsrätten avvisade JK:s åtal för hets mot folkgrupp eftersom det inte kunde uteslutas att flaggan hade sålts mer än ett år tidigare. Hovrätten rev upp beslutet och sänkte beviskrav. HD har nu beslutat att pröva frågan.

 

Natten till den 20 april förra året hissade två maskerade personer en nazistisk flagga med ett hakkors på Fristadstorget i centrala Eskilstuna. Datumet är förknippat med Adolf Hitler, eftersom det var hans födelsedag.

En person - en 24-årig man - greps i samband med aktionen medan en annan en förblev okänd för polisen.

Åtalades av JK
24-åringen åtalades av justitiekanslern för tryckfrihetsbrottet hets mot folkgrupp eftersom han enligt åtalet hade spridit ett meddelande som uttrycker missaktning mot bland annat judar och romer. Anledningen till att det betecknades som ett tryckfrihetsbrott var eftersom flaggan enligt en undersökning från Nationellt Forensiskt Centrum hade framställts i en tryckpress.

Bevisningen utgjordes bland annat av rörliga bilder från övervakningskameror där man kan se hur de båda maskerade männen halar den EU-flagga som vanligtvis hänger på flaggstången och därefter hissar nazistflaggan. I samband med detta anländer en polisbil till torget och personerna försöker då springa från platsen.

Screentryckt flagga
24-åringen har erkänt och uppgett att han vet vem den andra personen är men att detta är "hemligstämplat". Han har samtidigt uppgett att han inte visste hur flaggan såg ut och att det "är att ta i" att det har handlat om att fira Hitlers födelsedag.

Flaggan är av allt att döma framställd med så kallad screentryckteknik och är enligt tingsrätten en skrift i tryckfrihetsförordningens mening – någonting som innebär att det är JK som ska driva målet och att det är ett års preskriptionstid.

24-åringen har enligt JK lämnat "vaga och oprecisa uppgifter" om flaggan som i praktiken är omöjliga att motbevisa – någonting som enligt JK borde medföra att flaggan ska anses ha getts ut vid samma tidpunkt som den spreds, det vill säga vid hissningen på torget.

Lämnade ut till försäljning
Enligt tryckfrihetsförordningen är den relevanta tidpunkten dock när skriften lämnades ut till försäljning eller liknande.

Flaggan saknar ursprungsuppgifter och det är möjligt att den de facto hade sålts mer än ett år före hissningen. Det kunde därför inte uteslutas att ett eventuellt brott var preskriberat och Eskilstuna tingsrätt avvisade därför JK:s åtal.

JK överklagade till Svea hovrätt som gjorde en annan bedömning än tingsrätten.

För hårda krav
Hovrätten gick på JK:s linje och slog fast att det beviskrav som tillämpats av tingsrätten när det gäller frågan om preskription är för hårt.

Tingsrätten hänvisade i sin bedömning till ett avgörande från Högsta domstolen som gäller påföljdsbestämning vid oklarhet kring den tilltalades ålder och ansåg med hänsyn till detta att JK behövde "klarlägga" att preskription inte hade inträtt för att åtalet inte ska avvisas.

Detta beviskrav gjorde dock enligt hovrätten att eventuella preskriptionsinvändningar ofta blir omöjliga att motbevisa.

Ska framstå som "obefogad"
Hovrätten ansåg istället att det var tillräckligt att JK lägger fram så mycket bevisning att preskriptionsinvändningen kan sägas framstå som "obefogad". Domstolen konstaterade här att "inte mycket" talade för att flaggan publicerats tidigare och ansåg att JK hade uppfyllt sitt beviskrav.

Gärningen var därför inte preskriberad och åtalet skulle därför tillåtas, enligt hovrätten.

Den 24-årige mannen överklagade till Högsta domstolen som nu har beslutat att meddela prövningstillstånd när det gäller frågan om vilket beviskrav som ska gälla i den här typen av mål.

 

 

 

  • Alt-texten
    Isak Bellman

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

10 comments

En flagga är en flagga och inte någon trycksak. Är det förbjudet att fira en födelsedag? Om inte varför nämns det då i artikeln? Är det något som anförs i åtalet eller ingår i domen?

Jag har en tshirt med Che Guevara som jag köpte när jag besökte mausoleet i Santa Clara. Jag är osäker på om det är screentryck. Måste jag kolla upp den saken innan jag tar den på mig nästa gång?

Jämförde den åtalande EU med Nazityskland? Det finns förvisso vissa likheter mellan EU och Tyskland efter Hindenburgs bortgång. Frånvaron av folkvalda i yttersta ledningen tillexempel. Personligen ser jag mer likheter med EU:s utveckling och den andra undertecknaren av Molotov-Ribbentrop-pakten.

Håller helt med dig. Tyvärr lär det nog bli så, gud förbjude, att EUs kollaps bär kärnan i sig till nästa stora krig i Europa med omnejd. Bexitdebaklet har visat att EU inte tål kritik för sin organisation / verksamhet och vägrar ta tillfället i akt för dialog. Det finns ju många med makt och pekuniära intressen som har alltför mycket att förlora på en reformering.

Jättebra att domstolarna går till botten med sådana här grova brott och inte kastar bort sin tid på gängskjutningar, grova våldtäkter eller annat trams!

Just så men du bortser från "värdegrunden" !

Jag kunde inte ha sagt det bättre själv.
Precis som jag tycker att vi prioriterar bra när vi lägger runt 70 000 000 000 kr årligen på immigration och integration istället för att satsa dessa pengar på helt oviktiga saker som äldreomsorg, sjukvård, skola, infrastruktur, o.s.v.
Och det är ju inte bara jag som tycker så. Sedan i söndags kväll så vet jag att 82% av väljarna håller med.
Fantastiskt detta det nya Sverige. Landet där vi aldrig har varit tryggare. Det utopia där vi öppnar våra hjärtan och minsann inte bygger några murar.

Vilken rasist du är!
Vet du inte att man inte kan ställa grupp mot grupp?

Hur många av de som skriver artiklar har farit runt i hemtjänsten och torkat gamla käringar och gubbar i ändan. Så där mellan tummen och pekfinget.

Dagens juridik är verkligen ren piss-smörja.

Tidpunkten för tryckningen borde - då det gäller ett åldrigt emblem som detta - vara av underordnad betydelse. Vad som spelar roll borde istället vara tidpunkten för publikationen/flagghissningen på offentlig plats.

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.