Skip to content

Livsfarlig knivattack var nödvärn - 17-åring trodde att han hotades med pistol

17-åringen trodde att det var en riktig pistol som han motståndare höll mot hans huvud. Han hade därför rätt att använda sig av "livsfarligt våld för att försvara sig - fyra knivhugg mot bland annat sin angripares bröstkorg och rygg. Det slår hovrätten fast och friar därför 17-åringen från åtalet om mordförsök.

 

Den 18-årige mannen tog sig tidigare i år in i en villa i Skåne för att "konfrontera" en 17-årig pojke som hade haft sex med hans före detta flickvän. När mannen kom dit fanns både 17-åringen och den före detta flickvännen i villan.

18-åringen krävde att få prata med 17-åringen utomhus och i enrum. Uppgifterna om vad som sedan hände går isär men efter "konfrontationen" hade 18-åringen fyra stickskador från en kniv - en i bröstet, en i ryggen och två i benen - medan 17-åringen hade rodnader på halsen och i ansiktet.

Åtalades för mordförsök
Både 17-åringen och 18-åringen åtalades vid Kristianstads tingsrätt - 17-åringen för försök till mord och 18-åringen för olaga hot och misshandel.

De båda åtalades berättelser gick starkt isär men tingsrätten kom fram till att 17-åringens berättelse var mer trovärdig än 18-åringens och att den skulle ligga till grund för bedömningen.

Enligt 17-åringen var det 18-åringen som först hade gått till angrepp genom att ta struptag på 17-åringen och därefter ta fram en pistol som han riktade mot 17-åringens huvud. Pistolen visade sig senare vara en kolsyrepistol men 17-åringen uppfattade att det var en riktig pistol varvid han själv drog fram en kniv och knivhögg sin motståndare.

Två av huggen nödvärn
Tingsrätten ansåg att 17-åringens två första knivhugg omfattades av nödvärnsrätten men att de två sista huggen var uppenbart oförsvarliga eftersom 18-åringen då var så försvagad att han inte längre utgjort något hot.

Tingsrätten ansåg att det inte var bevisat att 17-åringen verkligen hade haft uppsåt att döda 18-åringen och dömdes därför för grov misshandel till 150 timmars ungdomstjänst. Eftersom 17-åringen hade suttit frihetsberövad i tre månader ansågs straffet vara verkställt.

18-åringen dömdes för misshandel, olaga hot till skyddstillsyn med samhällstjänst i 120 timmar.

Fortsatte sikta med pistolen
Domen överklagades till Hovrätten över Skåne och Bleking som nu fastställer domen för 18-åringen.

När det gäller 17-åringen kommer dock hovrätten fram till samtliga knivhugg har hållit sig inom nödvärnsrättens ramar - särskilt eftersom 18-åringen inte hade upphört med att rikta pistolen mot 17-åringen ens när han blivit svårt knivhuggen.

Hovrätten skriver i sina domskäl:

"Den av åklagaren och Y (18-åringen) framlagda bevisningen leder inte till att invändningen framstår som obefogad. Utgångspunkten är därför att X var utsatt för dels misshandel av Y dels, som han uppfattade det, ett olaga hot bestående i att en skarpladdad pistol hölls mot hans panna. I den situationen har X haft en rätt till nödvärn."

Rätt till livsfarligt våld
Hovrätten slår därför fast att 17-åringen har haft rätt att tillgripa även "livsfarligt våld" för att freda sig:

"Några andra alternativa handlingssätt som effektivt skulle neutralisera hotet är svårt att tänka sig. X bör i den aktuella situationen ha haft rätt att tillgripa sådant våld som krävdes för att Y antingen skulle avbryta sitt hot eller oskadliggöras även om det var fråga om livsfarligt våld."

17-åringen frias därför helt av hovrätten.

 

  • Alt-texten
    Erik Scherstén

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt