Skip to content

"En hjärtefråga för mig" - ministern vill säkra de svenska minoriteternas rättigheter

Foto: Robert Henriksson/TT

Regeringen har gett en utredare i uppgift att analysera och föreslå hur "ansvaret för samordning, utveckling och uppföljning av minoritetspolitiken ska organiseras".

 

- Att säkerställa efterlevnaden av de nationella minoriteternas rättigheter har varit en hjärtefråga för mig under hela mandatperioden, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP). 

Sverige har idag fem erkända nationella minoriteter: judar, romer, sverigefinnar, samer och tornedalingar. Samerna har dessutom erkänts som Sveriges urbefolkning.

Utredningen ska bland annat säkerställa att efterlevnaden av dessa minoriteters rättigheter säkerställs, att det finns ett centralt och samlat ansvar samt analysera Sametingets ansvar inom minoritetspolitiken. 

Idag är det Sametinget tillsammans med Länsstyrelsen i Stockholms län som har det gemensamma ansvaret för samordningen av minoritetspolitiken. 

Förslagen som utredningen lämnar ska bidra till att ansvariga myndigheter på bästa sätt bidrar till effektiv verksamhet inom den offentliga förvaltningen.

- Jag är glad över att vi nu tar ännu ett steg mot en förvaltning som effektivt gör detta arbete, säger Alice Bah Kuhnke.

  • William Eriksson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt