Skip to content

17-årig flicka utan manligt nätverk vinner i domstol - får asyl "på grund av könstillhörighet"

Foto: DJ

Eftersom den 17-åriga flickan saknar manligt nätverk så riskerar hon att hamna i en osäker situation hemma i Somalia. Hon ska därför betraktas som flykting "på grund av könstill-hörighet". Det slår Migrationsdomstolen fast och beviljar därmed flickan uppehållstillstånd.

 

Migrationsverket avslog i våras den asylansökan som den 17-åriga flickan hade lämnat in under hösten 2015.

Flickan uppgav i sin ansökan att hon är uppvuxen i Mogadishu och att hon blivit kidnappad och utsatt för övergrepp av män från islamistgruppen Al Shabaab. Enligt flickan har hennes familj tvingats att fly på grund av hot och hon är själv jagad av Al Shabaab:

"Om hon återvänder till Mogadishu riskerar hon förföljelse från Al Shabaab. Hon riskerar även att stigmatiseras på grund av de övergrepp hon har utsatts för. Hon saknar ett manligt nätverk och ordnat mottagande på hemorten." 

Inte sannolikt
Migrationsverket ansåg dock att flickan "genomgående hade lämnat detaljfattiga, vaga och motstridiga uppgifter i centrala delar av sin asylberättelse" och att det inte var sannolikt att det fanns en hotbild mot henne från Al Shabaab eller att hon skulle sakna manligt nätverk.

Eftersom hon tillhör klanen Hawiye – som är en av de starkaste klanerna i Somalia – ansåg Migrationsverket dessutom att hon har en "skyddsstruktur" som hon kan falla tillbaka på.

Skydd som barn
Flickan överklagade beslutet till Migrationsdomstolen i Göteborg som till att börja med skriver i sin dom:

"Det är ostridigt att X är minderårig och att hon haft hemvist i Mogadishu, Somalia... X behov av skydd ska därför prövas mot förhållandena där och med utgångpunkt i att hon är ett barn."

Inget manligt nätverk
Migrationsdomstolen anser i och för sig inte heller att det, utifrån flickans berättelse, är sannolikt att Al Shabaab jagar henne men kommer ändå fram till att hon sannolikt saknar manliga nätverk i hemlandet.

Migrationsdomstolen skriver:

"Mot bakgrund av att X gjort sannolikt att hon saknar manligt nätverk saknar hon också tillgång till klanskydd och riskerar att hamna i en högst osäker situation om hon återvänder."

"Den osäkra situation som X på grund av hennes personliga omständigheter riskerar att hamna i innebär enligt migrationsdomstolen att hon riskerar förföljelse som hon inte kan påräkna något myndighetsskydd mot... X är därmed att betrakta som flykting på grund av hennes könstillhörighet."

Permanent uppehållstillstånd
Migrationsdomstolen beslutar därför att flickan ska beviljas permanent uppehållstillstånd i Sverige.

En nämndeman är skiljaktig och anser inte att flickan är trovärdig. Nämndemannen vill därför avslå hennes överklagande.

 

 

 

Jenni Hotti

  • Alt-texten
    Blendow Lexnova

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt