Skip to content

Fd FRA-chefen gick till botten med behandlingen av personuppgifter - vill se helt ny lagstiftning

Foto: Christine Olsson/TT

Försvarets och FRA:s personuppgiftsbehandling måste anpassas till den legala och tekniska utvecklingen. Det anser regeringens särskilde utredare - den före detta generaldirektören för FRA, Ingvar Åkesson. 

 

Utredningen föreslår att den särskillda reglering som för närvarande gäller för Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt, FRA:s, behandling av personuppgifter ska upphävas till förmån för nya lagar och förordningar.

Utredaren föreslår bland annat att tillämpningsområdet för vilka verksamheter inom FRA och Försvarsmakten som omfattas av den särskilda lagregleringen vidgas. De nya lagarna ska innehålla "tydliga och uttömande" rättsliga grunder som anger vilka personuppgiftsbehandlingar som omfattas av den nya lagstiftningen. 

För FRA:s del föreslår utredningen även att man inför bestämmelser om så kallad finalitet, vilket innebär ökad och förbättrad förutsägbarhet om i vilka syften FRA får vidarebehandla inhämtade uppgifter. 

De nya lagarna föreslås även reglera längsta tid för myndigheternas behandling av personuppgifter men till skillnad från nuvarande lagstiftning föreslås lagarna inte innehålla regler om gallring och bevarande av personuppgifter. Detta i syfte att stärka den personliga integriteten. 

Den nya regleringen föreslås träda i kraft den 1 oktober nästa år.

  • William Eriksson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt