Skip to content

"Nya lagen får inte skicka signaler till utländska ligor om att man kan slippa åtal i Sverige"

DEBATT - av Madeleine Käärik, jurist och bland annat offentligt biträde i migrationsärenden

 

Snart blir det möjligt att av ekonomiska skäl lägga ner en förundersökning mot en utländsk medborgare som har fått ett avvisning- eller utvisningsbeslut. Detta enligt ett lagförslag som är på väg att blir verklighet. Självfallet gäller det inte alla brott utan bara brott leder till maximalt sex månaders fängelse.

Det finns i detta sammanhang ett brott som är värt att uppmärksammas särskilt - stöld. Det är inte någon nyhet att Sverige ses som ett land med en förhållandevis gynnande miljö för stöldligor från bland annat öststaterna. Utan att peka ut något land vill jag hellre berätta vilka som söker sig hit.

Vissa av dessa grupper har viseringsfri inresa till Sverige och rätt att vistas lagligt här i upp till nittio dagar. Vissa har en giltig Schengenvisering eller arbetstillstånd i någon av EU-staterna, till exempel Polen som är generöst med att bevilja just arbetstillstånd. Vissa har rest in med turistvisum som sedan har gått ut men vistas fortfarande illegalt i Sverige.

Några av dem är medlemmar av organiserade kriminella stöldligor men det finns även individer som inte tillhör någon grupp som har valt att försörja sig på stölder.

Vi kommer utan tvekan att spara skattepengar på att låta bli att åtala tjuvar som redan har meddelats ett avvisnings- eller utvisningsbeslut. På detta sätt avlastas polis, åklagare och domstolar och man frigör resurser inom de berörda myndigheterna.

Idag är det fullt möjligt för en person som har begått mindre grova brott att klara sig enbart med ett utvisningsbeslut utan återreseförbud från Migrationsverket. Man har möjlighet att återvända till Sverige och kan fritt ägna sig åt att fortsätta begå brott. Om man däremot blir åtalad och en allmän domstol meddelar utvisningsbeslut förenat med förbud att återvända till Sverige - som man gör idag - är det närmast omöjligt att bli av med det.

Jag vill här beskriva två möjliga scenarier om hur det kan gå för den som begår brott när den nya lagen träder i kraft.

Det första scenariot: När någon är gripen för stöld transporteras han till polisen och det fattas ett avvisningsbeslut som är förenat med förbud att återvända till Sverige under två eller tre år. Därefter slussas personen till Migrationsverkets förvar i avvaktan på verkställighet.

Enligt den kommande lagstiftningen kommer förundersökningen att läggas ner. Under vistelse på förvaret står dock alla möjligheter öppna att ansöka om asyl. Om han gör det tas ärendet över av Migrationsverket och polisens avvisningsbeslut med återreseförbud upphävs och gäller inte längre.

Vad har vi då till hands när lagändringen träder i kraft? Jo, en person som har begått brott kommer inte att straffas om han eller hon ansöker om asyl i Sverige. Om man dessutom lämnar ID-handlingar till Migrationsverket och har presterat rimliga skäl till att ansöka om asyl så händer det inte alltför sällan att man släpps från förvaret och fullföljer sin asylansökan som vanligt - det vill säga på fri fot.

Det andra scenariot: Det finns asylsökande som har fått avvisnings- eller utvisningsbeslut från Migrationsverket på grund av uppenbar avsaknad av skyddsskäl (8 kap. 6 § Utlänningslagen). De ges möjlighet lämna Sverige frivilligt. 

Om en utlänning sedan begår ett brott som skulle straffas med maximalt sex månaders fängelse blir det samma kedja igen: först till polisen, sedan till Migrationsverkets förvar och en förundersökning som läggs ner.

Om avvisningsbeslutet inte har vunnit laga kraft återstår möjligheten att överklaga och det kan bli återförvisning av ärende till Migrationsverket. Återförvisningen och en fortsatt handläggning i vanlig regi på Migrationsverket - och åter en möjlighet att bli frisläppt från förvaret.

Jag har nu enbart tagit upp två av flera befintliga möjligheter att bli av med avvisningsbeslut med förbud att återvända som meddelades av Polisen och utan att bli åtalad.  

