Skip to content

Inget stopp för upphandling av linbana i Göteborg - Peab förlorar miljardkontrakt till NCC

Till Göteborgs 400-årsjubileum 2021 planeras det för en linbana mellan Järntorget och Wieselgrensplatsen. Foto: Göteborgs Stad/TT

Upphandlingen av linbanan i Göteborg kan nu gå vidare efter att förvaltningsrätten konstaterat att underlaget är korrekt. Byggjätten Peab kan därmed förlora miljardkontraktet till byggjätten NCC.

 

- Förvaltningsrättens dom innebär att Trafiknämnden i Göteborgs kommun nu kan fortsätta sin upphandling. Avtal får dock inte ingås förrän tio dagar har gått från den dag då förvaltningsrätten meddelade domen, säger rådmannen Karin Hartmann vid Förvaltningsrätten i Göteborg.

Det betyder att Göteborgs kommun inom kort kan gå vidare och teckna avtal med den vinnande leverantören NCC för totalentreprenaden av den planerade linbanan mellan Järntorget och Wieselgrensplatsen. Kontraktet beräknas vara värt runt en miljard kronor.

Inte finansiella resurser
Peab hade ansökt om överprövning av upphandlingen och gjort gällande att NCC inte uppfyllde de obligatoriska kraven i upphandlingen om att leverantören "ska visa att man har sådan finansiell och ekonomisk ställning som är tillräcklig för kontraktets utförande". Detta då NCC enligt Peab inte hade redovisat uppgifter om årsomsättning och inte heller åberopat sitt moderbolags kapacitet.

Men förvaltningsrätten anser att Peab inte har visat att det finns skäl att ingripa mot upphandlingen.

Kan "fullgöra kontraktet"
Enligt förvaltningsrätten har NCC haft giltiga skäl för att "på annat sätt visa sin finansiella och ekonomiska ställning" som enligt domstolen "är tillräcklig för att fullgöra kontraktet". 

”Det har skett en omorganisation inom koncernen NCC som haft betydelse för NCC Sverige AB:s möjligheter att lämna in de uppgifter som i första hand ska ges in. Situationen kan liknas vid den som uppkommer för ett nystartat företag, som inte genom tidigare årsomsättning kan visa på sin finansiella och ekonomiska ställning", konstaterar domstolen.

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt