Skip to content

Migrationsverket fälls i EU-domstolen - måste upphöra med omedelbara avvisningar

Foto: Tomas Oneborg/TT

EU-domstolen fäller det svenska Migrationsverket och slår fast att personer som bedöms sakna tillräckliga skyddsskäl inte får avvisas med omedelbar verkställighet. ”Den nya praxisen innebär ett omfattande men inte absolut stopp av omedelbara verkställigheter”, säger Migrationsverkets rättschef Fredrik Beijer.

 

Domen kom från EU-domstolen förra veckan och handlar om ett fall där Migrationsverket hade avslagit en ansökan om uppehållstillstånd och fattat beslut om omedelbar verkställighet eftersom ansökan ansågs vara "uppenbart ogrundad".

EU-domstolens dom innebär att Migrationsverket inte längre kan fatta beslut om att avvisa personer med omedelbar verkställighet när Migrationsverket "bara" har gjort bedömningen att de skyddsskäl som personerna har åberopat är otillräckliga för att få skydd i Sverige - fall som till exempel kan handla om att det finns myndigheter i hemlandet som kan skydda den sökande.

Dessa personer har tidigare avvisats från Sverige med omedelbar verkställighet, vilket innebär att avvisningsbesluten inte har behövt vinna laga kraft innan personen får lämna landet.

Förteckning över länder
En förutsättning för att Sverige ska få göra så är enligt EU-domstolen att Sverige först upprättar en förteckning över "säkra ursprungsländer" enligt EU:s asylprocedurdirektiv. Först då kan man anse att dessa personers ansökningar ska anses ”uppenbart ogrundade”.

Migrationsverket skriver i sin rättsliga kommentar efter domen:

”Sverige har inte genomfört direktivets bestämmelser om säkert ursprungsland. EU-domstolens dom betyder att vi därför inte kan tillämpa en motbevisbar presumtion om att det finns ett tillräckligt skydd i ursprungslandet. Därmed kan vi inte heller i ett enskilt ärende, med hänvisning till tillräckligt myndighetsskydd, anse att en sådan ansökan är uppenbart ogrundad.”

"Fryser" beslutade ärenden
Även om Migrationsverket inte kommer att kunna avvisa dessa ärenden med omedelbar verkställighet kommer de fortfarande att prioriteras och handläggas så snabbt som möjligt, enligt Migrationsverket.

Migrationsverket kommer nu att inhibera - alltså tillfälligt ”frysa” - ärenden med öppna beslut om omedelbar verkställighet i väntan på att de har prövats av domstol.

- Vi tittar nu på de ärenden som berörs, för att hantera dem efter den nya praxisen. De omedelbara åtgärderna är att säkerställa att ingen, som i och med domen har rätt att få sin ansökan prövad av domstol, avvisas, säger Fredrik Beijer.

Gäller inte ekonomiska problem
Personer som egentligen inte söker skydd i Sverige - utan till exempel uppger sig ha ekonomiska eller sociala svårigheter eller hälsoproblem - kan fortfarande normalt avvisas med omedelbar verkställighet innan beslutet har vunnit laga kraft och prövats av högre instans.

Migrationsverket skriver i sin rättsliga kommentar:

”EU-domstolens dom gäller när en ansökan om internationellt skydd är uppenbart ogrundad på grund av att sökanden har lämnat otillräckliga uppgifter. Domen innebär inte att det finns ett hinder mot att anse att en ansökan är uppenbart ogrundad när de skäl som åberopas inte är hänförliga till ett behov av internationellt skydd.”

 

Läs Migrationsverkets rättsliga kommentar här.

 

 

  • Stefan Wahlberg

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt