Skip to content

Har "centrum för sina levnadsintressen" i Sverige - utflyttad till Barbados upptaxeras med miljonbelopp

Foto: Chris Brandis/AP/TT

4,8 miljoner mer i inkomst blev resultatet efter att det svenska Skatteverket beslutat att upptaxera en förmögen pensionär som flyttat till Barbados. Enligt Skatteverket och kammarrätten har mannen både ekonomiska och personliga förbindelser till Sverige som gör honomskattskyldig här.

 

Skatteverket beslutade att höja mannens inkomster för beskattningsår 2014 och 2015 med sammanlagt nästan 4,8 miljoner kronor eftersom han enligt myndigheten fortfarande har en väsentlig anknytning till Sverige och därför ska beskattas här som obegränsat skattskyldig. Mannen flyttade till den karibiska ön Barbados i början av 2014 och hävdade att han inte längre skulle beskattas i Sverige.

Men Skatteverket pekade bland annat på att han hade kvar den bostad i Båstad som före flytten varit hans permanentbostad i Sverige och det spelade enligt myndigheten inte någon roll att skattemyndigheterna på Barbados ansett sig ha beskattningsrätt.

Körkort och bilar
Mannen invände att han hade sitt egentliga och enda hem på Barbados och att det är där han har centrum för sina levnadsintressen enligt skatteavtalet mellan Sverige och Barbados. Han visade att han hade barbadiskt körkort och ägde två bilar på Barbados samt var medlem i en pensionärsförening och satt i styrelsen för två bolag där. 

"Stark anknytningsfaktor"
Förvaltningsrätten i Malmö avslog hans överklagande av Skatteverkets beslut och framhöll att det faktum att man behåller och disponerar sin permanentbostad då man flyttar utomlands i praxis har ansetts som en "stark anknytningsfaktor". Han hade dessutom bott och varit yrkesverksam i Sverige fram till 2014, hade alla familjemedlemmar i Sverige förutom sin fru och vistades här fyra månader om året. Han hade därmed "centrum för sina levnadsintressen" i Sverige och inte på Barbados.

Svaga förbindelser
Kammarrätten i Göteborg delar underinstansens bedömning och avslog nyligen mannens överklagande. Mannen administrerar enligt kammarrätten sin förmögenhet från Barbados via ett cypriotiskt bolag. Verksamheten har dock endast bestått i förvaltningen av den fastighet som han och hans fru hyr från bolaget på Barbados. Sammantaget anser kammarrätten därför att mannen haft relativt svaga förbindelser med Barbados men starka både ekonomiska och personliga förbindelser med Sverige.

  • Alt-texten
    Blendow Lexnova

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt