Skip to content

"En olycka kommer sällan ensam" - kombination av psykisk ohälsa och beroende ska kartläggas

Foto: Stina Stjernkvist/TT

Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att kartlägga och analysera hur vård och omsorg fungerar för personer som lider av både beroendeproblematik och pyskisk ohälsa.

 

Bland de personer som söker hjälp för missbruk eller beroende bedöms ungefär en tredjedel även ha en ångestsjukdom - och ännu fler en depression.

- En olycka kommer sällan ensam. Om vi som samhälle på allvar ska hjälpa personer ur missbruk och beroende måste den psykiska ohälsan i gruppen också mötas, säger socialminister Annika Strandhäll (S).

Regeringen ger nu Socialstyrelsen i uppdrag att kartlägga förekomsten av samsjuklighet i form av psykisk ohälsa och beroendeproblematik.

I uppdraget ingår även för Socialstyrelsen att studera hur samverkan mellan olika verksamheter fungerar och utreda hur detta påverkar förutsättningarna för god vård och omsorg. 

Kartläggningen ska ske i samråd med Folkhälsomyndigheten och andra berörda myndigheter och för uppdraget har Socialstyrelsen tilldelats 1,5 miljoner kronor. 

Uppdraget ska slutredovisas senast den 30 november nästa år.

  • William Eriksson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt