Skip to content

Tillståndsplikten tas bort för kameraövervakning - Polisen ska göra egen "intresseavvägning"

Foto: Tomas Oneborg/SvD/TT

Polisen och andra myndigheter ska slippa söka tillstånd för kameraövervakning. Enligt en utredningen som presenterades idag ska detta administrativa hinder tas bort redan om sex månader för att inte "hämma" brottsbekämpningen.

 

Delbetänkandet "Kamerabevakning i brottsbekämpningen – ett enklare förfarande" presenterades idag och förslagen innebär att det ska bli enklare att använda kameraövervakning för brottsbekämande myndigheter.

Dagens tillståndsplikt för kameraövervakning ska tas bort för Polismyndigheten, Kustbevakningen, Säkerhetspolisen och Tullverket. Detta eftersom kravet på tillstånd enligt utredningen medför "en betydande administrativ börda" och "hämmar" brottsbekämpningen. Enligt utredningen är kravet på tillstånd dessutom "ovanligt" i andra europeiska länder.

Den slopade tillståndsplikten gäller även kameraövervakning vid till exempel gränskontroller och tullkontroller.

Personlig integritet
När det gäller skyddet för den personliga integriteten står detta enligt utredningen "inte alltid i motsats till intresset av kamerabevakning utan kan tvärtom förstärka detta".  EU:s dataskyddsreglering räcker dessutom enligt utredningen för att "förebyggande och korrigerande integritetsskydd".

Avgör själva
Men för att ändå "bibehålla ett starkt integritetskydd" får myndigheterna även fortsättningsvis kameraövervaka endast om "intresset av bevakning väger tyngre än den enskildes intresse av att inte bli bevakad". En sådan intresseavvägning ska dock göras av myndigheterna själva internt, med hot om att de annars kan drabbas av en sanktionsavgift.

 

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt