Skip to content

Förlorar mot ex-man - postväxel och fordonsregister bevisar inte verkligt ägande av bil

Foto: Thomas Johansson/TT

Bara för att bilen stod registrerad på kvinnan så innebär det inte att hon ska anses ha varit den verkliga ägaren av bilen. Det konstaterar hovrätten som därmed går på mannens linje i en tvist där kvinnan påstår att mannen skulle ha nyttjat hennes bil obehörigt efter deras skilsmässa.

 

Kvinnan stämde sin före detta man vid Stockholms tingsrätt och hävdade att han "obehörigen hade nyttjat hennes bil" - en Volvo - under ett drygt år efter att de hade separerat. Enligt kvinnan hade hon rätt till skälig ersättning för detta.

Kvinnan begärde därför knappt 150 000 kronor varav 5 000 kronor utgjorde kostnader för bland annat försäkring och fordonsskatt meden resten motsvarade bilens värdeminskning under tiden.

Äktenskapsförord
Mannen medgav att han i och för sig hade nyttjat bilen men hävdade att detta inte alls hade skett obehörigt.

Kvinnan pekade på att bilen var hennes enligt ett äktenskapsförord som dock inte specifikt tog upp bilen. Hon hade också hela tiden varit registrerad ägare till bilen. Kvinnan hävdade dessutom att det de facto var hon som hade betalat för bilen med egna pengar, lån och en inlösensumma som hade utbetalats till henne från ett försäkringsbolag.

Mannen motsatte sig dock detta och hävdade att bilen ägdes av dem gemensamt.

Civilrättslig ägare
Tingsrätten konstaterade att familjen hade haft två bilar när paret separerade och att mannen hade tagit en av dem. Tingsrätten ansåg dock att den bevisning som kvinnan hade åberopat var tillräcklig för att hon skulle anses vara civilrättslig ägare till bilen – särskilt eftersom bilen hade varit i hennes besittning fram till dess att mannen hade börjat använda den.

Däremot kunde det enligt rättens mening "svårligen ses" vilken vinst som skulle ha tillkommit kvinnan om hon hade kunnat bruka bilen under den aktuella perioden. Eftersom kvinnan hade grundat sin talan på principen om så kallad "obehörig vinst" – och inte på skadeståndsrättsliga grunder eller på ersättning i form av hyra – gick tingsrätten helt på mannens linje.

Inget stöd för ägande
Kvinnan överklagade domen till Svea hovrätt som dock slog fast att kvinnan överhuvudtaget inte hade visat att hon var ensam ägare till bilen.

Hovrätten skrev:

"Det är ostridigt att K (kvinnan) var registrerad som ägare av bilen. Detta ger dock inte något egentligt stöd för att hon ensam ägde bilen."

Hovrätten pekade på att det i och för sig framgick att den postväxel som användes vid betalningen av bilen var utställd i kvinnans namn. Hovrätten skrev dock:

"När det gäller de lånehandlingar hon åberopat anges det i dessa att de är utfärdade år 2005 och att de avser lån tagna samma år. Enligt hovrättens mening ger lånehandlingarna därför inget stöd för K:s påstående om att hon lånade en del av pengarna hon använde för att köpa bilen i oktober 2004."

Svag bevisning
Sammantaget ansåg hovrätten att bevisningen som talade för att kvinnan var ensam ägare till bilen var "svag". Därmed hade kvinnan inte heller visat att mannens nyttjande hade varit obehörigt. Även hovrätten gick därför på mannens linje.

Kvinnan ska också betala mannens rättegångskostnader på totalt 252 000 kronor.

Kvinnan överklagade till Högsta domstolen som nu beslutar att inte pröva målet och hovrättens dom står därmed fast.

 

 

 

  • Alt-texten
    Erik Scherstén

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt