Skip to content

Högre krav på fastighetsmäklare - ny utredning vill ha "slagkraftig tillsyn" och stoppa penningtvätt

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Hårdare tillsyn över fastighetsmäklare kan bli verklighet nästa sommar. Enligt förslagen i en ny utredning ska även mäklarföretagen och dess ledning omfattas av tillsyn och branschen ska följa penningtvättsreglerna.

 

2017 års fastighetsmäklarutredning har nu lämnat sina förslag som innebär en utökad tillsyn över fastighetsmäklarbranschen.

Bakgrunden är bland annat att man velat komma till rätta med brister i anbudsförfarandet vid bostadsköp och hjälpa konsumenterna till tryggare affärer på bostadsmarknaden.

Ny fastighetsmäklarlag
Utredningen föreslår att den nuvarande fastighetsmäklarlagen ersätts av en ny fastighetsmäklarlag som inte bara gäller för enskilda fysiska fastighetsmäklare utan också för de fastighetsmäklarföretag i vilka de enskilda fastighetsmäklarna driver sin verksamhet.

Mäklarföretagen ska enligt förslaget registreras och ställas under Fastighetsmäklarinspektionens tillsyn. Även företagets ägare och ledning ska omfattas av tillsyn. Det innebär att Fastighetsmäklarinspektionens tillsyn över fastighetsmäklarbranschen utökas.

"En mer slagkraftig tillsyn kan bidra till att konsumenter känner större trygghet när de ingår fastighetsaffärer", skriver regeringen.

Följa reglerna om penningtvätt
Mäklarföretagen ska även omfattas av penningtvättsregelverket och företagen ska bli tvungna arbeta för att deras mäklare uppfyller sina skyldigheter enligt fastighetsmäklarlagen.

När det gäller mäklare som förmedlar hyresrätter med en hyra på 10 000 euro eller mer ska dessa enligt förslaget registrera sig som "särskilda hyresförmedlare" och de ska omfattas av både fastighetsmäklarlagen och penningtvättsreglerna.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2019.

 

 

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt