Skip to content

Ingen sekretess för avlidens patientjournal när Allmänna arvsfonden ville granska testamente

Foto: Isabell Höjman/TT

Allmänna arvsfonden får tillgång till en avliden kvinnas patientjournal efter att ha drivit frågan vidare till Kammarrätten i Stockholm. Arvsfonden ville läsa journalen för att kontrollera omständigheterna kring det testamente som upprättats strax innan kvinnan avled.

 

Allmänna arvsfonden hade vänt sig direkt till Sabbatsbergsgeriatriken i Stockholm för att få ta del av en avliden kvinnas patientjournal. Men mottagningen ville inte lämna ut journalen med hänvisning till att arvsfonden skulle använda den i en eventuell rättsprocess.

Fanns testamente
Kvinnan hade inga arvingar men det fanns ett testamente som hade upprättats strax innan hon avled. Allmänna arvsfonden ville läsa hennes journal för att klarlägga omständigheterna och kvinnans hälsotillstånd i samband med att testamentet skrevs. 

Ärendet hänsköts till Stockholms läns sjukvårdsområde som bedömde att journalen omfattades av sekretess och att den därför inte kunde lämnas ut omaskerad. Detta eftersom det inte var klarlagt i vilken mån testamentstagaren var närstående till kvinnan eller inte och det därför inte kunde uteslutas att ett utlämnande skulle innebära "men för närstående".

Hade bara kusiner
Kammarrätten i Stockholm konstaterade dock nyligen att journalen ska lämnas ut omaskerad. Av tidigare praxis framgår nämligen att enbart det förhållandet att en person är testamentstagare inte innebär att denne kan anses vara närstående.

Dessutom framgick det av en släktforskning som lämnats in i ärendet att kvinnan inte hade några närstående som var närmare än kusiner. Mot den bakgrunden ansåg domstolen att det stod klart att journalen skulle lämnas ut i sin helhet.

 

 

  • Alt-texten
    Erik Scherstén

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt