Skip to content

Släpptes fri efter åtta år i fängelse - rättegången slut efter Esa Teittinens resning

Foto: Janerik Henriksson/TT

Svea hovrätt beslutade idag att Esa Teittinen skulle försättas på fri fot - efter 8 år i fängelse. Den sista rättegångsdagen hölls igår sedan Teittinen beviljats resning av Högsta domstolen. 

 

Den nästan två veckor långa rättegången avslutades igår. Efter att rätten hållit enskild överläggning beslutades det formellt att det tidigare utdömda fängelsestraffet tills vidare inte får verkställas. Det innebär i praktiken att Esa Teittinen omedelbart försattes på fri fot i avvaktan på hovrättens dom.

Den gärning som den nu 62-årige Esa Teittinen dömdes för begicks i december 2009 mot en 70-årig man i bosatt i Solna utanför Stockholm. 

Den 70-årige mannen hittades död i ett badkar i en lägenhet. Esa Teittinen larmade polisen om dödsfallet men pekades senare ut som mördaren av en kvinna som även hon befann sig i lägenheten. 

Dömdes till 15 års fängelse
Esa Teittinen dömdes 2009 av Svea hovrätt till 15 års fängelse för mord. Efter att Högsta domstolen beviljat resning har målet återupptagits av Svea hovrätt. 

Det fanns ingen stödbesvisning och det gjordes aldrig någon brottsplatsundersökning. Dödsorsaken kunde heller aldrig fastställas.

Domen grundades istället i huvudsak på vittnesuppgifter från kvinnan som befann sig i lägenheten samtidigt som Esa Teittinen och pekade ut honom för polisen. 

Efter den fällande domen har han vid ett fleral tillfällen sökt resning men fått avslag. 

Nya sakkunnigutlåtanden
Försvaret hänvisade under de nya hovrättsförhandlingarna bland annat till ett sakkunnigutlåtande av en professor i rättsmedicin, som hävdar att det inte är möjligt att svälja så mycket vätska som fanns i den dödas magsäck vid en dränkning.

Dessutom ifrågasattes återigen åklagarens huvudvittne som icke tillförlitligt. 

  • William Eriksson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt