Skip to content

Rätt att avskeda polis som dödshotat sin chef - trots psykisk ohälsa och alkoholism

Foto: Johan Nilsson/TT

Det spelar ingen roll att polisinspektören led av psykisk ohälsa och alkoholism när han begick sina brott - eller att han numera har kommit ur sina problem. Det var ändå rätt av Polismyndigheten att avskeda honom. Det slår Arbetsdomstolen fast.

 

Det var mannens fackförbund - Polisförbundet - som tog strid för den 45-årige polismannen i Arbetsdomstolen.

Enligt förbundet hade polismannens brottslighet haft ett så nära samband med hans alkoholberoende och psykiska ohälsa att Polismyndigheten som arbetsgivare hade haft en rehabiliteringsskyldighet. Enligt förbundet hade myndigheten inte levt upp till detta och det fanns inte tillräckliga skäl för att ge honom sparken.

AD slår dock fast att detta måste vägas mot omfattningen av polismannens brottslighet.

Polismannen, som var anställd som polisinspektör, hade inom loppet av 18 månader gjort sig skyldig till hot mot tjänsteman efter att ha hotat sin chef till livet, grov olovlig körning och ofredande mot sin före detta sambo genom att hota med att sprida "utmanande bilder" av henne på nätet.

Polismannen hade dessutom, av privata skäl, försökt få tillgång till sekretessbelagda uppgifter ur polisregistret. Arbetsdomstolen skriver i sina domskäl:

"Enligt Arbetsdomstolens mening är det härigenom klart att X (polismannen) inte förmått leva upp till de krav på integritet och oförvitlighet som måste ställas på en polis för att han eller hon ska få kvarstå i en sådan anställning. Denna slutsats ändras inte av det förhållandet att gärningarna kan ha haft sin bakgrund i sjukdom eller att hans psykiska hälsa numer förbättrats och att han synes ha kommit tillrätta med sitt alkoholberoende."

Arbetsdomstolen slår fast att mannen "grovt har åsidosatt sina åligganden" gentemot arbetsgivaren och att Polismyndigheten därför hade laglig grund för avsked.

  • Alt-texten
    Erik Scherstén

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt