Skip to content

Inte barnvåldtäkt när 14-åring tog med sig kondom till sin danslärare - men hovrätten djupt oenig

Foto: Hasse Holmberg/TT

Var det våldtäkt eller sexuellt utnyttjande av barn när den 26-årige dansläraren hade en sexuell relation med en flicka som skulle fylla 15 år ett halvår senare? Frågan splittrar hovrätten som å ena sidan pekar på danslärarens förtroende-position och å andra sidan på hennes frivillighet. 

 

Den 26-årige dansläraren dömdes tidigare i år av Solna tingsrätt för omfattande sexuell brottslighet mot två flickor som var hans elever.

Den yngsta flickan var 12 år och när det gällde henne dömdes han för fyra fall av våldtäkt mot barn och ett fall av sexuellt ofredande.

Frivillig relation
Mannen stod också åtalad för fyra fall av våldtäkt mot barn när det gällde den äldre av flickorna som då var 14 år. Tingsrätten ansåg dock att de gärningarna skulle rubriceras som sexuellt utnyttjande av barn och alltså inte som våldtäkt. Tingsrätten vägde då in att den sexuella relationen, enligt flickan själv, hade varit frivillig och att hon skulle fylla 15 år ett halvår senare.

Mannen dömdes till fyra års fängelse.

Tog med sig kondom
Domen överklagades till Svea hovrätt som nu fastställer tingsrättens dom. Hovrätten är dock djupt oenig när det gäller brottsrubriceringen och straffets längd för brotten mot den äldre flickan.

Hovrätten skriver i sina domskäl:

"I nu aktuellt mål har MÄ (flickan) berättat att hon frivilligt har deltagit i de sexuella handlingarna. Det framgår inte om någon av dem har varit mer drivande inför deras möten, mer än att MÄ har berättat att ibland tog hon med sig kondom och ibland var det X (den tilltalade) som gjorde det."

"MÄ har emellertid även berättat att hon började dansa för X redan när hon var 10-11 år och att han har varit som en pappa eller bror för henne. Hon har vidare berättat att hon inte har varit förälskad i X och det synes inte heller ha varit någon egentlig kärleksrelation. Det är tydligt att relationen haft inslag av utnyttjande och beroende".

Skiljaktiga nämndemän
Trots detta anser hovrätten att brotten inte ska rubriceras som våldtäkt utan som sexuellt utnyttjande av barn - främst med hänvisning till att flickan var 14 och ett halvt år gammal och således nära åldern för sexuellt självbestämmande.

Två nämndemän är dock skiljaktiga och anser, precis som åklagaren, att brotten mot den 14-åriga flickan ska rubriceras som våldtäkt mot barn och att straffet därför borde skärpas. De motiverar sin uppfattning med den förtroendeställning som mannen har haft i egenskap av danslärare för flickan.

 

 

  • Alt-texten
    Erik Scherstén

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt