Skip to content

Arkitektur och byggande ska motverka brott - information ska bana väg för tryggare miljöer

Foto: Reglus Östman/TT

Byggandet av bostäder och offentliga milljöer ska ske så att det minskar brottsligheten och ökar tryggheten. Boverket ska nu tillsammans med Brottsförebyggande rådet och Polismyndigheten se till så att de branscher som arbetar med detta får information och kunskap på området.

 

- Samhällsplaneringen måste i större utsträckning utgå från säkerhet och trygghet när vi bygger om eller bygger nytt, säger bostadsminister Peter Eriksson (MP). 

- Det ökar också möjligheten att minska brottsligheten och skapa en mer jämställd stadsmiljö. 

I samarbete med Brå, länsstyrelserna och Polismyndigheten ska Boverket ta fram och sprida kunskap om hur "trygghetsskapande och brottförebyggande perspektiv kan tillvaratas inom samhällsbyggnadsprocesser". 

Utredningen är ett led i regeringens arbete med att skapa arkitektur, form och design som ska bidra till ett mindre segregerat samhälle. 

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet senast den 30 augusti nästa år.

  • William Eriksson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt