Skip to content

Regler för hur hyra ska beräknas och skiljenämnd vid hyreshöjningar - lagförslag för hyresrätter

Foto: Henrik Montgomery/TT

Inrätta ett oberoende skiljedomstolsförfarande för tvister om hyreshöjningar - och regler för hur hyresnivåerna ska beräknas. Det är två av förslagen som presenteras i Hyreskommissionens slutrapport. 

 

En av Hyreskommissionens slutsatser är att det inte finns någon lagstiftning som reglerar hur hyra ska beräknas eller anger en maxnivå för hyran. 

Tidigare skulle hyressättningen grundas på allmännyttans självkostnad, men sedan 2011 gäller inte detta.

Lagstiftaren har inte givit någon annan vägledning och därför föreslår Hyreskommissionen nu ett antal åtgärder för ett utvecklat förhandlingssystem. 

Inrätta en oberoende skiljedomstol
Hyrekommissionen föreslår att det införs en maxtid för förhandlingarna och andra regler för hur förhandlingarna ska bedrivas.

Dessutom föreslås att det inrättas ett oberoende skiljedomsförfarande som vid tvsiter avgör vad som är en rimlig årlig hyreshöjning. 

Ekonomiska sanktioner mot uttdragna förhandlingar
Kommissionen vill även se en tydligare förhandlingshierarki samt ett inrättande av ekonomiska sanktioner när förhandlingar drar över utsatt tid.

Hyreskommissionen vill även behålla det så kallade presumtionshyressystemet vid nyproduktion och göra det möjligt att vidta standardhöjande åtgärder utan att hela presumtionshyresavtalet måste sägas upp.

Goda hyresvärdar ska premieras
Slutligen föreslås att goda hyresvärdar borde premieras i högre utsträckning.

Ett sådant system bör enligt Hyreskommissionen ske genom att årliga hyresjusteringar tar större hänsyn än idag till förvaltningskvalitet och ambitioner när det gäller underhåll och miljöhänsyn.

En hyrevärd som tar större hänsyn till sådana parametrar bör, enligt Hyreskommissionen, ha större utrymme för hyreshöjningar än den som tar mindre hänsyn till sådant. 

 

   • William Eriksson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

5 comments

Av vilken anledning uttrycks det som om hyreshöjningar årligen är ett måste eller en naturlig ingrediens i sahällsbilden? Om det inte har varit några påvisbara kostnadsökningar för hyresvärden skall det heller inte vara några höjningar! Och när både energipriser och räntor gått ner skall det vara hyressänkningar!

Med denna logik bör det inte finnas några prishöjningar i samhället i övrigt heller under de senaste åren i Sverige. Verkligheten ser dock annorlunda ut, allt ökar i pris, bostadsrätter, konsumtionsvaror, energi, tjänster, ja i princip allt. Så varför ska då hyrorna sänkas?

Bara lägg ner Hyresgästföreningen helt och hållet. Eftersom detta är en förening med jurister m dl som i stort saknar kompetens, ork och intresse att genomföra något för sin medlemmar.
Dessutom gammal och trist verksamhet. Skapa något nytt och modernt och främst med ny ung personal som har engagemang för de för lön för.
Ge service till boende med hyresrätt!!!

Äh, detta är bara ett sätt att komma åt de hyresgäster som airbnb:ar bort sina hyreslägenheter till ockerpriser! :-)

Det är olyckligt att Hyreskommissionen inte vågar ta i frågan kring presumtionshyra på allvar. Det är ett system som i grund och botten är fel. Byggt dyrt = dyr hyra, bygg billagare = billigare hyra låter bra, men man har en organisation som man måste förhandla med som både saknar kompetens och vilja att förhandla in hyror som av naturliga skäl bör vara högre. Jag har själv varit med om situationen där förutsättningarna har varit svåra (nyproduktion i innerstad med många fördyrande omständigheter) och allt Hyresgästföreningen gör är att invända att hyra är för hög ur ett jämförelseperspektiv. Likaså är man från Hyresgästföreningens sida allt för villiga att förhandla in relativt höga hyror där hyrorna både varit lägre ur ett kostnadsperspektiv. Resultatet blir att nyproduktionshyror i presumtion är farligt lika varandra där senast förhandlade hyran sätter normen.

Istället fanns möjligheten att på allvar testa hur marknaden skulle hantera bostadsbristen i nyproduktion, något man i det sociala experimentet Sverige är livrädda för. Denna möjlighet går nu förlorad och inget svar finns på den bostadsbrist som numera är att faktum i de flesta av landets kommuner.

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.