Skip to content

"En olycka kommer sällan ensam" - kombination av psykisk ohälsa och beroende ska kartläggas

Foto: Stina Stjernkvist/TT

Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att kartlägga och analysera hur vård och omsorg fungerar för personer som lider av både beroendeproblematik och pyskisk ohälsa.

 

Bland de personer som söker hjälp för missbruk eller beroende bedöms ungefär en tredjedel även ha en ångestsjukdom - och ännu fler en depression.

- En olycka kommer sällan ensam. Om vi som samhälle på allvar ska hjälpa personer ur missbruk och beroende måste den psykiska ohälsan i gruppen också mötas, säger socialminister Annika Strandhäll (S).

Regeringen ger nu Socialstyrelsen i uppdrag att kartlägga förekomsten av samsjuklighet i form av psykisk ohälsa och beroendeproblematik.

I uppdraget ingår även för Socialstyrelsen att studera hur samverkan mellan olika verksamheter fungerar och utreda hur detta påverkar förutsättningarna för god vård och omsorg. 

Kartläggningen ska ske i samråd med Folkhälsomyndigheten och andra berörda myndigheter och för uppdraget har Socialstyrelsen tilldelats 1,5 miljoner kronor. 

Uppdraget ska slutredovisas senast den 30 november nästa år.

  • William Eriksson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

8 comments

Det är känt sedan länge att hasch, cannabis och marijuana skadar hjärnan på ett sådant sätt att personen blir psyksjuk. Speciellt om någon börjar missbruka som ung då hjärnan fortfarande är under utveckling. Det viktigaste borde vara att till varje pris stoppa droger bland unga! Det är inte psykisk sjukdom som leder till missbruk, det är missbruk som leder till psykisk sjukdom!

Sverige har redan kriminaliserat de människor Du talar om. Vilka ytterligare åtgärder förespråkar DU?

Det är för mesiga straff för allt som berör droger. Det behövs längre straff så att langarna verkligen försvinner från gator och torg.
Kriminella och eller drogmissbrukande föräldrar ska alltid förlora vårdnaden i vårdnadstvister.
Inför/underlätta oförberedda drogtester på alla skolor från mellanstadiet och uppåt t.o.m. gymnasiet. Testa både elever och personal. Plocka omedelbart bort de elever och personal som visar ett positivt drogtest.
Gör det lagligt och möjligt för skolans personal att när som helt genomsöka elevskåp.
Vi måste också få bort langarna från ungdomsgårdar mm där barn och ungdomar vistas. Det behövs alltså en utbyggd mer kontrollerad fritidsverksamhet efter skoltid.
Skolloven borde kortas. Inför 3-terminssystem som många andra länder har och korta sommarlovet.
Genomför ANT-undervisningen redan i lågstadiet.

Wow Maria, Jag blir imponerad av alla Dina föreslagna tvångsåtgärder. Nämn ett land som lyckats komma tillrätta med drogerna med Dina metoder? Tala även om hur mycket Du anser det skall få kosta. Berätta vidare hur Du skall få Dina tvångsåtgärder att överensstämma med grundlagen och europakonventionen. Jag väntar spänt
.

Börja med ANT-undervisningen redan i lågstadiet behöver inte kosta något extra alls.
Behörighet för skolpersonal att öppna elevskåp kostar inget extra heller.
Tre-terminssystem finns redan i många andra länder.
Hårdare straff kommer kosta något i fler fängelser men spara pengar på sikt.
Inget av förslaget krockar med Grundlagen eller Europakonventionen. Om du anser att det beskriv då på vilket sätt du tycker att den gör det.

Tjaa. Många psykiskt sjuka knarkar och många knarkare är psykiskt sjuka. Det är inget nytt. Det finns forskning på området. Jag hoppas att man inte slösar många minuter på att leta efter sådana samband. De finns och är välkända.

Jag tycker heller inte att man i första hand ska snöa in på den psykiska sjukdomen. Den kan vi inte göra speciellt mycket åt. Bättre är att titta på miljön vi exponerar psykiskt sjuka för. För det är ju så att missbrukare attraherar försäljare och försäljare skapar missbrukare. Runt alla vårdhem och på alla psykiatriska avdelningar där det finns beroendepatienter svärmar narkotikaförsäljare. Där finns det nämligen kunder.

Det spelar ingen roll om vårdhemmet ligger långt ute i skogen. Det första som händer på vårdhem är att nykomlingen träffar personalen för inskrivningssamtal. Sen får han träffa kranen och lära sig hur man får tag på droger. Om han inte redan knarkade när han kom så gör han det när han åker.
I psykakutens väntrum sitter nästan alltid en sliten man med solglasögon och en gym-väska och håller hov. Det ringer i mobiltelefonen och sen går han in på toaletten med väskan. Lite senare kommer en av patienterna från beroende från avdelningen "för att röka" och går in på toan. Alla vet. Personalen kan inte göra ett smack åt saken. Polisen bryr sig inte.
På andra sjukhus sitter liknande män på bänkar i korridoren eller i parken utanför. Man ser dem dag efter dag, på samma platser och med samma väskor. Håller hov, tar emot telefonsamtal och går på toaletten.
Det är kort sagt god tillgång till narkotika på sjukhusen. Men det ser man inte från socialstyrelsens eller andra myndigheters avlägsna perspektiv. Inte heller ser den professor myndigheten använder som expert det. Ska man se sådant måste man vara på plats och vårdpersonalen tillfrågas aldrig någonsin.

En början är att fysiskt skilja missbruksvård från psykiatrisk vård. Drognaiva med psykisk sjukdom ska aldrig vårdas tillsammans med missbrukare. Och absolut inte tillsammans med kända narkotikaförsäljare som bör hållas strikt isolerade för att inte skada övriga patienter.
Låt polisen göra punktkontroller på alla dessa män med väskor runt sjukhus och vårdhem. Att sälja till personer som vårdas för missbruk måste betraktas som synnerligen grovt brott. Lås in narkotikaförsäljare länge.

Är det verkligen nödvändigt att utomstående ska få vistas på vårdinrättningar? Gör det åtminstone brottsligt för kända missbrukare och försäljare att komma inom en kilometer från vårdhemmen eller medvetet kontakta någon som vårdas där.
Måste patienterna få ta med sig väskor som personalen inte får gå igenom?
Kan vi ha väktare på akuten med rättigheter att kontrollera medhavda väskor och dylikt?

Ge vårdpersonalen verktyg att hålla missbruket utanför vårdinrättningen. Det kommer säkert inte att eliminera missbruket. Psykiskt sjuka kommer säkert fortfarande att vara knarka i högre grad än andra. Men dagens slappa hållning skapar missbrukare.

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.