Skip to content

Sparade pengar för att kunna ta körkort - nekades socialbidrag

Foto: Anders Wiklund/TT

10 000 sparade kronor skulle gå till att ta körkort - men de borde enligt socialnämnden ha använts till mat och hyra. Det blev därför nej på ansökan om tre månaders socialbidrag. Kammarrätten gav nyligen nämnden rätt.

 

Enligt socialnämnden i Marks kommun hade den 56-årigen mannen varit självförsörjande genom studiemedel i ungefär sex månader och hade mer än 10 000 kronor kvar från detta på sitt konto när han sökte socialbidrag för tre månader. Socialnämnden sa då nej till bistånd och menade att han kunde helt eller delvis försörja sig själv med sparade medel.

Enligt mannen skulle pengarna användas för att ta körtkort.

Inte räknas av
Han hade även tidigare sparat ihop 15 000 kronor, då från socialbidraget, och fått nej till bistånd. Efter att han överklagat fick han den gången rätt i förvaltningsrätten. Även denna gång fick han rätt. De 10 000 kronorna skulle enligt förvaltningsrätten i Jönköping alltså inte räknas av från socialbidraget. Förvaltningsrätten konstaterade att även personer som får ekonomiskt bistånd har rätt att i viss mån ha ett sparkapital.

Sparpengar ska användas
Kammarrätten i Jönköping delade dock inte förvaltningsrättens bedömning utan fastställde nyligen socialnämndens avslagsbeslut. Kammarrätten betonade att "var och en har en skyldighet att efter bästa förmåga bidra till sin egen försörjning" och att egna ekonomiska tillgångar därför i första hand ska användas - innan det kan bli aktuellt med försörjningsstöd.

Körkort ingår inte
Utrymmet för att undanta tillgångar är enligt kammarrättens dom "mycket begränsat" och ska bedömas utifrån den enskilde individens behov för att "tillförsäkras en skälig levnadsnivå".

Kostnader för ett körkort är dock enligt domstolen normalt inte något som omfattas av rätten till socialbidrag och de 10 000 kronorna ska därför inte undantas vid beräkningen.

 

  • Alt-texten
    Malin Roubert

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt