Skip to content

17-årig flicka utan manligt nätverk vinner i domstol - får asyl "på grund av könstillhörighet"

Foto: DJ

Eftersom den 17-åriga flickan saknar manligt nätverk så riskerar hon att hamna i en osäker situation hemma i Somalia. Hon ska därför betraktas som flykting "på grund av könstill-hörighet". Det slår Migrationsdomstolen fast och beviljar därmed flickan uppehållstillstånd.

 

Migrationsverket avslog i våras den asylansökan som den 17-åriga flickan hade lämnat in under hösten 2015.

Flickan uppgav i sin ansökan att hon är uppvuxen i Mogadishu och att hon blivit kidnappad och utsatt för övergrepp av män från islamistgruppen Al Shabaab. Enligt flickan har hennes familj tvingats att fly på grund av hot och hon är själv jagad av Al Shabaab:

"Om hon återvänder till Mogadishu riskerar hon förföljelse från Al Shabaab. Hon riskerar även att stigmatiseras på grund av de övergrepp hon har utsatts för. Hon saknar ett manligt nätverk och ordnat mottagande på hemorten." 

Inte sannolikt
Migrationsverket ansåg dock att flickan "genomgående hade lämnat detaljfattiga, vaga och motstridiga uppgifter i centrala delar av sin asylberättelse" och att det inte var sannolikt att det fanns en hotbild mot henne från Al Shabaab eller att hon skulle sakna manligt nätverk.

Eftersom hon tillhör klanen Hawiye – som är en av de starkaste klanerna i Somalia – ansåg Migrationsverket dessutom att hon har en "skyddsstruktur" som hon kan falla tillbaka på.

Skydd som barn
Flickan överklagade beslutet till Migrationsdomstolen i Göteborg som till att börja med skriver i sin dom:

"Det är ostridigt att X är minderårig och att hon haft hemvist i Mogadishu, Somalia... X behov av skydd ska därför prövas mot förhållandena där och med utgångpunkt i att hon är ett barn."

Inget manligt nätverk
Migrationsdomstolen anser i och för sig inte heller att det, utifrån flickans berättelse, är sannolikt att Al Shabaab jagar henne men kommer ändå fram till att hon sannolikt saknar manliga nätverk i hemlandet.

Migrationsdomstolen skriver:

"Mot bakgrund av att X gjort sannolikt att hon saknar manligt nätverk saknar hon också tillgång till klanskydd och riskerar att hamna i en högst osäker situation om hon återvänder."

"Den osäkra situation som X på grund av hennes personliga omständigheter riskerar att hamna i innebär enligt migrationsdomstolen att hon riskerar förföljelse som hon inte kan påräkna något myndighetsskydd mot... X är därmed att betrakta som flykting på grund av hennes könstillhörighet."

Permanent uppehållstillstånd
Migrationsdomstolen beslutar därför att flickan ska beviljas permanent uppehållstillstånd i Sverige.

En nämndeman är skiljaktig och anser inte att flickan är trovärdig. Nämndemannen vill därför avslå hennes överklagande.

 

 

 

Jenni Hotti

  • Alt-texten
    Blendow Lexnova

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

12 comments

En feministisk stad menar du?

Inget förvånar längre och man frågar sig vilket manligt skyddsnät hon har här i Sverige?

Kvinnor utan manligt nätverk riskerar skyddsgrundande behandling i Somalia, inte i Sverige. Huruvida hon har något manligt nätverk här är därför ointressant.

”Kvinnor utan manligt nätverk riskerar skyddsgrundande behandling i Somalia”.
Och det vet du? Därför att? Har läst det i DN? Eller?

Men snälla någon det vet väl alla hur illa rättssäkerheten är i Somalia för kvinnor som inte tillhör någon familj? Jag är inte ironisk nu. Det konstiga är hur hon har kunnat tagit sig ändå hit? Det djupt tragiska är också att Sverige har inte resurser att ta emot alla kvinnor som far illa ute i världen. Sorry men tyvärr! Det måste alla PK vänstern inse! NU!!! Man måste arbeta på ett annat sätt än att ta hit alla det är synd om.

Jag tycker det är väldigt stor skillnad på att få asyl för att man är förföljd pga sitt kön och på att få asyl för man har mördat sin kusin.

Och med ”PK vänstern” menar du 82% av väljarna? Eller?

Både S och M har mer eller mindre kopierat SD's invandringspolitik så jag tycker inte att det är 82% av väljarna. Vi har bara ett väldigt byråkratiskt långsamt system. Tyvärr.

Asylansökan inlämnad 2015. Processen klar nu, 2018. Tre år av förlorad tid för flickan, tre år av svindyra boenden och uppblåsta advokatarvoden för svenska skattebetalare. Det är stora värden som gått förlorade.

Det är oacceptabelt att det ska ta tre år att komma till beslut i ett asylärende. Vi hamnar i den tragiska situationen att även OM det varit rimligt att skicka hem henne när hon sökte är det inte längre humant att göra det tre år senare. Rätten måste förstå att tiden går medan de vänder papper. Världen väntar inte på juristen, den fortsätter snurra.

Vad gäller flickan själv må hon vara välkommen. Hoppas hon klarar att integrera sig här trots att rätten slösat bort tre viktiga år.

Oönskat sex förutom rena överfallsvåldtäkter sker oftast i
bekantskapskretsen eller inom relationer - dvs manligt nätverk

Mia, jag tillhör den kategorin, som du anser inte finns här (mer än i undantagsfall) med mer än 30 år som advokat och jag sitter bara nu och väntar på att de anhöriga till 17-åringen skall knacka på dörren till Sverige, det förlovade - eller är det det förlorade - landet.

En vanvettig dom!
Ja, det ligger ju i farans riktning att hela tjocka släkten också vill komma hit och leva på bidrag - inklusive de manliga släktingarna. Säger som Magdalena Andersson efter 2015: "Res vidare"
Med andra ord så behövs det inte ett enfrågeparti för att säga det uppenbara att vi behöver införa ett tillfälligt totalstopp för alla invandring till Sverige under de kommande 15--20 åren så att Sverige nu äntligen får den andhämtningspaus vi nu är i så desperat behov av. Alternativt att antalet som beviljas TUT minskas kraftigt så att det sker en harmonisering med våra grannländer tex. Norge som tar emot 4000 personer per år. Men i beaktande av att Norrmännen är rika som troll tack vare oljan, vilket vi inte är så vore 500 eller 0 mer lagom för Sveriges i detta avseende redan så hårt prövade och plågade befolkning. Endast tilfälliga tillstånd ska kunna ges och då endast under 1 år. Inför även ett TAK för antalet sökande per år som man nu föreslår i Danmark. Öka antalet Direktavvisningar. Öka antalet förvarstagna. Inrätta fler förvarsplasetr och öka skallskyddet och säkerheten på förvaren. Lägg ner Migrationsverket. Lägg ner asylboendena och ge Stadsmissionen, kyrkorna och andra ideella organisationer i uppdrag att inrätta härbärgen för sökande. Gör systemet delvis självfinansierande så att sökandena själva får bekosta mat och logi som alla andra. Utvisa alla som döms för brott som har fängelse i straffskalan på livstid. Avskaffa systemet med GRATIS Advokater, det finns gott om folk tex. asylhaverister som mer än gärna arbetar ideellt med detta. Inför prövningstillstånd både i Migrations- och Överdomstol. Sökanden ska redan vid ansökan kunna göra sannolikt att han har skyddsbehov för att beviljas TUT. Avgiftsbelägg överklagandena med 900 kr per överklagande för att stävja okynnesöverklagandena. Endast den som har en giltig ID-handling ska kunna söka, övriga ska tas i förvar och direktavvisas. Sätt stopp för missbruket med överklaganden och nya ansökningar i det oändliga. Kriminalisera asylhaveristerna som gömmer dem som fått avslag. Börja upphäv tillstånd som givits på felaktiga eller falska grunder. Upphäv medborgarskap som givits på falska eller felaktiga grunder. Utred systemet med dubbelt medborgarskap för utomnordiska medborgare. För att komma tillrätta med det stora antalet skenäktenskap, bör den som vill importera man eller fru istället få bosätta sig i makens eller makans hemland. Inför obligatorisk sysselsättningsplikt för den som uppbär bidrag, utbildning, jobb eller sysselsättning vid Arbetsmarknadsenhet.

Många bra förslag, dessutom helt naturliga. Sverige är inte - och kan inte vara - en humanitär stormakt. Om det visar sig att vissa moment inte överensstämmer med vad Sverige internationellt åtagit sig, ja då får vi göra som Trump, säga upp avtalen och förhandla fram bättre, rättvisare och mer verklighetsnära avtal.

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.