Skip to content

Statlig jämlikhetskommission ska minska klyftorna - "en av regeringens viktigaste uppgifter"

Finansminister Magdalena Andersson (S) och den nya Jämlikhetskommissionens chef Per Molander. Foto: Janerik Henriksson/TT

Regeringen inrättar en särskild kommission för ökad ekonomisk jämlikhet. Jämlikhets-kommissionen ska ta fram förslag som på lång sikt ska ”minska klyftorna” i Sverige. Det beslutade regeringen vid gårdagens sammanträde.

 

- Klyftor mellan rika och fattiga, mellan män och kvinnor, mellan stad och land, sliter sönder och skapar misstroende, säger finansminister Magdalena Andersson (S).

- Kampen mot de växande klyftorna är en av regeringens viktigaste uppgifter.

Jämlikhetskommissionen ska ledas av den tidigare generaldirektören Per Molander.

Den ekonomiska jämlikheten ska enligt regeringen framför allt främjas genom ”åtgärder som bidrar till en så jämn fördelning av marknadsinkomsterna som möjligt”.

Av utredningsdirektiven framgår att detta ska genom genom att:

  • Föreslå åtgärder som kan bidra till att utjämna skillnader i uppväxtförhållanden, samt i möjligheter till god utbildning och arbete med goda arbetsvillkor.
  • Överväga åtgärder som stärker den enskildes rätt i förhållande till starka ekonomiska intressen.
  • Lämna förslag till andra typer av jämlikhetsskapande åtgärder.

Regeringen skriver i direktiven:

”Förslagen ska främja jämlikhet på ett sådant sätt att ekonomins
funktionssätt och tillväxtpotential stärks. Kommissionen ska vidare verka för en bred diskussion om hur ekonomisk jämlikhet och social rörlighet kan främjas.”

Arbetet ska slutredovisas senast den 31 maj 2020 men regeringen ska fortlöpande hållas informerad.

  • Stefan Wahlberg

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

9 comments

"utjämna skillnader i uppväxtförhållanden" " social rörlighet kan främjas."
Nya miljarder ska pumpas in i olika områden.
Jag utesluter inte möjligheten till tidsbegränsad, rättsstridig, särlagstiftning enkom för vissa grupper.

Sverige brinner. Vår beredskap är lika med noll. Och så håller man på med sånt här trams. Inte vi men de som är utvalda att bestämma över oss.

De kan ju börja med att ta bort subventionerna av elbilar och elcyklar, och skippa straffbeskattningen på bensinbilar och minska bränsleskatterna. Det vore förmodligen det enklaste, snabbaste och mest effektiva sättet att motverka klyftorna mellan stad och landsbygd.
(Redan ett par veckor innan systemet med bonus-malus trädde i kraft 1 juli var det ett inslag på nyheterna om att det kunde vara upp till ett halvårs väntetid på att få en ny elbil därför att producenterna inte klarar av att producera elbilar i en takt som fyller efterfrågan. Detta alltså INNAN de nya subventionerna trätt i kraft. Så snacka om att felprioritera användningen av skattepengar.)
Sen väntar jag bara på att något ljushuvud återigen skall föra fram det gamla förslaget om en särskild mansskatt för att utjämna inkomstskillnader mellan män och kvinnor. Det är bara en tidsfråga tills det kommer upp på bordet. Och får vi behålla sosseregeringen så driver de säkert igenom det, oavsett kritik från remissinstanser. Men den dagen de gör det har de definitivt gott över gränsen och jag kommer med alla till buds stående medel göra allt jag kan för att de inte skall få en enda skattekrona från mig som jag kan undvika att betala.

I det officiella Sverige är snart när alla är på span efter jämlikheten. Dessvärre verkar den lika svårfångad som "allas lika värde". Tror det blir en motig uppgift för den nya myndigheten förlåt kommissionen...:)

Det är givetvis endast ett spel för gallerierna och ett utanpåverk för att - i en tid då landet Lagom är ett minne blott - inbilla sig själv och varandra att man visst ™är på" problemet och försöker lösa det. De som ska utföra jobbet har ju lika höga löner som de som de anser springer ifrån lönemässigt. Förljuget, alltsammans. Lika bra eller lika dåligt vore landet skickat att möta segregationen, också utan dessa förståsigpåares låtsasambitioner.

Ett sätt att minska klyftorna blir antagligen att kraftigt höja inkomstskatterna för alla som tjänar mer än lägstalönerna. Att staten behöver förstärka kassan framöver ligger liksom i luften... Kan man motivera detta med jämställdshetsargument måste alla som motsätter sig vara lovliga byten för PK-eliten...

Givetvis är det som så att om politiker anser att vår nation allt som oftast skall vara världsbäst, världsledande, "gå i täten" och/eller "!ligga i framkant" inom snart sagt varje ömmande område så blir det kostsamt. För skattebetalarna. Mest för de med medelinkomster och små inkomster. Har svårt att se hur detta skall bli långsiktigt hållbart. Dessvärre..:)

Givetvis är det som så att om politiker anser att vår nation allt som oftast skall vara världsbäst, världsledande, "gå i täten" och/eller "!ligga i framkant" inom snart sagt varje ömmande område så blir det kostsamt. För skattebetalarna. Mest för de med medelinkomster och små inkomster. Har svårt att se hur detta skall bli långsiktigt hållbart. Dessvärre..:)

Jämlikhetskommissionsgeneraldirektör vore ett jobb för mig. Är det bra betalt? Jag behöver dryga ut min fattigpension.

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.