Botemedelet är att våra myndigheter inte ska missa att ett återreseförbud även ska införas i Schengenspärrlista, SISC. Den nya lagen får inte skicka signaler till kriminella ligor om att det råder åtalsunderlåtelse för mindre allvarlig brottslighet.

Sverige kan skydda sig från kriminella ligor - eller i varje fall minska omfattningen av en sådan typ av brottslighet - med ett obligatoriskt återreseförbud för alla som begått brott i riket. Gör Sverige mindre attraktivt för utländska brottslingar genom att förhindra dem från att snabbt kunna återvända hit.

 

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

7 comments

"När någon är gripen för stöld transporteras han till polisen"
En Freudiansk felskrivning av artikelförfattaren-kvinnor begår inte stölder?
För övrigt håller ett nytt begrepp på att implementeras i svensk rättsordning:"Utvisnings/avvisningsbegränsning vid utredning av brott"
Till samhällsnyttans fromma.

Vi ska stänga våra gränser. Det är den signal vi ska sända ut till resten av världen, europiska gemenskapen inräknad. Norden undantaget om de vill välja oss. Jag är inte så säker på den saken.

@ C Andersson 11:02

Nej vi ska ha ett effektivt skalskydd med tull och (egen) militär vid vår nationsgräns, som vi hade under kalla krigets glada dagar då vi var trygga i Sverige, och som möjliggör utlandsresor mot uppvisande av giltigt pass (möjligen med undantag för den nordiska passunionen).

"Trevliga nyheter på stämman! Efter överenskommelse med Riksarkivet kommer Sveriges befolkning 2000 och 2010 att ges ut under 2019!"
Källa: Facebook

Fy fan. Det här är att mata kriminella gästarbetarna från när och fjärran. Trevliga nyheter. Pyttsan heller. Jag blir så förbannad.

"får inte skicka signaler till utländska ligor "
Det spelar ingen roll vilka "signaler" nya lagar sänder ut.
Alla stöldligor i landets närområde vet redan att Sverige i stort sett är riskfritt att arbeta i.

Sverige har sedan EU-medlemskapet blivit ett eldorado för utländska stöldligor, organiserade tiggarligor och importerad kriminalitet. I sin transformationsprocess från en sund nationalstat till ett lydigt EU-protektorat har Sverige på kort tid förvandlats från ett av Europas tryggaste länder till ett av de otryggaste.

Det av Madeleine Käärik föreslagna obligatoriska återreseförbudet för alla som begått brott i riket, är helt rätt, som jag ser det! Det kommer sannolikt göra det något mindre attraktivt för utländska ligor att iscensätta stöldturnéer i Sverige.

Varför har då våra lagstiftare/politiker undvikit att lägga till denna uppenbara passus?

Förmodligen har de i sedvanlig ordning med sin positiva inställning till EU övertolkat den fria rörligheten för människor, dvärgbandmaskar, narkotika, kapital, illegala vapen och stöldgods inom ramen för EU-medlemskapet och Schengensamarbetet.

Och lägg därtill denna ständigt heliga "Asylrätten" som dessa politiker avgudar! Kring "Asylrätten" har ju, tack vare vårt EU-medlemskap och Schengensamarbete, en massinvandringsbefrämjande mångmiljardindustri vuxit upp, där vissa är vinnare (såsom mer eller mindre grovt kriminella flyktingsmugglare, flyktingadvokater och politiker med humanitära stormaktsdrömmar), men ännu fler är förlorare (såsom merparten av svenska folket som tvingas leva i ett samhälle präglat av polarisering, segregation och ökad social oro).

Det obligatoriska återreseförbudet är ett steg i rätt riktning, men en halvmesyr i kriminalitetssammanhanget. Mycket bättre vore ett svenskt EU- och Schengenutträde (Svexit), så att Sverige ånyo kan upprätta ett effektivt skalskydd vid sin nationsgräns. För då kan Sverige, till flyktingsmugglarnas, flyktingadvokaternas och till de godhetssuktande politikernas stora förtret, men till landets och folkets väl, radikalt minska den gränslösa kriminaliteten i och den destruktiva massinvandringen till Sverige.

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.