Skip to content

Regler för hur hyra ska beräknas och skiljenämnd vid hyreshöjningar - lagförslag för hyresrätter

Foto: Henrik Montgomery/TT

Inrätta ett oberoende skiljedomstolsförfarande för tvister om hyreshöjningar - och regler för hur hyresnivåerna ska beräknas. Det är två av förslagen som presenteras i Hyreskommissionens slutrapport. 

 

En av Hyreskommissionens slutsatser är att det inte finns någon lagstiftning som reglerar hur hyra ska beräknas eller anger en maxnivå för hyran. 

Tidigare skulle hyressättningen grundas på allmännyttans självkostnad, men sedan 2011 gäller inte detta.

Lagstiftaren har inte givit någon annan vägledning och därför föreslår Hyreskommissionen nu ett antal åtgärder för ett utvecklat förhandlingssystem. 

Inrätta en oberoende skiljedomstol
Hyrekommissionen föreslår att det införs en maxtid för förhandlingarna och andra regler för hur förhandlingarna ska bedrivas.

Dessutom föreslås att det inrättas ett oberoende skiljedomsförfarande som vid tvsiter avgör vad som är en rimlig årlig hyreshöjning. 

Ekonomiska sanktioner mot uttdragna förhandlingar
Kommissionen vill även se en tydligare förhandlingshierarki samt ett inrättande av ekonomiska sanktioner när förhandlingar drar över utsatt tid.

Hyreskommissionen vill även behålla det så kallade presumtionshyressystemet vid nyproduktion och göra det möjligt att vidta standardhöjande åtgärder utan att hela presumtionshyresavtalet måste sägas upp.

Goda hyresvärdar ska premieras
Slutligen föreslås att goda hyresvärdar borde premieras i högre utsträckning.

Ett sådant system bör enligt Hyreskommissionen ske genom att årliga hyresjusteringar tar större hänsyn än idag till förvaltningskvalitet och ambitioner när det gäller underhåll och miljöhänsyn.

En hyrevärd som tar större hänsyn till sådana parametrar bör, enligt Hyreskommissionen, ha större utrymme för hyreshöjningar än den som tar mindre hänsyn till sådant. 

 

   • William Eriksson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt