Skip to content

"Borde beslutas i lag och inte av regeringen" - KKV sågar förslag om geoblockering i e-handel

Foto: Claudio Bresciani/TT

Förskrifter om tillsyn och och utredningsåtgärder bör regleras i lag - inte genom förordningar eller myndighetsföreskrifter. Det anser Konkurrens-verket som yttrat sig över regeringens förslag om så kallad geoblockering inom e-handeln. 

 

Geoblockering innebär att e-handel kan begränsas inom ett viss geografiskt område. En sådan begränsning är dock numera förbjuden inom EU. 

Konkurrensverket ställer sig positivt till denna begränsning men anser att det är angeläget att formerna för tillsyn enligt den nya förordningen regleras på ett "ändamålsenligt sätt".

"Otillräckliga överväganden"
Enligt Konkurrensverket är en stor del av de överväganden som görs i promemorian otillräckliga för att de nya reglerna ska kunna hanteras effektivt och ändamålsenligt.

Det gäller överväganden om hur ansvaret för tillsyn enligt förordningen ska fördelas, vilka utredningsåtgärder relevanta myndigheter ska kunna vidta och utredningsåtgärdernas rättsliga reglering.

Tillsynsansvaret måste tydliggöras
I promemorian som Konkurrensverket yttrat sig om föreslås bland annat att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om tillsyn enligt förordningen om geoblockering. 

Konkurrensverket anser att föreskrifter om utredningsåtgärder, som till sin natur är ingripande för enskilda, ska ges i lag och inte i form av förordning eller myndighetsföreskrifter.

Sammantaget anser Konkurrensverket att författningsförslaget "är i sådan utsträckning ofullständigt att det i praktiken finns stora hinder för en effektiv tillsyn enligt förordningen".

 

  • William Eriksson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

7 comments

Men vad ända in i rödheta ...: "Geoblockering innebär att e-handel kan begränsas inom ett viss geografiskt område."
Och så har de mage att klaga på att Trump höjer importtullarna (till samma nivå som EU har).
Jag är både luttrad och härdad, men Kafkapolitiken upphör aldrig att förvåna.

Vad är det du menar är förvånande kafkapolitik? Geoblockering är alltså förbjudet, och lagförslaget handlar om att reglera vilken myndighet som ska utöva tillsynen över att e-handlare inte bryter mot förbudet mot geoblockering.

I så fall behöver artikeln förtydligas, för när jag läser den förstår jag det helt klart som att man vill reglera geo-blockering (dvs. tillåta) trots att det är förbjudet på EU-nivå. Jag har läst om den för att se om det helt enkelt är så att jag missförstått, men jag tolkar det fortfarande som att man är positiv till geo-blockering.
Jag erkänner att jag saknar ett sammanhang och mycket väl kan ha missförstått hela saken. Men när läser artikeln "at face value" som fattar jag det som att jag som privatperson skall förhindras att t.ex. göra inköp från Kina. Och vilka är det som beslutar om det i så fall? Det kan ju inte enskilda handlare i sverige göra. Det kan väl bara göras av staten genom lagstiftning? Òch varför skulle e-handlare geoblocka?

Artikeln är otydlig, men så här skriver KKV själva: http://www.konkurrensverket.se/nyheter/lag-bor-reglera-tillsyn-av-forbud...

Förstår. DJ-artikeln är direkt missvisande. Det handlar alltså inte om att regeringen lagt ett förslag om geoblockering i sig, utan ett förslag om tillsynen av ett förbud mot geoblockering. Två helt olika saker.
Så, summa summarum, jag hade rätt fast jag hade fel. ;)

"Inom EU är numera sådan begränsning förbjuden"

Jag tolkar det som så att EU inte förbjuder en sådan begränsning när det gäller e-handel med länder utanför den europeiska gemenskapen. Efter vad jag förstår vill svenska myndigheter kunna införa handelshinder eller rentav förbjuda e-handel med exempelvis Kina.

E-handeln med Kina handlar om produkter av ringa värde. Låt vara i stora mängder allt som allt. Och i en del fall av dålig kvalitet. Men vad ska vi göra för att stoppa dessa prylar? Återuppliva SEMKO? Tillverkas det inte bristfälliga varor inom vår europeiska gemenskap.

Stoppa istället försäljningen på Blocket av varor med stort värde. Då slipper man i alla fall en del lurendrejerier med Swish. Häromdagen lärde jag mig hur man swishar utan att swisha. Jäkla tur att man är ett fån utan ifån.

"Efter vad jag förstår vill svenska myndigheter kunna införa handelshinder eller rentav förbjuda e-handel med exempelvis Kina."

Det finns över huvud taget inte en enda skrivning i varken det svenska lagförslaget eller EU-förordningen som handlar om handel med länder utanför EU. Lagen och förordningen ger inga befogenheter till varken regering eller myndigheter att förbjuda eller reglera handel med tredje land.

Ett förbud mot diskriminering av konsumenter inom EU påverkar helt enkelt inte på något sätt regelverket för handel med tredje land.

Om det skulle finnas en sådan vilja att förbjuda eller försvåra handel med Kina som du beskriver så kommer den isåfall till uttryck i helt andra lagförslag än de som beskrivs i artikeln.

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.