Skip to content

Kompetensbrist ingen ursäkt - kommunal tjänsteman ansvarig för fem år gammal dödsolycka

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Kommunens VA-chef var ansvarig för att en anläggningsarbetare omkom i Kävlinge 2013 efter att ha fått schaktmassor över sig. Det konstaterade hovrätten nyligen. Chefen frikändes i tingsrätten men hovrätten godtog inte invändningarna om att han skulle ha saknat kompetens.

 

Kävlinge kommun var byggherre när man i september 2013 skulle genomföra ett anläggningsarbete på en av gatorna i stan. En av anläggningsarbetarna befann sig i ett två meter djupt schakt när kanterna gav vika och jordmassor rasade över honom. Den 63-årige mannens liv gick inte att rädda. Ledningsarbetet hade beställts av Kävlinge kommun och utfördes av ett entreprenadföretag. 

Frikändes i tingsrätten
Den ansvarige chefen på entreprenadfirman fälldes i tingsrätten för arbetsmiljöbrott men den som var ansvarig beställare och chef på kommunens VA-avdelning frikändes.

Lunds tingsrätt fann det visserligen klarlagt att delegationen av arbetsmiljöansvaret hade skett till VA-chefen men tingsrätten ansåg att denne på grund av kompetensbrist ändå inte kunde åläggas ett straffrättsligt ansvar för olyckan. Tingsrätten konstaterade bland annat att VA-chefen inte hade inblick i den löpande verksamheten "ute på fältet".

Ingen giltig delegation
VA-chefen själv hade hävdat att det inte hade skett någon giltig delegation till honom av arbetsmiljöansvaret samt att han saknade kompetens för uppgiften. Olyckan hade desstuom enligt honom skett även om han hade fullgjort sina skyldigheter som arbetsmiljöansvarig.

Men hovrätten över Skåne och Blekinge river upp den friande domen dömer VA-chefen till villkorlig dom för arbetsmiljöbrott. 

Chef i tolv år
Hovrätten konstaterar att mannen varit chef på den aktuella VA-avdelningen i tolv år, att avdelningen har låtit utföra 100-120 arbeten per år och att han under denna period har haft ett övergripande ansvar att samordna, delegera och införa rutiner för arbetsmiljöarbetet.  

Enligt hovrätten har han haft tillräcklig kompetens och delegationen av ansvaret till honom har därmed varit giltigt.

Eftersom VA-chefen dessutom tidigare hade tagit fram en generell arbetsmiljöplan där just riskerna för ras i schaktgropar behandlades, måste han enligt rätten också ha varit medveten om riskerna. Men trots detta hade han enligt hovrätten inte gjort något för att kraven enligt det aktuella regelverket skulle uppfyllas.

Kunde ha förhindrats
Hovrätten ansluter sig också till tingsrättens bedömning av att olyckan hade förhindrats om schaktväggarna hade försetts med mothåll eller utförts med större lutning.

Hovrätten instämmer även i tingsrättens slutsatser om att arbetaren inte avled av skador som han skulle ha fått vid räddningsinsatsen eller av skador som han skulle ha fått när hans chef försökte gräva fram honom.

  • Alt-texten
    Erik Scherstén

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt