Skip to content

"Frysta" ansökningar enligt gymnasielagen stoppar utvisningar - tills rättsläget har klarnat

Foto: DJ

Migrationsverket har beslutat att stoppa utvisningar av de personer som har fått nej på sin asylansökan men som har ansökt om uppehållstillstånd enligt den omdiskuterade så kallade gymnasielagen. Beslutet gäller tills rättsläget är klarlagt.

 

- Uppfyller man grundkraven för uppehållstillstånd för gymnasiestudier så har vi fattat beslut om inhibition, alltså att stoppa utvisningen av personer som har ansökt om uppehållstillstånd på den nya gymnasielagen, skriver Nike Larsson vid Migrationsverkets pressavdelning i ett mail till Dagens Juridik.

- Vi inväntar sedan rättslig vägledning från Migrationsöverdomstolen innan vi går vidare och beviljar uppehållstillstånd enligt gymnasielagen.

På EU-domstolens bord
I de fall där det är ”uppenbart” att den sökande inte kommer att kunna få bifall på sin ansökan enligt gymnasielagen - för att de inte uppfyller de formella kraven - fattar dock Migrationsverket beslut om avslag. Dessa personer kan också utvisas då besluten har vunnit laga kraft.

Dagens Juridik kunde igår rapportera att Migrationsdomstolen i Göteborg har begärt att EU-domstolen ska ta slutlig ställning till om den svenska så kallade gymnasielagen bryter mot EU-rätten eller inte.

Migrationsdomstolarna i Sverige har kommit till olika slutsatser när det gäller gymnasielagens laglighet och om det lägre beviskravet för personernas identitet verkligen stämmer överens med svensk grundlag och EU-rätten.

Frågan väntar på att avgöras av Migrationsöverdomstolen men har alltså nu också hamnat på EU-domstolens bord.

Fryser läget
I väntan på att rättsläget blir slutgiltigt avgjort har Migrationsverket beslutat att ”frysa” läget. Av de ansökningar som har kommit in där personerna uppfyller de formella kraven kommer inga beslutat att fattas.

Dessa personer har en sak gemensamt: de har tidigare fått avslag på sina asylansökningar. Migrationsverket har alltså dock beslutat att ingen av dem kommer att utvisas i avvaktan på att rättsläget för gymnasielagen klargörs.

4 000 ansökningar
Sedan gymnasielagen trädde i kraft den 1 juli i år har cirka fyratusen ansökningar kommit in till Migrationsverket.

Trots det ”frysta” läget är det fortfarande möjligt att lämna in ansökningar enligt gymnasielagen - någonting som ska ha skett senast den 30 september i år.

 

 

 

  • Stefan Wahlberg

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt