Skip to content

Grönt ljus för Nordeas flytt till Finland - "inga ökade risker för svenska skattebetalare"

Foto: Jessica Gow/TT

Finansinspektionen ger Nordea grönt ljus för att genomföra sin fusionsplan - och därmed flytta sin verksamhet till Finland. 

 

En central utgångspunkt i Finansinspektionens prövning har varit att säkerställa att Nordeas kapitalkrav ska kunna bibehållas även efter flytten.

Trots vissa skillnader i utformningen av kapitalkrav mellan Sverige och bankunionen bedömer Finansinspektionen att Nordeas kapitalkrav i euro kommer att vara oförändrat på såväl kort som lång sikt. 

Finansinspektionen har även prövat huruvida fordringsägare eller allmänintresset skulle påverkas negativt vid en fusion.

En sådan prövning handlar om att Nordea måste kunna säkerställa att fusionen inte väsentligt ökar risken i koncernen eller moderbanken, eller att risken för svensk ekonomi och svenska skattebetalare inte ökar. 

Finansinspektionen bedömer inte att den typer att risker kommer att öka vid en fusion och därmed ges Nordea tillstånd att genomföra fusionen. 

  • William Eriksson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt