Skip to content

Efter polisens tillskott - sju av tio riksdagskandidater vill "kompensera" andra delar av rättsväsendet

Sofia Larsen är ordförande för fackförbundet Jusek.

Efter de stora satsningarna på polisen vill sju av tio riksdagskandidater satsa mer på övriga delar av rättsväsendet under nästa mandatperiod. Det visar en enkätundersökning som fackförbundet Jusek har gjort bland partiernas toppkandidater till riksdagen.

 

- Satsningarna på Polismyndigheten har varit välkomna och nödvändiga. Nu behöver vi se motsvarande förstärkning av åklagare och domare. Annars riskerar satsningarna på polisen att gå förlorade, säger Sofia Larsen, ordförande för Jusek.

När polisen utreder fler brott ökar arbetsbelastningen för landets åklagare och domare. Men trots att resurserna till polisen ökat kraftigt de senaste åren har motsvarande satsningar inte gjorts i andra delar av rättsväsendet.

Var tionde åklagare slutade
Det senaste året har var tionde åklagare slutat och Åklagarmyndigheten saknar ekonomiska resurser för att bibehålla bemanningen på dagens nivå, enligt Jusek.

De senaste två åren har antalet mål till domstolarna dessutom ökat kraftigt - men Sveriges Domstolar har svårt att rekrytera domare till de utlysta tjänsterna.

Jusek - som orgnaiserar bland annat jurister - har frågat partiernas toppkandidater till riksdagen om deras uppfattning när det gäller satsningar på rättsväsendet.

Skillnad mellan partierna
En klar majoritet vill se satsningar motsvarande de som redan gjorts på polisen. Sju av tio tycker att det är ett mycket bra förslag och nästan tre av tio tycker att det är ett ganska bra förslag. Drygt en procent av de tillfrågade svarar ”Tveksam, vet ej”.

Svaren skiljer sig också åt mellan partierna.

KD mest positiva
Kristdemokraternas kandidater är mest positiva till förslaget medan Vänsterpartiets kandidater är minst positiva. Genomgående finns dock ett starkt stöd bland samtliga partier för satsningar på rättsväsendet, konstatererar Jusek.

- Ett starkt och sammanhållet rättsväsende är en förutsättning för en fungerande demokrati. Utbildningen och rekryteringen av morgondagens åklagare och domare tar tid och kräver resurser. Det finns inga genvägar till det rättssäkra samhället, säger Sofia Larsen.

Jusek har under året drivit frågan om mer resurser till övriga delar av rättsväsendet för att följa upp satsningarna på polisen. Flera partier har under våren och sommaren utlovat satsningar efter valet.


* * * * * * * * * * * *

Undersökningen

Undersökningen genomfördes som en elektronisk enkät till alla toppkandidater i riksdagspartierna, totalt 534 personer, under perioden 22 maj-18 juni. Svarsfrekvensen var 55 procent.

Frågan som Jusek ställde var:

”De senaste åren har det gjorts omfattande satsningar på polisen. Om satsningarna ska få önskad effekt behöver även andra delar av rättsväsendet stärkas. Jusek har föreslagit att motsvarande satsningar ska göras på övriga delar av rättsväsendet under kommande mandatperiod. Vad anser du om Juseks förslag?”

 

Svarsfördelningen:

  • Mycket bra förslag                   70 %
  • Ganska bra förslag                   29 %
  • Ganska bra förslag                    0 %
  • Ganska bra förslag                    0 %
  • Tveksam/vet ej                         1 %

Klicka på bilden nedan för att se diagram från Juseks undersökning utifrån partitillhörighet:

  • Stefan Wahlberg

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt