Skip to content

Elever skyldiga visa respekt för läraren - nu skrivs det in i läroplanen

Foto: Jonas Ekströmer / TT

Regeringen inför förändringar i läroplanen för att "öka trygghet och studiero" i skolan. Nya läroplanen innehåller bland annat en skrivelse om att elever ska visa respekt för lärare och andra elever.

 

Läroplansändringarna bygger på slutsatser från Skolkommissionens betänkade ”Samling för skolan”.

Kommissionen konstaterade att det finns "problem med lärandemiljöerna" på många av landets skolor. Många elever upplever bristande studiero och att andra elever stör ordningen på lektionerna. 

I läroplanerna förtydligas nu rektorns ansvar när det gäller trygghet och studiero.

Läroplanerna kompletteras också så att de markerar att elever ska visa respekt för, och hänsyn mot, skolans personal och andra elever.

Vikten av att eleven, genom egen ansträngning och delaktighet, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö betonas också.

Ändringarna kommer att beröra förskolan, grundskolan, fritidshem, sameskolan och gymnasieskolan och börjar gälla den 1 juli nästa år. 

  • Jaqueline Balcer Bednarska

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt