Skip to content

Rätt att byta biträde när barnen omhändertogs - "särskilt förtroende" och inte ökade kostnader

Foto: Henrik Montgomery/TT

Mamman hade ett "särskilt förtroende" för sitt juridiska ombud och fick därför rätt att byta biträde i målet där socialtjänsten omhändertagit hennes barn. Detta trots att hon först nekats med hänvisning till att hon inte hade någon rätt att välja.

 

Byte av juridiskt biträde kan beviljas under vissa förutsättningar. Det konstaterade Kammarrätten i Göteborg nyligen och pekade då på att man kan "hysa särskilt förtroende" för den som ska biträda en.

I det aktuella målet ville mamman till två omhändertagna barn byta biträde redan i inledningen av rättsprocessen mot socialtjänsten men nekades detta.

Ingen rätt att byta
Hon återkom dock med sitt krav på byte men nekades igen av förvaltningsrätten med hänvisning till det att "i sammanhanget" inte fanns någon rätt för henne att välja sitt biträde. Rätten ansåg också att det inte fanns någon motsättning mellan mamman och det redan förordnade biträdet.

Kammarrätten i Göteborg gjorde en annan bedömning och konstaterade att biträdesbyte kan beviljas men bara under vissa förutsättningar. En sådan förutsättning är enligt rätten att en person "hyser särskilt förtroende för den person som hon vill ska biträda henne".

"Begränsad ökning av kostnader"
Kammarrätten konstaterar också att mammans första ansökan om byte gjordes bara två dagar efter att hon hade förordnades ett annat biträde. Det biträde hon ville ha var enligt rätten också "väl insatt" i målet vilket innebar att förvaltningsrätten borde ha kunnat "utgå från att ett byte inte kunde medföra annat än en begränsad ökning av biträdeskostnaderna". Kammarrätten beslutade därför att mamman hade rätt att byta.

  • Alt-texten
    Blendow Lexnova

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt