Skip to content

"En vit fläck på kartan" - redovisningens betydelse vid upphandling under forskarlupp

Foto: Jessica Gow/TT

Ett nytt forskningsprojekt ska undersöka vilken betydelse företagens redovisning har i samband med offentliga upphandlingar.

 

- Det saknas i stort sett forskning om redovisningens betydelse vid upphandlingar i Sverige, säger Stefan Olsson, professor i finansrätt, Handelshögskolan vid Karlstads universitet.

Forskningsprojektet finansieras av Konkurrensverket och kommer att bedrivas av Handelshögskolan vid Karlstads universitet. 

Mindre företag 
Lagen om offentlig upphandling gör det möjligt för upphandlaren att ställa krav på en viss ekonomisk ställning hos de företag som lämnar anbud. 

I Sverige finns olika redovisningsnormer beroende på företagets storlek vilket kan göra att mindre företag hävdar sig sämre i en upphandling.

Forskningsprojektet syftar därför till att undersöka i vilken utsträckning dagens normer för redovisning påverkar den ekonomiska eller finansiella ställning som ett företag kan visa vid en upphandling. 

"En vit fläck på kartan"
Balansräkningar, årsomsättning, intyg från banker och relevant ansvarsförsäkring är exempel på dokumentation som kan användas för att visa på företagets stabilitet och pålitlighet. 

Inom ramen för projektet kommer det också att analyseras hur redovisningsregler kan användas av en leverantör för att styrka kapaciteten hos koncernbolag eller underleverantörer. 

Europeisk och svensk nivå
I studien ingår även en grundläggande beskrivning av den redovisningsrättsliga normbildningen på europeisk och svensk nivå.

- Det har hittills varit en vit fläck på kartan, något som vi hoppas kunna råda bot på, säger Stefan Olsson, professor i finansrätt, Handelshögskolan vid Karlstads universitet.

  • William Eriksson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt