Skip to content

Hade arbetat 13 dagar för lite som restaurangbiträde - avslag på ansökan om uppehållstillstånd står fast

Foto: Kent Skibstad/NTB/TT

Det saknades 13 dagar av de obligatoriska fyra månaderna för att den afghanska 23-åringen skulle få uppehållstillstånd för arbete. Men beslutet står fast sedan Migrationsöverdomstolen konstaterat att det är klarlagt att han inte uppfyller kraven.

 

23-åringen hade fått avslag på sin asylansökan men ännu inte utvisats då han fick arbete som restaurangbiträde i augusti förra året. Han ansökte igen hos Migrationsverket om ett nytt uppehållstillstånd på grund av arbete men fick nej eftersom det saknades 13 dagar av de obligatoriska fyra månaderna som han måste ha haft anställning.

Inte haft fog
Mannen överklagade och Migrationsdomstolen i Stockholm konstaterarde i sin dom att Migrationsverket inte haft fog för att avslå mannens ansökan enbart på den grunden att han inte uppfyllde kravet på fyra månaders anställning.

Med hänvisning till praxis ansåg domstolen att en helhetsbedömning borde ha gjorts och att man borde tagit med i bedömningen att mannen hade en tillsvidareanställning och fick "anses ha etablerat sig på arbetsmarknaden". Domstolen återförvisade därför målet till Migrationsverket för ny prövning.

"I strid med lagtexten"
Men Migrationsöverdomstolen anser att underinstansens val att återförvisa målet "står i direkt strid med lagtextens ordalydelse" eftersom det är "ostridigt och klarlagt" att mannens anställning inte hade pågått i fyra månader vid tidpunkten för ansökan.

Domstolen väljer därför att upphäva underinstansens dom och fastställa Migrationsverkets beslut att avslå mannens ansökan.

  • Alt-texten
    Blendow Lexnova

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt