Skip to content

"Läckorna riskerar att skada provens legitimitet" - Riksrevisionen går till botten med nationella proven

Foto: Janerik Henriksson/TT

Efter att ett flertal av de nationella proven läckt och Skolverket tvingats använda reservprov, väljer nu Riksrevisionen att granska Skolverkets och Skolinspektionens arbete med att stoppa spridningen av de läckta proven. 

 

- Läckorna riskerar att skada de nationella provens legitimitet och i förlängningen även förtroendet för betygsättningen, säger riksrevisor Helena Lindberg.

Problemet med läckta prov har vuxit i omfattning.

Bara under våren i år har har flera prov läckt ut i förväg och i sex fall har proven blivit så spridda att Skolverket rekommenderat skolorna att använda ersättningsprov.

Med anledning av att vissa prov har läckt ut i förtid förtydligade Skolverket förra året hur skolornas hantering av proven bör gå till.

Trots det har den otillåtna spridningen fortsatt.

Syftet med Riksrevisionens granskning är nu att bedöma om Skolverkets och Skolinspektionens arbetsprocesser mot otillåten spridning av nationella prov är effektiva och ändamålsenliga.

- Den återkommande spridningen gör att det finns skäl att granska hur Skolverket och Skolinspektionen arbetar för att motverka detta, säger riksrevisorn Helena Lindberg.

  • William Eriksson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt