Skip to content

Hade arbetat 13 dagar för lite som restaurangbiträde - avslag på ansökan om uppehållstillstånd står fast

Foto: Kent Skibstad/NTB/TT

Det saknades 13 dagar av de obligatoriska fyra månaderna för att den afghanska 23-åringen skulle få uppehållstillstånd för arbete. Men beslutet står fast sedan Migrationsöverdomstolen konstaterat att det är klarlagt att han inte uppfyller kraven.

 

23-åringen hade fått avslag på sin asylansökan men ännu inte utvisats då han fick arbete som restaurangbiträde i augusti förra året. Han ansökte igen hos Migrationsverket om ett nytt uppehållstillstånd på grund av arbete men fick nej eftersom det saknades 13 dagar av de obligatoriska fyra månaderna som han måste ha haft anställning.

Inte haft fog
Mannen överklagade och Migrationsdomstolen i Stockholm konstaterarde i sin dom att Migrationsverket inte haft fog för att avslå mannens ansökan enbart på den grunden att han inte uppfyllde kravet på fyra månaders anställning.

Med hänvisning till praxis ansåg domstolen att en helhetsbedömning borde ha gjorts och att man borde tagit med i bedömningen att mannen hade en tillsvidareanställning och fick "anses ha etablerat sig på arbetsmarknaden". Domstolen återförvisade därför målet till Migrationsverket för ny prövning.

"I strid med lagtexten"
Men Migrationsöverdomstolen anser att underinstansens val att återförvisa målet "står i direkt strid med lagtextens ordalydelse" eftersom det är "ostridigt och klarlagt" att mannens anställning inte hade pågått i fyra månader vid tidpunkten för ansökan.

Domstolen väljer därför att upphäva underinstansens dom och fastställa Migrationsverkets beslut att avslå mannens ansökan.

  • Alt-texten
    Blendow Lexnova

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

6 comments

"lagtextens ordalydelse" eftersom det är "ostridigt och klarlagt" att mannens anställning inte hade pågått i fyra månader vid tidpunkten för ansökan."
En av få lagar kopplat till migration som ännu inte kan rundas med amnesti/rättstridig lagtolkning eller "ny chans"

Här riskerar barn och unga vuxna män att tvingas till arbete i flera månader för att kunna söka socialbidrag

Ha ha ha-så ser den bistra verkligheten ut.

Denna s.k. arbetskraftsinvandringslag från 2008 är i ljuset av detta blogginlägg löjeväckande och skrattretande. Lagen såldes in hos det svenska folket som att vi måste ta in högkvalificerade person i bristyrken, såsom civilingenjörer och datatekniker, från länder utanför EU/EES.

Att vara restaurangbiträde är inget högkvalificerat yrke. Vi har i Sverige tillräckligt med arbetslösa lågutbildade människor, som genom en infinitesimalt liten omskolningsinsats kan jobba som restaurangbiträde. Vi ska därför inte behöva importera restaurangbiträden, om vi ska ha en tillkämpad respekt för arbetskraftsinvandringslagen.

Enligt Migrationsverkets "Ett år med arbetskraftsinvandring", 1:2009, var andelen beviljade arbetstillstånden för gruppen dataspecialister, civilingenjörer, arkitekter med flera 18,5 % av de 14109 totalt beviljade arbetstillstånden.

Andelen medhjälpare inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske, storhushålls- och restaurangpersonal, städare samt köks- och restaurangbiträden uppgick till 60,3 %.

Beslutet med arbetskraftsinvandringen har, baserat på arbetstillståndsfördelningen, inte så mycket med omsorgen om industrinationen Sverige att göra, utan snarare med den svenska Nairu-arbetslösheten och att stryka flyktinggeschäftet medhårs. Systemet med arbetskraftsinvandringen har således blivit en integrerad del i den destruktiva massinvandringen.

Blogginläggets restaurangbiträde ska självfallet utvisas, inte minst för ”Pacta sunt servanda”.

Åjo! Det är många jurister som får sitt uppehälle tack vare tingens ordning. Prästen och bandhunden förtjänar sig levebröd med käften. Enligt min mening är det samma sak med advokaterna. Vi föder dem och vi göder dem.

Det finns ett ytterst litet behov av "civilingenjörer" och "datatekniker" från 3:e och 4:e rangens universitet i sydasien. Det här handlar om att ta in motsvarande YH-utbildade, med lägre löneanspråk ingenting annat. MP sålde förövrigt in reformen från 2008 med att det skulle avhjälpa personalbristen i vården.

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.