Skip to content

"Behovet av att alla ska äga en bil som står still minskar" - sänkt moms ska skapa fler bilpooler

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Sänkt moms för att skapa möjligheter till fler "resurseffektiva persontransporter". Det är en av de åtgärder som ska utredas för att främja ett ökat antal så kallade bilpooler.  Regeringen har därför tillsatt en utredning.

- Om fler får tillgång till bil genom en bilpool så minskar behovet av att alla ska äga en egen bil som står still större delen av tiden, säger konsumentminister Per Bolund (MP).

- På så vis kan både utsläpp och behovet av parkeringsplatser minska.

Utredningen ska i första hand undersöka förutsättningarna för sänkt moms på bilpoolstjänster. I andra hand ska den undersöka andra sätt att främja bilpooler, mopedpooler och motorcykelpooler. 

Utredaren ska även undersöka i vilken utsträckning förslagen kan bidra till minskade vägtrafikvolymer, ökad effektivitet i transportsystemet och minskade utsläpp.

Utredningen ska redovisas den 18 december nästa år.

  • William Eriksson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt