Skip to content

Polisen raderade övervakningsfilm från arresten - omhändertagen döms för våld mot polisen

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Mannen hävdar att han inte alls försökte miss-handla en av poliserna i arresten. Den film från övervakningskameran som skulle kunna bevisa detta hade dock raderats när mannen väl fick reda på att han var misstänkt för brott - efter åtta månader. Trots "vissa brister" ansåg hovrätten att mannen hade fått en rättssäker hantering och han dömdes därför för försökt till våld mot tjänsteman.

 

Den 34-årige mannen åtalades vid Umeå tingsrätt för försök till våld mot tjänsteman. Enligt åtalet hade han varit våldsam under en kroppsvisitation i en polisarrest och försökt slå en polis i ansiktet sedan han hade omhändertagits för berusning på allmän plats.

Mannen nekade till brott och förklarade att han i samband med att han skulle ta av sig sin jacka gjorde "en snabb rörelse där han slog ut med armarna" - någonting som kan ha uppfattas som ett slag.

"Ska vi slåss"
De två poliser som var med i arresten vittnade dock om att mannen hade sagt något i stil med "ska vi slåss" och delat ut ett knytnävsslag. Enligt den polis som "tagit emot" slaget träffade det hans skyddsväst. Den andra polisen bekräftat att mannen slog med knuten näve mot polisen, som ryggade tillbaka. Hon har dock framhållit att hon inte kunde se var - eller ens om - slaget de facto träffade.

Förundersökning hade inletts mot mannen samma dag som händelsen. Han delgavs dock inte misstanke om brott förrän efter åtta månader och då visade det sig att filmerna från övervakningskamerorna i arresten hade raderats.

Poliserna trovärdiga
Mannen åberopade en promemoria om detta som bevisning. Tingsrätten ansåg dock inte att detta skulle påverka bedömningen i fallet och skrev i sina domskäl:

"P1 och P2 (poliserna) har lämnat sammanhängande berättelser som i allt väsentligt överensstämmer med varandra. Tingsrätten bedömer deras utsagor som tillförlitliga och trovärdiga. X (den tilltalades) uppgift om att det kunde ha uppfattats som ett slag när han slog ut med armarna i samband med att han skulle ta av sig jackan, motbevisar inte P1:s och P2:s uppgifter." 

Mannen dömdes därför till 14 dagars fängelse för försök till våld mot tjänsteman.

Bevisning har omöjliggjorts
Mannen överklagade domen till Hovrätten för Övre Norrland och hävdade att han hade dömts i strid mot Europakonventionens bestämmelser om rätten till rättvis rättegång.

Mannens uppfattning redovisas i hovrättens dom:

"Han delgavs inte misstanke om brott förrän cirka åtta månader efter den påstådda händelsen. Han har därmed inte haft anledning att lägga händelsen särskilt på minnet och har inte fått lämna sin redogörelse inför polis eller domstol i sådan närhet till händelsen att han haft möjlighet att tydligt minnas alla detaljer."

"Vidare har det omöjliggjorts för honom att begära ut övervakningsfilmen från arresten, då den redan hade raderats när han delgavs misstanke. Polisen har inte heller självmant omhändertagit och bevarat filmen, som hade gett en tydlig och oemotsäglig bild av vad som faktiskt utspelat sig och skulle ha talat för hans sak." 

Enligt mannen hade förundersökningen inte bedrivits så skyndsamt och objektivt som lagen kräver.

Vissa brister
Hovrätten hänvisade till praxis från Europadomstolen (målet Natunen mot Finland) att det som är avgörande är att "det straffrättsliga förfarandet som helhet" har varit rättvist.

Hovrätten skrev i sina domskäl:

"Av det anförda framgår, enligt hovrättens bedömning, att förundersökningen fram till delgivning av misstanke inte har bedrivits fullt så skyndsamt som omständigheterna borde ha medgett. Vidare har visst material, som var av intresse för utredningen och fanns tillgängligt hos polisen under två veckor efter att förundersökningen inleddes (filmen från övervakningskameran, reds anm.) inte tagits tillvara och tillförts förundersökningsmaterialet. Det har alltså förekommit vissa brister i förhållande till bestämmelserna i 23 kap. 4 § rättegångsbalken."

Helhetsbedömning avgörande
Vid en "helhetsbedömning" handlade det dock, enligt hovrätten, inte om någon kränkning av rätten till rättvis rättegång. Hovrätten fastställde därför tingsrättens fällande dom.

Mannen överklagade till Högsta domstolen som nu har beslutat att inte pröva fallet.

 

  • Alt-texten
    Julia Majlund

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

8 comments

Nej, hovrätten, materialet var inte "av intresse" för utredningen, det var direkt avgörande, och det enda helt oberoende bevismaterialet i utredningen. Det här är inte "vissa brister", det är "rättsröta". Det är tyvärr inte första gången polisen slänger bort bevismaterial som talar emot deras version - och domstolarna tillåter det. Särskilt allvarligt är att man tillåter detta i samband med en polisarrest, där oberoende vittnen inte har tillträde, och den enskilde är värnlös och utlämnad.

Är övertygad om att alla som är nyktra förstår att detta är rättsröta "grand de lux" Jag har ett bristande förtroende för jurister i alla dess former och läsa om kasserat bevismatrial stärker verkligen min uppfattning att många är ,,,,,, du förstår

En till skandal i det redan skamliga rättsväsendet att polisen raderade övervakningsfilm från arresten och att Högsta domstolen vägrar pröva fallet. Det avslöjar dagligen att rättsväsendet sopar undan mattan övergreppen mot folk i Sverige.

Tryter argumenten så kan domarna alltid dra till med "helhetsbedömning" eller "samlad bedömning". Klingar lika proffsigt och samvetsgrant varje gång och gör att man slipper gå in i detalj och redogöra för hur man har tänkt. Man bara friar eller fäller, adderar till ett ^helhetsbedömnig" och så var saken biff.

Naturligtvis ger polisen en bättre berättelse. De har trots allt kunnat prata ihop sig och skriva ned berättelsen snart efter den påstådda händelsen. 34-åringen däremot ska försöka komma ihåg om något hände för åtta månader sedan när han var berusad.

Låt säga att det är du. Kan du själv redogöra för vad du gjorde för åtta månader sedan, sammanhållet och detaljerat?
Vad skulle du säga om en polis du träffat vid ett trafikstopp för något år sedan nu anklagar dig för att ha slagit mot honom och har en kollega som iofs inte såg riktigt vad som hände men stödjer berättelsen? "Eh, det tror jag inte? Kanske sträckte jag mitt körkort mot honom?". Det fanns en övervakningsfilm på platsen men den har rättsväsendet förstört strax innan du blir anklagad. Några andra bevis finns inte och inga andra vittnen. När du sedan mot ditt nekande fälls för våld mot tjänsteman och hamnar i fängelse - Har du då fått en rättvis rättegång? All formalia var ju korrekt och du fick överklaga till hovrätten som också dömde dig utan bevis och hänvisade till att EU-domstolen sagt att det är ok att göra så. Då är allt bra, va?

Naturligtvis inte. Det är inte rimligt att fälla bara på ord mot ord i total frånvaro av alla andra bevis, särskilt inte när de som anklagar fått prata ihop sig och skriva ned sin berättelse direkt och den som blir anklagad måste försöka komma ihåg något långt bak i historiens dimmor. Och när man börjar förstöra bevismaterial som kunde visat vad som egentligen hänt, då blir obalansen ännu värre.

Hovrättens motivering ter sig både krystad och illvillig. De slår knut på sig för att få fälla. Det är inte "visst material" som förstörts. Det är det enda beviset. Det enda som skulle kunna fastslå om något faktiskt hänt. Hade man sparat filmen hade mannen kanske kunnat fällas eller frias baserat på fakta. Att den förstörts är allvarligt. Tidsförloppet är upprörande.

Och även om det stämmer med alla idiotiska paragrafer och den praxis jurister byggt upp, även om rätten får fälla baserat på vad tusan de vill även i total frånvaro av alla bevis och även om åklagaren (helt riktigt) tyckte att det skulle gå att nå fällande dom utan filmen så ÄR det inte acceptabelt att förstöra det enda bevis som fanns och sedan fälla på ord mot ord.
Det är rättsröta. Systemet bygger på förtroende för rätten, ett förtroende som rätten inte längre förtjänar, om de någonsin gjort det.

Så nej, han har inte fått en rättvis rättegång. Han har blivit fullständigt överkörd av ett rättsväsende som hela vägen har arbetat tillsammans för att göra det omöjligt för honom att försvara sig. Ingenstans i processen gör det någon skillnad om han faktiskt är skyldig eller inte. Resultatet är detsamma ändå. Här var anklagelse detsamma som fällande dom, även om processen omges av all den formalia den samlade juristkåren kan åstadkomma. Och även om stora, fjärran EU-domstolen säger att alltihop är finemang.

Har varit med om nästan exakt samma sak. Ett mindre krogbråk, polisförhör på krogen men sedan händer inget på mer än ett halvår och då har krogen raderat sina filmer resp kan inte svara på vilka vakter det var som arbetade den aktuella kvällen och ingrep (något som inte heller polisen antecknade). Det här är inte raketforskning utan borde vara saker man gör enligt checklista i ett sammanhang som detta.

Men poliser är ju finare och bättre människor än andra. Så det är klart att påstår de en sak, så måste det stämma. Och stämde det inte, så är det ju bara ännu festligare. Då finns det en chans att den stackars dömde blir sådär skojigt foglig och fjäskig inför makten, ständigt i skräck inför tanken på att åter bli oskyldigt utpekad, åtalad och dömd.

Blev själv utsatt för medvetet straff från häktespersonal på tillnyktringsenheten. Jag har diabetes typ1 och vägrades tillgång till mina diabeteshjälpmedel / socker, fick varken vatten eller möjlighet att besöka toalett under dessa 6 timmar. Var vaken under hela vistelsen och vet med säkerhet att jag inte ens tittades till en gång i timmen. Efter dessa timmar blev jag utslängd på gatan, gick direkt och gjorde en polisanmälan. Min starkaste bevisning för att detta var ett straff fanns på videoupptagning. Hittills har 5 (!) utredare haft detta ärende, förra utredaren gick på 10 dagars semester (!) och sa att jag kunde kontakta henne när hon var tillbaka, visade sig så småningom att hon hade lämnat över ärendet till en annan utredare innan hon gick på semester. Igår fick jag reda på att övervakningsfilmen från häktet / celldörren raderats efter 7 dagar, dvs min bästa bevisning på att min vistelse använts som ett straff är nu försvunnen.

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.