Skip to content

"En hjärtefråga för mig" - ministern vill säkra de svenska minoriteternas rättigheter

Foto: Robert Henriksson/TT

Regeringen har gett en utredare i uppgift att analysera och föreslå hur "ansvaret för samordning, utveckling och uppföljning av minoritetspolitiken ska organiseras".

 

- Att säkerställa efterlevnaden av de nationella minoriteternas rättigheter har varit en hjärtefråga för mig under hela mandatperioden, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP). 

Sverige har idag fem erkända nationella minoriteter: judar, romer, sverigefinnar, samer och tornedalingar. Samerna har dessutom erkänts som Sveriges urbefolkning.

Utredningen ska bland annat säkerställa att efterlevnaden av dessa minoriteters rättigheter säkerställs, att det finns ett centralt och samlat ansvar samt analysera Sametingets ansvar inom minoritetspolitiken. 

Idag är det Sametinget tillsammans med Länsstyrelsen i Stockholms län som har det gemensamma ansvaret för samordningen av minoritetspolitiken. 

Förslagen som utredningen lämnar ska bidra till att ansvariga myndigheter på bästa sätt bidrar till effektiv verksamhet inom den offentliga förvaltningen.

- Jag är glad över att vi nu tar ännu ett steg mot en förvaltning som effektivt gör detta arbete, säger Alice Bah Kuhnke.

  • William Eriksson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

10 comments

Klassificeringen av samer som urfolk smögs in i 2010-års grundlagsändring i sedvanlig ordning utan dialog med väljarna. Lundaprofesorn i historia, Dick Harrison, svarade så här på kritiken efter ett TV-program där han sagt att Sverige inte har någon ursprungsbefolkning:

"Vi vet inte, och lär aldrig få veta, vilka grupper som allra, allra, allra först permanent bosatte sig i Sverige. Alla frågor av denna art urartar i fåfänga gissningar och lika fåfäng etnisk självhävdelse som inte gagnar någon. De arkeologiska fynden ger vid handen att det område som motsvarar dagens svenska kungarike befolkades från olika håll av olika människor, vilka med all säkerhet talade olika språk. Men vilka var de? Vilka språk talade de? Ingen aning.
----
Och allra viktigast: det här pågår fortfarande. Vi är alla ättlingar till människor som har invandrat till Sverige. Ingen kunde leva här under den senaste istiden, varken svenskar eller samer. Allas våra förfäder har vandrat in senare, och invandringen har fortsatt kontinuerligt, med skiftande intensitet, in i modern tid. Processen har pågått i 13 000 år och pågår fortfarande." http://blog.svd.se/kunglighistoria/2010/04/30/ursprungsbefolkningar/

Det är då häpnadsväckande att politiker i olika schatteringar hävdar en sak och vetenskapen en helt annan. Min inställning är helt klar, alla medborgare i Sverige skall ha lika rättigheter och skyldigheter. Den yttersta lojaliteten skall vara mot Sverige som land. Ställer man inte upp på det så anser jag att man bör ompröva sitt svenska medborgarskap. Ett visst stöd till kultur och språk, javisst, men att tvinga svenska myndigheter att tala utrikiska språk är inte rätt väg. För att för en gångs skull citera Annie Lööf; "I Sverige talar vi svenska".

Det vi vet är att Skåne befolkades långt före Norrland. Detta vet vi med säkerhet eftersom det låg ett en kilometer tjockt istäcke över Lappland när de första kända bosättningarna smälldes upp i Mölleröd utanför Hässleholm. Skåningar är därmed det egentliga ursprungsfolket i område som idag definieras som Sverige.

Alice Bah Kuhnke
En Demokratiminister som anser att ifrågasättande av vedertagen kunskap och fakta är ett hot mot demokratin...
Hon skulle nog passa som Demokratiminister i Nordkorea eller Iran.

Tror du att vi ska tolka samernas krav på en särställning i samhället som en vilja att segregeras från majoritetsbefolkningen?

Om man verkligen vill säkerställa de nationella minoriteternas fortlevnad på svensk botten, bör man omforma Grundlagens vidlyftigt flummiga ”Multikulti”-paragraf (RF kap 1 § 2 sjätte stycket):
"Samiska folkets och etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv ska främjas."
till:
"Samiska folkets och nationella minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv ska främjas."

Med ändringsförslaget slipper man främja individkränkande rituell könsstympning på spädbarn, industriproduktionshämmande Ramadan, hederskultur, patriarkala makthierarkier, den förklädnadsberoende ”Madonna-hora”-dikotomin, utdragna avlivningsmetoder på boskap et cetera, eftersom muslimerna än så länge inte räknas till någon nationell minoritet.

Alla är vi väl på något sätt ursprungsfolk, men de flesta har tagit sig ur det gamla bondesamhället eller utvecklats till moderna bönder.
Att några få inte lyckats ta sig ur stenåldern och nu försöker återuppliva tre (!) döda språk borde inte ge dem några fördelar.
Varför skall dessa få bestämma över folkflertalet?

Följande historiska inrikespolitiska fakta ligger på bordet: 1. Arbetarrörelsen byggde dagens välfärd fortsatt kolonisering exploatering samiska marker från gruvbrytning till vattenkraft och skogsnäring. 2. Sverige vållar systematisk samisk död från självmord till dödsolyckor i arbetet bland renägare där självmord och dödsolyckor i arbetet saknar jämförelse svensk population och arbetskraft. 3. Laglöst land korruption, diskriminering hatbrott fortlöper Europas enda ursprungsbefolkning inte nog Sverige utförde groteska rasbiologiska experiment på samer, judar, romer hatet lika brinnande idag som då.4. Samernas särskilda status svensk grundlag. Grundlagsbrott ska dömas hårt böter eller fängelse. 5. Omvärlden följer med stort intresse lyckas Sverige lösa historisk konflikt . Svenska rasister hänvisas anföra kritik ny riksdag och regering. 6. Framtiden. För många samer är framtiden dyster tiden runnit ut och synliga förbättringar kommer ta tid detta är hatet och dödens generation alla kategorier. Men låt väl smaka samiska smörgåsbordet men faller en tar andra vid.

Same-frågan är illustrativ och säger mycket om hur svensk demokrati fungerar. Beslutsfattarna sitter ju i stockholm och vet ingenting om livet utanför huvudstaden. De ser bara det romantiska. Ursprungsfolk. Vackra folkdräkter och exotiska dialekter. Renar. Jojk. De fastnar i vitböcker och i historiens diffusa skam.

Men sanningen är ju den att renarna orsakar skador för andra svenskar varje dag. Samerna låter dem springa fritt med resultatet att de samlas på vägarna och orsakar trafikolyckor. Hur skulle godhetsprofeten Kuhnke känna om renindustrins trafikolyckor skadat henne själv eller hennes anhöriga?
Samerna uppmuntras dessutom till detta av den ersättning de får för trafikskadade renar. Renarna äter också upp trädgårdar och förstör i samhällen på grund av att samerna låter dem göra det och andra svenskar inte får hindra dem. Och den ensamrätt till jakt och fiske som tillkommer eliten bland samerna (dem som tillhör samebyar) drabbar heller ingen stockholmare.

Jag tror situationen vore en annan om renarna spreds över vägarna i stockholm. "Det går inga tunnelbanor eller pendeltåg idag, det är renar på spåren". "Norra leden avstängd pga renar". Hur länge skulle det accepteras?

Tänk om samerna ärvt ensamrätt till att segla och fiska i stockholms skärgård istället för jakt och fiske i norrland. Är det någon som tror att de skulle få behålla sådana specialrättigheter som drabbar beslutsfattarnas egen tillvaro? Men så länge specialrättigheterna är ett rent norrlandsproblem vill självcentrerade stockholmspolitiker som Kuhnke inte ta i det. Det är så mycket lättare att ge bort det som inte drabbar en själv.

Då glömmer man lätt att frågan om vad dina förfäder ägde annars väger lätt i sverige. Det spelar ingen roll om din farfarsfarfarsfarfars far ägde halva sverige men sedan har förlorat det. Utom just när det gäller renägande samer som av någon anledning ska ha speciella rättigheter.

Men judar behöver bättre skydd. Tänk om regeringen äntligen kunde ta sitt ansvar där. Det är sorgligt att se så många judar känna att de måste lämna sverige pga allt hot och våld från nazister och islamister.

Jag samtalade med en skogssame i somras. (Tydligen skiljer man mellan skogs och fjällsamer )
Skogssamen var påfallande okunnig om sitt eget folks kultur och sedvänjor men oerhört påläst om samernas rättigheter,sedvanerätt etc.

Avslutningsvis: Hets mot folkgrupp sociala medier. Polis åklagare förväntas vidta nödvändiga åtgärder utföra spårning digitala angrepp som hetsar mot samer och ställa dessa till svars.

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.