Skip to content

"Kompetens ska värderas och tas tillvara" - nya antagningar ska ge fler utexaminerade studenter

Foto: Erik G Svensson/TT

Individens kompetens står i fokus när de nya antagningsreglerna till högskolan träder i kraft. Nu ger regeringen Universitets- och högskolerådet (UHR) ett antal uppdrag för att säkerställa att de nya antagningsreglerna kan genomföras. 

 

De nya bestämmelserna har ett tydligt fokus på kompetens och att individen ska ha det som krävs för att kunna ta till sig och slutföra en högskoleutbildning.

- Kompetens ska värderas och tas tillvara – även erfarenheter från arbetslivet, säger Helene Hellmark Knutsson (S), minister för högre utbildning och forskning.

För att de nya antagningsreglerna ska realiseras har regeringen nu beslutat om ett antal uppdrag till UHR.

Detaljerad beskrivning av efterfrågade kompetenser
UHR ska ta fram en detaljerad beskrivning av vilka kompetenser som krävs för grundläggande behörighet till högskolan.

Myndigheten ska även förbereda utvecklingen av det nya nationella behörighetsprovet för grundläggande behörighet, samt förbereda en försöksverksamhet.

Särskillt prov för ämneslärare
För att minska antalet avhopp på ämneslärarutbildningarna ska UHR förbereda utvecklingen av ett särskilt antagningsprov för den som söker till en ämneslärarutbildning.

UHR ska även bistå lärosätena i arbetet med att använda lokala urvalsgrunder i större utsträckning, samt utveckla fler urvalsgrunder än betyg och resultat från högskoleprovet.

Nya sätt att använda högskoleprovet som urvalsgrund
Slutligen ska myndigheten genomföra en försöksverksamhet med så kallade viktade högskoleprovsresultat.

Att vikta resultat innebär att högskoleprovets två delar, den kvantitativa och den verbala, kan viktas olika vid urval till olika utbildningar.

Syftet är att se om provet bättre kan förutspå hur studenten kommer att prestera på olika utbildningar.

  • William Eriksson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt