Skip to content

Statlig jämlikhetskommission ska minska klyftorna - "en av regeringens viktigaste uppgifter"

Finansminister Magdalena Andersson (S) och den nya Jämlikhetskommissionens chef Per Molander. Foto: Janerik Henriksson/TT

Regeringen inrättar en särskild kommission för ökad ekonomisk jämlikhet. Jämlikhets-kommissionen ska ta fram förslag som på lång sikt ska ”minska klyftorna” i Sverige. Det beslutade regeringen vid gårdagens sammanträde.

 

- Klyftor mellan rika och fattiga, mellan män och kvinnor, mellan stad och land, sliter sönder och skapar misstroende, säger finansminister Magdalena Andersson (S).

- Kampen mot de växande klyftorna är en av regeringens viktigaste uppgifter.

Jämlikhetskommissionen ska ledas av den tidigare generaldirektören Per Molander.

Den ekonomiska jämlikheten ska enligt regeringen framför allt främjas genom ”åtgärder som bidrar till en så jämn fördelning av marknadsinkomsterna som möjligt”.

Av utredningsdirektiven framgår att detta ska genom genom att:

  • Föreslå åtgärder som kan bidra till att utjämna skillnader i uppväxtförhållanden, samt i möjligheter till god utbildning och arbete med goda arbetsvillkor.
  • Överväga åtgärder som stärker den enskildes rätt i förhållande till starka ekonomiska intressen.
  • Lämna förslag till andra typer av jämlikhetsskapande åtgärder.

Regeringen skriver i direktiven:

”Förslagen ska främja jämlikhet på ett sådant sätt att ekonomins
funktionssätt och tillväxtpotential stärks. Kommissionen ska vidare verka för en bred diskussion om hur ekonomisk jämlikhet och social rörlighet kan främjas.”

Arbetet ska slutredovisas senast den 31 maj 2020 men regeringen ska fortlöpande hållas informerad.

  • Stefan Wahlberg

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt