Skip to content

Fick bevisa att någon annan använt hennes identitet vid biljettkontroll - men vinner mot SL i hovrätten

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Kvinnan skulle bevisa att det inte var hon som hade stoppats i SL:s biljettkontroll - utan att det var någon annan som hade uppgett hennes identitet. Det konstaterade både tingsrätten och hovrätten som dock till slut gick på kvinnans linje mot SL eftersom hon de facto kunde bevisa att hon hade köpt ett "månadskort" bara några dagar före biljettkontrollen.

 

SL stämde kvinnan, som för övrigt själv var anställd hos SL, vid Stockholms tingsrätt och krävde att hon skulle betala en tilläggsavgift - en så kallad straffavgift - på 1 560 kronor och dessutom ersätta SL:s rättegångskostnader.

Bakgrunden var att en person i samband med en biljettkontroll en kväll i februari 2017 visade sig ha rest på studentbiljett utan att kunna uppvisa studentlegitimation.

Ingen legitimation
Personen kunde heller inte legitimera sig utan kontrollanten fick nöja sig med namn, adress och personnummer – uppgifter som alla stämmer in på kvinnan.

Kvinnan nekar dock till att det var hon som "fastnade" i biljettkontrollen. SL trodde dock inte på detta utan drog henne alltså inför rätta.

I tingsrätten åberopade kvinnan en kopia på sitt pass för att bevisa att underskriften på tilläggsavgiften inte ser ut som hennes och konstaterade dessutom att hon fem dagar före kontrollen köpt ett månadskort till fullpris – någonting hon kunde visa med kvitto.

Kvinnans bevisbörda
Tingsrätten konstaterade att de uppgifter som hade lämnats vid kontrollen, enligt en tidigare dom från hovrätten, medförde en förklaringsbörda för kvinnan.

Tingsrätten skrev:

"I den situation som nu är ifråga, dvs. när en resenär vid biljettkontroll har uppgett personuppgifter i form av personnummer, adress m.m. som överensstämmer med svarandens, åligger det svaranden att bevisa att det inte var hen som kontrollerades... Det kan också tilläggas att en annan ordning i förlängningen skulle förhindra ett rationellt sanktionssystem av resenärer som på något sätt reser utan giltig biljett."

Lågt bevisvärde
Bevisvärdet av passkopian var enligt tingsrätten "ganska lågt" eftersom en kontrollant inte har någon möjlighet att bedöma om den underskrift som görs är korrekt.

Att kvinnan vid tidpunkten för kontrollen hade ett giltigt månadskort till fullpris – och alltså inte ett rabatterat studentkort – gjorde dock att det enligt tingsrätten framstod som "märkligt" att hon skulle ha visat en studentbiljett för kontrollanten. Detta talade "med styrka" för att det inte var kvinnan som hade ertappats i kontrollen utan att någon annan i själva verket hade uppgett hennes personuppgifter.

Hovrätten på kvinnans linje
Att kvinnans uppgifter inte hade utnyttjats obehörigt i något annat sammanhang talade "med viss styrka" mot kvinnans invändning men tingsrätten ansåg att det inte var bevisat att kvinnan verkligen var den person som hade ertappats i kontrollen. Tingsrätten gick därmed på kvinnans linje.

SL överklagade till Svea hovrätt som dock fastställer tingsrättens dom och ger kvinnan rätt.

  • Alt-texten
    Isak Bellman

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

16 comments

"Tingsrätten konstaterade att de uppgifter som hade lämnats vid kontrollen, enligt en tidigare dom från hovrätten, medförde en förklaringsbörda för kvinnan."

Vad hände med RF 2 kap. 19 §?: "Lag eller annan föreskrift får inte meddelas i strid med Sveriges åtaganden på grund av den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna."

Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna Artikel 6.2 "Var och en som blivit anklagad för brott skall betraktas som oskyldig till dess hans skuld lagligen fastställts."

Jag trodde att oskuldspresumtion var bärande element i all lagstiftning sedan antiken.

Brottmål är en sak, tvistemål en annan...

Problematiken här är ju att i tvistemål så har ju parten som stämmer motparten bevisbörda.

Om en kontrollant hade vittnat i tingsrätten (eller det funnits cctv) och pekat ut individen kan det ju vara bevis som måste förklaras av svaranden men att praxis att man skall behöva motbevisa en identifikation som gjorts utan legitimation är ju löjligt. Speciellt i Sverige där man kan ringa skatteverket och få ut alla uppgifter därifrån - tror tingsrätten inte att folk gör detta ifall de skulle åka fast?

Värst vad det var noga med identiteten här då ! Vi måste väl för tusan kunna lita på vad folk uppger.

Funkar bara om man inte talar svenska och har tappat passet.

Det är ganska underligt att bevisvärdet av passkopian i ett mål i en domstol är avhängigt av huruvida kontrollanten kan bedöma en underskrifts riktighet innan målet är ens uppe till prövning.

Reagerade också på det. De hade väl otur när de tänkte.

"Det kan också tilläggas att en annan ordning i förlängningen skulle förhindra ett rationellt sanktionssystem av resenärer som på något sätt reser utan giltig biljett."

Så nu blir det alltså gratis att resa med SL, eftersom man enligt dem själva inte längre kan ha ett rationellt sanktionssystem.

Borde inte kvinnan kunna stämma SL? SL:s beteende borde rentav hamna under allmänt åtal. Varför avslutades kvinnans anställning hos SL? Varför anger DJ kvinnans kön? Är könet av betydelse i det här fallet?

Skulle inte kontrollanter som påträffar "fuskare" helt enkelt kunna ta ett foto av den ertappade? Initialt som ett bevis på vem man tog men även en möjlighet för den felaktigt anklagade att visa att den är oskyldig. Men det kanske är kränkande.

Det är förstås praktiskt möjligt men jag tror det finns rättsliga hinder för det. SL försökte ju registrera misstänkta klottrare förut vilket var olagligt.

"Fick bevisa" att någon annan använt hennes identitet vid biljettkontroll - men vinner mot SL i hovrätten.

"fick bevisa" är ett märkligt ordval. Det borde vara "tvingades bevisa".

Är det månne nyspråk? Få är tvinga och tvinga är få!

Som Benke påpekar ovan kan man helt enkelt fotografera tjuvåkaren, alternativt kan man tillkalla polis: det är nämligen ett brott att tjuvåka. Att staten vräker ut våra personuppgifter på nätet, och sedan kallar det för "bevisning" att någon har tillgång till dessa uppgifter, är en helt oförsvarlig ordning.

Man kan inte ha ett rationellt sanktionssystem mot resenärer som på något sätt reser utan giltig biljett, när vem som helst kan åka gratis, för att den memorerat helt offentliga uppgifter om en annan person.

Man borde kunna ha ett system där man spar den fotograferade "tjuvåkaren" tills denne endera betalat och därigenom erkänt att det var korrekt eller tills det använts som ett bevis för att det var felaktiga uppgifter. Och dom den fotograferade ljugit som sina personuppgifter så är det väl ändå inte mer än rätt att den finns i registren. Kan tycka att den individen förbrukat en hel del av sin rätt till personlig integritet.

Kollektivtrafiken är full av kameror. Om den här personen gått in på en tunnelbanestation, på ett tunnelbanetåg eller på en buss, så finns det redan bilder. Det är bara för SL att hosta fram dem.

Efter vad jag har erfarit så tillåts enmanstält att rösta. Vad gör tältet om ett annat tält har röstat med lånad identitet? Har tält personnummer eller bara serienummer? Är de måhända omärkta?

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.