Skip to content

"Erfarenhet och förmåga" att värja sig - kvinna som hävdade nödvärn dömdes för knivdråp

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Hon uppfattade sig inte som fysiskt underlägsen och hon hade "erfarenhet och förmåga" att värja sig med hjälp av våld. Kvinnans invändningar om nödvärn när hon knivdödade sin pojkvän godtogs därför inte av tingsrätten som istället dömde henne till fängelse för dråp.

 

Enligt den 45-åriga kvinnan själv hade hon "en lång historia av missbruk" och diagnser med bland annat ADHD och tvångstankar. Hon hade alltid haft problem att hantera konflikter och kunde enligt egen uppgift "reagera impulsivt när hon blir provocerad" samt hade "ganska lätt för att bli arg och upprörd". 

Huggit "i panik"
Förhållandet med den betydligt äldre pojkvännen präglades av bråk och missbruk. De bodde ihop periodvis men enligt kvinnan hade hon strax innan överfallet blivit "utkastad" och han hade bytt lås. De hade sedan återupptagit kontakten och den aktuella kvällen i februari hade hon tagit amfetmin och druckit alkohol. Han hade slagit henne och hotat henne med kniv. Hon hade tagit kniven från honom och huggit honom "i panik" för att hon "blev rädd för sitt liv". 

Men enligt åklagaren kunde det inte ha gått till så som kvinnan berättade. Istället var det kvinnan som enligt åklagaren var den "konfliktdrivande parten" medan pojkvännen "intog en mer passiv roll". Kvinnan hade enligt åklagaren även ett "fysiskt övertag" eftersom han var "svag och sjuk".

Inte "underlägsen"
Enligt tingsrätten framgår det också av den beskrivning som kvinnan själv har lämnat att hon "inte uppfattade sig som fysiskt underlägsen mannen utan snarare att hon kunde hävda sig väl rent styrkemässigt". 

Tingsrätten konstaterar också att både kvinnan och mannen missbrukat och levt under "oordnade förhållanden" och att kvinnan varit narkotikapåverkad "i stor utsträckning", även vid överfallet, samt att paret regelbundet utövat våld mot varandra i relationen. 

Enligt tingsrätten framgår det av kvinnans egna uppgifter att hon medvetet högg mannen i bröstet med en förhållandevis stor kökskniv och med en så stor kraft att knivbladet gick djupt in i mannens bröstkorg. Det är enligt tingsrätten "uppenbart att det var fråga om livshotande våld".

"Erfarenhet och förmåga"
När det gäller invändningen om nödvärn konstaterar tingsrätten att kvinnan har "befunnit sig i en nödvärnssituation som gav henne rätt att avvärja angreppet" men att dödligt våld av det slag som hon använde "aldrig kan vara tillåtet". Mannen var enligt tingsrätten bevisligen dessutom "obeväpnad" när hon utdelade det dödliga knivhugget.

För att hävda nödvärn skulle kvinnan enligt tingsrätten ha valt "alternativa handlingssätt" istället för dödligt våld. Eftersom parterna hade en våldsam relation kan hon enligt tingsrätten inte ha varit oförberedd på angreppet från mannen och det har enligt tingsrätten tvärtom framgått att hon "hade erfarenhet av och förmåga" att värja sig mot angrepp från honom.

Döms för dråp
Hon har enligt tingsrätten "uppsåtligen berövat honom livet" men med hänsyn till omständigheterna ska gärningen bedömas som dråp. Påföljden blev sex års fängelse.

Skadeståndsanspråken från mannens döttrar ogillades men kvinnan dömdes att betala begravningskostnaderna till mannens syster.

Enligt tingsrätten saknades det redovisning om vilken relation mannens barn har haft till honom "eller om de alls stod honom nära". Det hade "inte ens påståtts att barnen har drabbats av psykiska besvär utan endast hänvisats till att det föreligger en presumtion för att de drabbats av psykiska besvär", konstaterar tingsrätten.

Domen har överklagats både av kvinnan och åklagaren.

 

 

  • Alt-texten
    Blendow Lexnova

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt