Skip to content

Ingen sekretess för avlidens patientjournal när Allmänna arvsfonden ville granska testamente

Foto: Isabell Höjman/TT

Allmänna arvsfonden får tillgång till en avliden kvinnas patientjournal efter att ha drivit frågan vidare till Kammarrätten i Stockholm. Arvsfonden ville läsa journalen för att kontrollera omständigheterna kring det testamente som upprättats strax innan kvinnan avled.

 

Allmänna arvsfonden hade vänt sig direkt till Sabbatsbergsgeriatriken i Stockholm för att få ta del av en avliden kvinnas patientjournal. Men mottagningen ville inte lämna ut journalen med hänvisning till att arvsfonden skulle använda den i en eventuell rättsprocess.

Fanns testamente
Kvinnan hade inga arvingar men det fanns ett testamente som hade upprättats strax innan hon avled. Allmänna arvsfonden ville läsa hennes journal för att klarlägga omständigheterna och kvinnans hälsotillstånd i samband med att testamentet skrevs. 

Ärendet hänsköts till Stockholms läns sjukvårdsområde som bedömde att journalen omfattades av sekretess och att den därför inte kunde lämnas ut omaskerad. Detta eftersom det inte var klarlagt i vilken mån testamentstagaren var närstående till kvinnan eller inte och det därför inte kunde uteslutas att ett utlämnande skulle innebära "men för närstående".

Hade bara kusiner
Kammarrätten i Stockholm konstaterade dock nyligen att journalen ska lämnas ut omaskerad. Av tidigare praxis framgår nämligen att enbart det förhållandet att en person är testamentstagare inte innebär att denne kan anses vara närstående.

Dessutom framgick det av en släktforskning som lämnats in i ärendet att kvinnan inte hade några närstående som var närmare än kusiner. Mot den bakgrunden ansåg domstolen att det stod klart att journalen skulle lämnas ut i sin helhet.

 

 

  • Alt-texten
    Erik Scherstén

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

11 comments

Kammarkollegiet företrädande allmänna arvsfonden ägnar sig inte åt annat än ren och skär likplundring. Se till att skriva era testamenten vattentätt, alla ni som vet att arvsfonden annars kommer att stå som asgamar vid bouppteckningen!!!!!!!

Jag har också reagerat på hur AAF, ganska aggressivt, driver fall - emellanåt på rena teknikaliteter. AAF ska givetvis vara sista utvägen, då det innebär att arvegodset helt tas ur sitt sammanhang, och, så att säga, "sprids för vinden". Det är väldigt få människor som har det som sista önskan.

Teknikaliteterna kring hur man ska upprätta ett testamente är tänkta att skydda andra potentiella arvtagare, och att skydda testatorn mot förfalskningar, inte att vara ett medel för staten att roffa åt sig, i strid med den dödes vilja.

Att AAF skulle få tillgång till någons patientjournaler, är f.ö. helt absurt.

Obehagligt. Riktigt obehagligt. Patientens journal och de förtroenden och privata angelägenheter som kan finnas där angår inte allmänna arvsfonden.

Jag tror inte att jurister riktigt förstår vikten av sekretess. Det är inte bara paragrafer som man ska följa för sakens skull eller ett verktyg att dölja smutsiga hemligheter med.
Det handlar om förtroende och om att förtjäna förtroende. Att faktiskt, på riktigt, förtjäna förtroende, inte bara täcka egen rygg eller följa paragraferna. Patienten måste kunna lita på att det som sägs hos läkaren inte utlämnas till någon likplundrare på allmänna arvsfonden, försäkringshandläggare, åklagare, journalist eller annan intresserad snokare. Själva tanken att en sådan typ ska få läsa patientens journal är helt absurd. Att läsa journalen är bara legitimt när man deltar i patientens vård eller har patientens uttryckliga tillåtelse. Allt annat är äckligt. Perverst.

Så varför är det då viktigt med sekretess inom vården? Jo, låt säga att en äldre dam börjar bli glömsk och undrar om hon håller på att bli dement och behöver bromsmediciner? Ska hon då dra sig för att söka sjukvård på grund av den högst konkreta risken att gamarna på allmänna arvsfonden använder det för att komma över hennes pengar mot hennes vilja? Är det rimligt? Jag tycker inte det. Jag tycker att hon ska kunna berätta vad som helst för sin läkare, trygg i förvissningen att det inte förs vidare. Hur genant eller skadligt det än vore om rätten såg till att det basunerades ut till alla intresserade snokare.

Rättsväsendets ständiga tafsande på vårdens journaler och register måste upphöra. Sekretess ska inte brytas bara för att det är praktiskt eller gynnar någon myndighet.

Om skatteverket kommer på bidragsfuskare så får de inte berätta det för försäkringskassan.

det finns skrivna lagar i lagen.nu "ärvdabalken" vad som gäller både dödsbo, dödsbodelägare även bodelningsman. Alla lagar & regler som gäller, dessa gäller ALLA men staten ge fan i dessa fullständigt. De gör fan vad som helst för att ta pengarna ur den avlidnes dödsbo även att testamente är skrivet. I mammas dödsbo sålde de huset för att komma åt över miljonen men det finns i lagen som säger "Finns det särskilda skäl så ska ej rätten ge tillstånd att sälja fastighet i dödsboet" Denna lag gick rätten emot & gav advokaten rätt att sälja ändå att det finns bevis för stöld av dödsbodelägare i dödsboet & helt klart är detta skäl att inte sälja men detta gjorde de ändå Fy fan

Vad är orsaken till att Allmäna Arvsfonden vill tillskanska sig arvet? För mycket kontanter, pengatvätt eller annan grov brottslighet?

Om du kastar ett öga på de projekt som AAF skyfflar in pengar i så förstår du att det kostar.
https://www.arvsfonden.se/sok-projekt

Dessa pengar som är i arvsfonden ska inte gå till några projekt som ej berör svenska medborgare. Står i lagen att dessa pengar ska gå till svenska medborgare, svårt sjuka, nödställda. Har nu den avlidne tillsammans med advokat skrivit testamente så är det detta som gäller enligt lagen i ärvdabalken & då är det definitivt inte fråga om någon arvsfond. En tingsrätt ska även de följa lagen som står i ärvdabalken. En boutredningsman kan inte utan skriftligt samtycke från alla dödsbodelägare sälja fast egendom (19 kap. 13 § Ärvdabalken). Lämnar inte alla dödsbodelägare sitt samtycke kan boutredningsmannen ansöka om tillstånd hos rätten att få sälja fastigheten. Rätten beviljar tillståndet om inte särskilda skäl talar mot det, tex. att någon dödsbodelägare vill förvärva fastigheten. I detta fall har tillstånd medgivits från Göta Hovrätt att sälja dödsboets fastighet, dessa gick på samma linje som tingsrätt att bevilja tillstånd men som lagen sägen: Finns särskilda skäl att inte sälja fastighet så ska ej tingsrätten el Göta hovrätt bevilja detta, skälet är "stöld av smycke i ett dödsbo" denna stöld polisanmäldes men de struntade i detta även lagarna som gäller.

Om du kastar ett öga på de projekt som AAF skyfflar in pengar i så förstår du att det kostar.
https://www.arvsfonden.se/sok-projekt

Om du kastar ett öga på de projekt som AAF skyfflar in pengar i så förstår du att det kostar.
https://www.arvsfonden.se/sok-projekt

Detta är dagens verklighet https://slutet.jimdofree.com/ det är så hela rättssystemet fungerar.

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.