Skip to content

"Förväxlingsrisken uppenbar" - nämnden sågar regeringens förslag på nytt namn för DI

Foto: Magnus Hjalmarson Neideman/SvD/TT

Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden säger nej till Justitiedepartementets förslag till namnbyte för Datainspektionen. Nämnden anser att ett byte till "Integritetsskyddsmyndigheten" skulle innebära en allt för stor förväxlingsrisk mellan myndigheten och nämnden.

 

I samband med att EU:s nya dataskyddsförordning GDPR skulle träda i kraft ansåg regeringen att Datainspektionen skulle få det nya namnet Integritetsskyddsmyndigheten.

Syftet med namnbytet var enligt regeringen att "Datainspektionen" var ett föråldrat och icke ändamålsenligt namn på myndigheten. 

Datainspektionen själv var kritisk till det nya namnförslaget och förslog att myndigheten, vid ett eventuellt namnbyte, istället skulle heta Dataskyddsmyndigheten.

Nu har även Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden yttrat sig kritiskt om regeringens namnförslag.

Stor förväxlingsrisk
Skälen till nämndens inställning är framför allt att det föreligger "en uppenbar förväxlingsrisk" mellan namnen Integritetsskyddsmyndigheten och Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden. Förväxlingsrisken blir enligt nämnden inte mindre av att myndigheterna "till viss del har samma uppdrag".

Dessutom anser nämnden att Integritetsmyndigheten inte är ett namn som i tillräckligt stor utsträckning speglar myndighetens huvuduppdrag.

I promemorian som nämnden yttrat sig över framhålls nämligen Datainspektionens roll som den centrala tillsynsmyndigheten inom dataskyddsområdet och enligt nämnden utgör dataskydd endast en begränsad del av integritetsskyddet.

Stora kostnader för namnbyte
Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden motsätter sig dessutom regeringens invändning om att ett namnbyte skulle vara kostnadsfritt. Nämnden hävdar, i motsatts till regeringen, att sådana namnbyten i tidigare fall visat sig vara mycket kostsamma. 

Om regeringen trots allt anser att ett namnbyte är av stor vikt föreslår Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden att valet av namn faller på Datainspektionens eget förslag - Dataskyddsmyndigheten.

 

 

  • William Eriksson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt