Skip to content

"Frysta" ansökningar enligt gymnasielagen stoppar utvisningar - tills rättsläget har klarnat

Foto: DJ

Migrationsverket har beslutat att stoppa utvisningar av de personer som har fått nej på sin asylansökan men som har ansökt om uppehållstillstånd enligt den omdiskuterade så kallade gymnasielagen. Beslutet gäller tills rättsläget är klarlagt.

 

- Uppfyller man grundkraven för uppehållstillstånd för gymnasiestudier så har vi fattat beslut om inhibition, alltså att stoppa utvisningen av personer som har ansökt om uppehållstillstånd på den nya gymnasielagen, skriver Nike Larsson vid Migrationsverkets pressavdelning i ett mail till Dagens Juridik.

- Vi inväntar sedan rättslig vägledning från Migrationsöverdomstolen innan vi går vidare och beviljar uppehållstillstånd enligt gymnasielagen.

På EU-domstolens bord
I de fall där det är ”uppenbart” att den sökande inte kommer att kunna få bifall på sin ansökan enligt gymnasielagen - för att de inte uppfyller de formella kraven - fattar dock Migrationsverket beslut om avslag. Dessa personer kan också utvisas då besluten har vunnit laga kraft.

Dagens Juridik kunde igår rapportera att Migrationsdomstolen i Göteborg har begärt att EU-domstolen ska ta slutlig ställning till om den svenska så kallade gymnasielagen bryter mot EU-rätten eller inte.

Migrationsdomstolarna i Sverige har kommit till olika slutsatser när det gäller gymnasielagens laglighet och om det lägre beviskravet för personernas identitet verkligen stämmer överens med svensk grundlag och EU-rätten.

Frågan väntar på att avgöras av Migrationsöverdomstolen men har alltså nu också hamnat på EU-domstolens bord.

Fryser läget
I väntan på att rättsläget blir slutgiltigt avgjort har Migrationsverket beslutat att ”frysa” läget. Av de ansökningar som har kommit in där personerna uppfyller de formella kraven kommer inga beslutat att fattas.

Dessa personer har en sak gemensamt: de har tidigare fått avslag på sina asylansökningar. Migrationsverket har alltså dock beslutat att ingen av dem kommer att utvisas i avvaktan på att rättsläget för gymnasielagen klargörs.

4 000 ansökningar
Sedan gymnasielagen trädde i kraft den 1 juli i år har cirka fyratusen ansökningar kommit in till Migrationsverket.

Trots det ”frysta” läget är det fortfarande möjligt att lämna in ansökningar enligt gymnasielagen - någonting som ska ha skett senast den 30 september i år.

 

 

 

  • Stefan Wahlberg

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

18 comments

Obegripligt att man har fått 3(!) avslag och ändå förväntar sej ett ja???
Migrationsverkets arbete är alltså idiotförklarat.Lagrådet och domstolarnas uttalande är också idiotförklarade....vilket haveri. Åk hem efter ett avslag!!
Om detta ska appliceras på övriga myndighetsbeslut så har vi problem!

Rättsosäkert blev det när man ändrade asyllagsreglerna retroaktivt bakåt i tiden.

Rättsosäkert blev det när väljarna inte förstår konsekvenserna av att rösta för öppna hjärtan och ett Europa utan gränser.

När den rättsliga processen nått vägs ände så återstår möjligheten att få "en ny chans" i detta specifika ärende som enbart gäller 3000 unga män.

Barn. Inte ”unga män”.

Varför skulle dom ljuga om sin ålder?

Vi ska ta emot asyl! Inte ekonomiska migranter...tycks vara Annie Lööf med följe som har missat den lilla detaljen....

Om man utgar fran deras egna uppgifter ar de over 18 i nulaget. Det ar ocksa ett motiv till lagen, att de hunnit fylla 18 pga lang handlaggningstid. Sanningen ar att ingen vet hur gamla de ar. Enligt uppgifter som DN fatt fran Migrationsverket saknar nastan alla dessa personer id-handlingar. Det ar en allman princip inom asylratten att sokanden ska styrka sin identitet, inbegripet alder.

Anledningen att ljuga om sin alder ar att det avsevart okar mojligheten till uppehallstillstand.

Skriver fran utlandet, darav stavningen.

Cirkus Annie !

Sannerligen märkligt är att Migrationsdomstolen i Göteborg begärt att - EU Domstolen - ska avgöra hur svenska gymnasielagen ska tolkas ty de facto är
att - EU Domstolen - har inte berättigande att besluta om vare sig tolkning av svensk lagstiftning eller om den står i överensstämmelse med EU rätten eller inte!
Mvh Thérèse Angélique med ProBono Team.

EU-domstolen och dess underinstans är den enda domstolen som får slutgiltigt avgöra om en nationell lagstiftning står i konflikt med EU-rätten. Det är så banal kunskap att vem som helst som läst ett enda högskolepoäng EU-rätt vet om det.

Om det inte stod klart tidigare, är det nu helt uppenbart att du inte vet nånting om EU-rätt. Du kanske inte ska uttala dig om den.

EU Domstolen kan inte avgöra om svensk lagstiftning står i överensstämmelse eller inte!

Däremot kan EU Domstolen tala om hur
EU lagstiftningen ska tolkas, sedan åligger det svenska domstolar att bedöma om svensk lagstiftning står i överensstämmelse med EU rätten.
Mvh.

Richard.
Min replik till dig avseende ditt i fantasin skapat felaktiga påstående och anmälan olämplig av mig redovisad juridisk fakta, förlöjligar dig!
Oavsett att du utan juridisk insikt systematiskt anmäler juridisk fakta olämplig, så är juridisk fakta de facto, ingenting annat!
Mvh.

Klockan går. Varje dag som jurister och politiker fördröjer processen blir de unga männen lite äldre, tappar lite mer av kontakten med hemlandet och mår lite sämre på boendet. Barn har de inte varit på länge, om någon av dem var det när de anlände vilket det inte tycks finnas någon egentlig anledning att tro.

Beslutet blir lite sämre, oavsett om beslutet är att de ska få stanna eller att de måste åka hem.

Det är viktigt att processen följs, givetvis. Ordning och reda. Alla paragraferna på plats och alla advokaterna avlönade. Men det är också viktigt att det går fort. Det duger inte att fatta beslut efter att de inblandade gått i pension.

Det är inte bra för det allmänna rättsmedvetandet och den allmänna lagmoralen om vi har en uppsjö av dåliga lagar att rätta oss efter. "Gymnasielagen" är en sådan dålig lag i juridiskt mening. Det har juridisk expertis (läs lagrådet) slagit fast.

Även centerledaren Annie Lööf, som enligt hörsägen har någon form av juridisk utbildning i bagaget, har också sagt att "Gymnasielagen" är en dålig lag. Men det hindrade inte hena och hens riksdagsgrupp, med ett undantag, att bifalla lagen. Hen, tillsammans med riksdagsmajoriteten, prioriterade uppenbarligen andra hänsyn högre än rättssäkerheten. Resultatet blev att den dåliga "Gymnasielagen" klubbades igenom gesvint i Riksdagen.

Det är uppenbart att vissa lobbygrupper, som ömmar för de ensamkommande så kallade flyktingbarnen, har gjort ett osedvanligt gediget påverkansarbete för att bearbeta majoriteten av riksdagsledamöterna, mot bättre vetande, i önskad riktning.

Jag har en from förhoppning att denna dåliga lag stoppas av någon juridisk instans i god tid före den ska utvärderas på EU-nivå.

Tja. Det allmänna rättsmedvetandet och den allmänna lagmoralen...

Jag tolkar Advokatsamfundets Generalsekreterare som att det numera är upp till var och en att själv bestämma vilka lagar man behöver följa i detta det nya Sverige.
Hon, och mängder av kulturpersonligheter, hyllar ju numera individer som bryter mot lagen

Och det är väl inte så förvånande.

I det nya Sverige står polisen och tittar när bilarna brinner i dom ”speciellt utsatta områdena”.
Dom tittar på när narkotikahandel sker helt öppet på gator och torg.
Men när en pensionär skriver något ofördelaktigt om den nya adeln. Då blir det pådrag, förhör, och åtal.
Eller när Svensson ska köra till jobbet på morgonen, och kör 78 km/h på en 70-väg. Då finns det ingen resursbrist hos Polisen.

Jag kommer aldrig att glömma en intervju med en insatsledare på Polisen som när bilar brann i Uppsala på en reporters fråga om varför dom inte ingrep svarade att det inte var deras uppdrag, och att det i så fall bara skulle bli värre nästa natt....

Perfekt.
Nästa gång jag blir stoppad för fortkörning, vilket inte lär dröja länge, så skall jag svara ”ni kan inte bötfälla mig, för då kör jag bara fortare nästa gång”...

Vad fan. Vad har hänt med detta land?

Varför skriver du »... hena och hens riksdagsgrupp, ...», och sedan »Hen, tillsammans med ...»? Du syftar ju på Annie Lööf, och då blir det naturligtvis »... hon och hennes ...».

@Lasse 08:42
Jag syftar på Annie Lööf, och jag använder "hen" i pejorativt syfte. Jag tycker "hen" är ett fult ord, till skillnad från det vackra "vederbörande".

Vi lägger alla in olika saker i ordet HEN.
Jag associeras ordet med en feminiserad man, en mentalt kastrerad sängvätare med ätstörningar som är osäker på sin könstillhörighet -men jag kan vara fel ute.

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.