Skip to content

Släpptes fri efter åtta år i fängelse - rättegången slut efter Esa Teittinens resning

Foto: Janerik Henriksson/TT

Svea hovrätt beslutade idag att Esa Teittinen skulle försättas på fri fot - efter 8 år i fängelse. Den sista rättegångsdagen hölls igår sedan Teittinen beviljats resning av Högsta domstolen. 

 

Den nästan två veckor långa rättegången avslutades igår. Efter att rätten hållit enskild överläggning beslutades det formellt att det tidigare utdömda fängelsestraffet tills vidare inte får verkställas. Det innebär i praktiken att Esa Teittinen omedelbart försattes på fri fot i avvaktan på hovrättens dom.

Den gärning som den nu 62-årige Esa Teittinen dömdes för begicks i december 2009 mot en 70-årig man i bosatt i Solna utanför Stockholm. 

Den 70-årige mannen hittades död i ett badkar i en lägenhet. Esa Teittinen larmade polisen om dödsfallet men pekades senare ut som mördaren av en kvinna som även hon befann sig i lägenheten. 

Dömdes till 15 års fängelse
Esa Teittinen dömdes 2009 av Svea hovrätt till 15 års fängelse för mord. Efter att Högsta domstolen beviljat resning har målet återupptagits av Svea hovrätt. 

Det fanns ingen stödbesvisning och det gjordes aldrig någon brottsplatsundersökning. Dödsorsaken kunde heller aldrig fastställas.

Domen grundades istället i huvudsak på vittnesuppgifter från kvinnan som befann sig i lägenheten samtidigt som Esa Teittinen och pekade ut honom för polisen. 

Efter den fällande domen har han vid ett fleral tillfällen sökt resning men fått avslag. 

Nya sakkunnigutlåtanden
Försvaret hänvisade under de nya hovrättsförhandlingarna bland annat till ett sakkunnigutlåtande av en professor i rättsmedicin, som hävdar att det inte är möjligt att svälja så mycket vätska som fanns i den dödas magsäck vid en dränkning.

Dessutom ifrågasattes återigen åklagarens huvudvittne som icke tillförlitligt. 

  • William Eriksson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

20 comments

Man undrar ju hur många fler som sitter inlåsta på rent undermåliga grunder?

De felaktigt dömda är så många att den uppgiften hålls hemligt. Vad blir konsekvenserna, bestraffningen för åklagaren för obefogad åtal, domaren för den felaktiga domen och Högsta domstolen för att de vägrat honom i 8 år resning ? Skall de sitta nu inlåsta i 8 år som han eller sopas undan mattan den här övergreppen också ? Det sägs att lagen gäller alla och alla är lika inför lagen men hur används det och genomförs i verkligheten ? .

De låter skattebetalarna stå för skadeståndet, går fria och fortsätter sitt 'kvalitetsarbete'. Blir smidigast så.

Fast det faktum att Esa nu är frigiven är ändå en hint om att systemet fungerar och kan rätta till felaktigheter.

Det är nog mer en hint om att saker och ting ska vara alldeles uppenbara (samt uppmärksammade av media) för att rättsväsendet ska orka röra på häcken för att ställa tillrätta.

Du kan ju fråga Esa hur han tycker det funkar. Han har haft gott om tid att fundera på Kumla.

Ja det kan man verkligen fråga sig? Rättsröta i ordets rätta bemärkelse. Ett fullständigt haveri för rättsväsendet. Eftersom det delvis beror på ett systemfel så behöver man tillsätta en utredning Här saknas tom. dödsorsak och det ska dessutom ha förekommit oegentligheter från de utredande polisernas sida så förundersökningen har inte bedrivits objektivt utan man har till allt pris velat få fram en fällande dom och det innebär att fallet är en rättsskandal. Trodde ändå inte att det var så illa ställt i det svenska rättssystemet. Men det här fallet visar - om det inte klart kommer framgå av domen att den bildar ny praxis - att man behöver ändra lagen så att inte någon i framtiden kan dömas för mord när dödsorsaken inte är fastställd så att minimikravet på att den avlidne verkligen mördats är uppfyllt. Det borde vara ett minimikrav i ett land som har ambitionen att vara en rättsstat. Kan också sammanfattas så här: "Oh my God, we both have a corrupt Police force and a weak judicial system". Dvs. ett delvis totalt korrumperat polisväsende och svaga domstolar, vilket är en livsfarlig kombination. Också ett stort underbetyg för åklagarväsendet för att man väckte åtal från första början, för den tingsrätt och hovrätt som levererade de felaktiga domarna samt för perukstockarna i HD för att de väntade i åtta långa år på att ta upp fallet till prövning. Så här nu står massor med ynkryggar till sk. jurister som lovat att tjäna rättvisan istället med byxorna neddragna och med ändan bar och borde få sparken och tvingas att byta yrke. De borde inte kunna näsan ute offentligt i framtiden. Det är någonting som är väldigt ruttet i konungariket Sverige, tvingas man konstatera. Men den fråga man undrar över mest är förstås vad alla dessa ynkryggar gjorde idag när Hovrättens beslut kom och Esa Teittinen äntligen klev ut från fångenskapen med högburet huvud? Likt Mandela till synes obruten och inte bitter trots alla åren i fångenskap! Förstås inte en politisk fånge, där upphör likheterna, utan istället En vanlig man som bestulits på många år av sitt liv. Men det som är gemensamt och det bestående är hur de båda två klev ut genom fängelseporten med så högburet huvud.

Du verkar inte förstå att det är åklagaren som är ansvarig för förundersökningen och hur den bedrivs.

Det är bara att konstatera att det är nödvändigt att omgående anordna ett separat resningsavdelning antingen hos Högsta domstolen eller hos Hovrätterna för rättelse av felaktiga domar.
Felaktiga domar förekommer på alla nivoer och vid alla typer av brott och inte endast i morddomar. Möjligheterna till resningen skall läggas upp som i Norge att de felaktigt dömda får hjälp med ansökan om resning kostnadsfritt.
Det går inte längre att hitta på alla möjliga ursäkter för att slippa få tag i de problemen.
Idag endast när journalister skandaliserar felaktiga domar agerar rättsväsendet och beviljas resning. Det är domstolarnas uppgift och inte journalisternas att rätta till felaktiga domar.
De felaktigt dömda utsätts för psykiskt tortyr när de måste leva med en felaktig dom.
De flesta felaktigt dömda har inte råd att anlita en kändis advokat eller får en journalist att engagera sig och tvinga fram en resning genom publicering av misskötta domar i Media.

engagerad, det värsta som råttorna i Högsta Domstolen vet är att gå emot sina före detta arbetskollegor ifrån Hovrätterna. Det är därför som det bara är när massmedia känner för att ingripa (i genomsnitt en gång per år) som resning beviljas. Då känner Högsta Domstolen en lättnat när de kan vända sig till Hovrätterna och skylla på att "titta titta" nu kan vi inte skydda er mer, det har redan läckt ut.

Så länge inte Högsta Domstolen beviljar fler resning så visar dom inte heller ett behov av en sådan separat avdelning som du talar om. Ifall de beviljar resning 1 per 200 fall 1 gång per år ser det mer ut som att det inte finns något sådant behov alls, fast och andra sidan så gnäller råttorna själva i Högsta Domstolen om att de så gärna vill se en resnings institut. Självklart för att de är så medvetna om hur många fler som uppfyller kraven för resning. Säkerligen 50 per 200 , och inte 1 per 200.

Sedan är de flesta advokater springpojkar åt domstolarna och gör inte ett dugg för sina klienter och särskilt inte i resningsfall då de ändå vet att de tjänar så pass bra att de inte är i behov utav det.

Det går ju bara att undra hur många sådana fall Högsta Domstolen gömmer undan per år. Det kan nog funka en stund till innan de krockar med fel person och det rinner över för någon oskyldig , och jag tror dessvärre att någon drastiskt först måste ske innan det blir någon förändring med den biten.

De tidigare fällande domarna var dessvärre grundade på gissningar och spekulationer eftersom man inte ens hade lyckats fastställa dödsorsaken. De kan också ha grundats på fördomar om den dömde. De som bär ansvaret och det svenska rättssystemet kommer för billigt undan om det bara leder till att Teittinen får ett högt skadestånd.
Håller med de flesta här, utom ni som skriver att detta är ett bevis för att vårt rättssystem fungerar för det gör det då rakt inte. Detta visar bara att det krävs att den felaktigt dömde behöver ha massor av tur: att lyckas hitta en hjälte till advokat (i det här fallet advokat Tuhkanen) som är beredd att jobba gratis dag och natt under 2,5 års tid och sedan lyckas få media att skriva och på så sätt tvinga HD att ta upp fallet. För de rör inte ett finger med mindre än att det är väldigt medialt uppmärksammat. Visserligen är det otacksamt och som att kasta pärlor åt svinen att städa upp efter tings- och hovrätterna eftersom de begår samma fel om och om igen och ofta ändå struntar i praxisen i sitt storhetsvansinne. Men det stora problemet är ju att det borde ha resulterat i friande dom redan i tingsrätten, vilket även ett barn förstår, eftersom dödsorsaken var oklar. Man visste alltså inte ens varför han hade dött och huruvida det ens fanns ett mordoffer. Nu gick advokaten ändå längre än han hade behövt och bevisade dessutom med vetenskapens (rättsläkarexpertis) hjälp att mannen inte mördats, bla. eftersom lungorna innehöll för mycket vatten. Man måste fråga sig om rättens ledamöter som dömde honom inte var läskunniga?. Dessvärre innehåller det här fallet ännu mer ingredienser än illiterata och stendumma jurister och lekmannadomare; det är ju en ren rättsskandal eftersom utredande poliser inte utredde objektivt och eftersom det inte fanns någon dödsorsak och det inte ens gjordes någon brottsplatsundersökning. Det är inte så här det ska gå till, absolut inte: det är inte meningen att polis, åklagare och sedan rättens ledamöter skall sitta och gissa och spekulera i hur det eventuella brottsoffret har avlidit. Visar inte obduktionen klart att personen mördats så ska man absolut inte väcka åtal. Så enkelt är det. Säga vad man vill om Massi-Fritz men hon har i alla fall inte skickat oskyldiga i fängelse efter att ha suttit och gissat och spekulerat om deras skuld. Jag har hellre 1000 jurister verksamma som är exakt som Massi Fritz än en massa rädda, stendumma nickedockor och springflickor och springpojkar som bara tänker på att gynna den egna karriären. Hon har "tagit många kulor" för sina klienter, dvs. vågat sticka ut hakan och gjort väldigt mycket för sina klienter, vilket är lätt att glömma bort. Så det Sverige behöver är orädda jurister som vågar tänka kritiskt. Och såklart en hel del lagändringar för att stärka rättssäkerheten. Det första som behöver göras är att införa förbud mot att åtala någon för mord/dråp om det inte är fastlagt att offret verkligen mördats. Detta innebär inte att jag tycker att det är ok att behandla sina anställda orättvist eller kränkande for det fall det skett men när det gäller kostnadsräkningar så måste ju en advokat få begära betalt för sitt arbete. Sedan är det alltid upp till domstolarna att göra en skälighetsbedömning. Vad som heller inte framkommit är ju att Massi Fritz arbetat pro bono i en del fall. De ansvariga i det här rättsröte-fallet borde däremot utredas och tvingas att byta arbete. De ska inte arbeta som poliser, åklagare eller domare/ nämndemän en enda dag till för de har fullständigt misstolkat sitt samhällsuppdrag och missförstått vad det innebär att tjäna rättvisan. Hur tänkte dom här och hur tänkte HD:s ledamöter när de dröjde i 8 år med att ta upp fallet?

Släpp fångarna loss det är val ...

Den intressanta frågan är: Hur mycket bevisning behövs ? Hur värderar man bevisning ? Måste det finnas teknisk bevisning för att fällas ? Alla är vi väl överens om att den bevisning som lett till fällande domar mot Qvick, Linna och Teitinen inte skulle räcka till fällande domar i dag.

Ett ännu större problem är att kravet på bevisning varit orimligt t.ex. då det gäller Joy Rahman och 22-åringen som misstänktes att på uppdrag ha skjutit 4-barnsmamman med bebis på armen, i dörren i Haninge. Där fanns det heltäckande teknisk bevisning som borde ha hållit. Alla juridiska turer har upprört vanliga människor, men även politiker och media !

Då det gäller gängskjutningarna , bränder i bilar ,skolor och flyktingboenden är det nästan omöjligt att prestera bevisning som håller i domstol. Det har skett massor av gripanden men genomgångar har sedan visat att ytterst få fall lett till fällande dom. Dessa frikännanden hotar hela samhället och trots att det är klart vilka som begått brotten så tvingas staten att betala ut stora skadestånd till kraftigt belastade och grovt kriminella.

Min slutsats är att då det gäller dessa måste man ha rimligare krav på bevisning. Vad hjälper det om man höjer straffen just för dessa om de inte kan fällas i domstol ?

Anders Bergstedt, i det här fallet handlar det om en oskyldigt dömd, och oavsett hur besviken du är tillsammans med Högsta Domstolen så är det på så vis att han kommer frias.

Ett absolut minimikrav är att man kan fastställa dödsorsak så att man säkert vet att den avlidne har mördats för annars finns det inte något mordoffer eller någon som kan misstänkas för mord. Det är det som gör just det här fallet så unikt i svensk kriminalhistoria, vill jag påstå. Och upprörande! De tidigare fällande domarna innebär att tings- och hovrättens ledamöter - i avsaknad av dödsorsak - själva har suttit och gissat och spekulerat i hur den avlidne dött och i den dömdes skuld. Så domarna byggde inte på vetenskap och bevis utan grundades tvärtom på gissningar och spekulationer. För här har man inte, trots ett flertal obduktioner, lyckats fastställa att den avlidne har mördats genom dränkning. Vid den nya rättegången i Hovrätten bevisade advokaten tvärtom att han inte hade mördats eftersom lungorna innehöll för mycket vatten. Så fallet är ett haveri för rättsväsendet, vilket absolut inte får ske när det gäller det allvarligaste brottet där de dömda i många fall riskerar livstids fängelse. Då blir det - som här - Kafkaartat. Så det är ingenting revolutionerande nytt som har framkommit i fallet som rest tvivel om den dömdes skuld utan detta har man känt till från första stund. Till skillnad från tex. fallet Joy Rahman och Kaj Linna.

jag har alltid intresserat med för samspelet mellan media och rättssystemet. när jag pluggade rättsvetenskap och MKV på universitetet intresserade jag mig speciellt för detta och skrev mina C och D uppsatser på det temat. Nått jag allt mer har noterat under senare år är att media rapporterar om misstänkta dödsfall och att en person har anhållits för mord/dråp/vållande till annans död. några dagar senare återfinns en notis om att personen har blivit släppt eftersom att obduktionen har visat att det har varit ett naturligt dödsfall. Polisen måste väl för sjutton vara säkra på att det är ett mord'/dråp innan de anhåller någon. Kan tänka mig själv hur hemskt det vore om en anhörig eller nåra vän dog knall och fall och man blev inlåst som misstänkt för att ha orsakat det hela.

Nu är det ju inte polisen som anhåller, detta beslutar åklagaren om.
Sedan är det skillnad vad gäller misstankegraden på anhållande, häktning och fällande dom.
Vidare är syftet med de två förstnämnda frihetsberövandena att skapa utredningsförutsättningar och/eller hindra fortsatt brottslighet (läs på häktningsskälen i RB 24:1-3, 5-7§§).

Mike ! Kan du inte sluta att sprida ditt hat och förstöra debatten ? Du mår uppenbarligen väldigt dåligt men inte blir det bättre av att sprida hat ! DJ har stort tålamod och vi är många som INTE klickar bort dej därför att vi förstår hur du mår !

Mike ! Jag har verkligen försökt att tränga in i det du skrivit. Du har en del poänger och då är det synd att de flesta inte orkar läsa så långt. Begränsa dej, försök vara relevant och lägg bort hatet så kanske det blir en bra dialog ! Om det är du eller jag som inte har någon verklighetskoll får andra bedöma. Under mina 47 år som polis och fortfarande har jag verkligen brunnit för de illa medfarna i vårt samhälle.

Och nu sover den friade Esa enligt uppgifter i den sk seriösa pressen i olika parker nattetid då han ju blivit av med sitt boende, Tur det är sommar fortfarande....:)

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.