Skip to content

"En barndomstol skulle ge likvärdigt rättsskydd - oavsett var i landet barnet bor"

DEBATT - av Agneta Bravélius, g

 

Idag uppmanar vi barnen att berätta om någon kränker dem. Vi ska även bredda bilden av förövaren. Bra initiativ! Men vad händer när barnen berättar och förövaren är trevlig?

Sexåriga Sofia hade problem i underlivet. Efter undersökningen bad läkaren att få tala med mamman i enrum.

Han uttryckte sin oro. Han hade bevittnat skador och var tvungen att göra polisanmälan. Chockad lämnade modern mottagningen med sin dotter. Väl hemma började hon ställa trevande frågor.

Sofia berättade vad hennes pappa brukade göra. Det gjorde jätteont. Hon tyckte inte heller om när han kissade på henne.

Mamma kontaktade socialtjänsten som startade utredning. De ansåg att Sofia hade två väl fungerande hem. Båda föräldrarna var trevliga. Pappan hade dessutom en hög position inom näringslivet. Problemen i underlivet kunde bero på stress i skolan, eller på den nya cykelsadeln. Pappan hade berättat att hon brukade cykla på gropig grusväg.

Polisanmälan ledde ej till åtal. På orten där de bor leder endast en liten andel av alla polisanmälningar om misstänkta sexualbrott mot barn till åtal. Hade de bott i Eskilstuna så hade det kanske sett annorlunda ut. Där leder 79% till åtal.

Varken socialtjänst, polis eller domstol ansåg att det skulle tillföra något att höra läkaren som från början slog larm. De såg ingenting som hindrade pappan från att umgås med sin dotter. Varannan hel vecka enligt tingsrätten.

Sofia är långt ifrån ensam i sin situation. Inom BRY – Barns Rättsskydd får vi ofta kännedom om nya fall.

Föräldrarna tar kontakt i djup förtvivlan över att inte få hjälp att skydda sina barn. Trots att vart femte barn utsätts för övergrepp innan de fyller 18 år, fortsätter vi att förneka att barn far illa mitt ibland oss.

Trots att en stor del av övergreppen begås av någon inom familjen eller annan närstående så vill vi inte tro barnen när de pekar ut den skyldige. De barn som vågar peka ut en trevlig förövare faller ofta rakt ner i ett livsfarligt glapp som innebär att de tvingas fortsätta umgås med den som förgriper sig på dem.

Vårt samhälle måste lyfta blicken och fokusera på lösningar. Vi måste stå redo att ta emot barnens berättelser.

En tidig insats från samhällets sida kan vara livsavgörande. Vi har flera specialdomstolar, exempelvis arbets- och migrationsdomstol. Nu är det dags för en särskild barndomstol som skulle innebära:

  • Kortare handläggningstider
  • Snabbare skyddsinsatser för barnen
  • Barnets förtroende för rättsväsendet och för vuxenvärlden i stort skulle förbättras
  • Snabbare behandlingsinsatser
  • Likvärdigt rättsskydd oavsett var i landet barnet bor
  • Snabbare rehabilitering

Barn som berättar eller visar tecken på att vara utsatta men inte blir tagna på allvar får ofta psykiska problem och hamnar i destruktiva beteenden. Detta påverkar hela samhället och kostar oerhörda summor varje år.

Det finns stora samhällsekonomiska vinster att göra genom att upptäcka och hjälpa utsatta barn i god tid. Men framför allt så skulle vi minska det enskilda barnets lidande i barndomen och långt upp i åren.

 

PS. Sofia heter i själva verket någonting annat.

Artikeln har också publicerats på SVT Opinion.

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

14 comments

Jag saknar det principiella perspektivet. Om alla barnmål flyttades till en särskild domstol finns det en stor risk att de som söker sig till den domstolen i hög grad är de som har ett starkt personligt engagemang i frågorna, och som därför också har en stark biasering angränsande till jäv. Det är långt ifrån otänkbart att en majoritet av medarbetarna vid en sådan domstol är aktiva medlemmar i olika lobbyorganisationer, kvinnorjourer mm. Därmed äventyras rättssäkerheten. Genom att hålla alla mål vid allmän domstol motverkas detta effektivt.

För varje historia där ett barn inte tagits på allvar finns en historia om en förälder som blivit oskyldigt anklagad. Sexanklagelser är något av det vanligaste som finns i högkonfliktslägen, som huvudsakligen mammor använder för att hindra umgänge och gemensam vårdnad. Det måste också finnas med i ekvationen.

Det osakliga kvinnohatet i kommentarsfälten här nedan tycker jag är anmärkningsvärt.

En särskild domstol skulle uppenbarligen inte vara mer utsatt för lobbysorganisationers påverkan en fler utspridda. Tvärt om skulle en specialistdomstol vara mer bevakad av media och intressenter och alltså få högra krav på sig att göra rätt.

Är det någon grupp som är väldigt stark i Sverige så är det pappa-lobbyister.
Att falska sexanklagelser skulle vara vanligt vid komplicerade vårdnadstvister är en myt som papparättsrörelsen gärna upprepar i hopp om att den ska tolkas som en sanning. Ingen hållbar forskning finns på att så skulle vara fallet.

Det som många gånger glöms i vårdnadstvister är att det inte handlar om rättvisa mellan föräldrar. Det handlar om barnet. Även om två föräldrar teoretiskt sett skulle vara lika bra som vårdnadshavare/förälder så kan det vara olämpligt för just det aktuella barnet att hoppa mellan dem.

Jag känner till organisationen och de arbetar uteslutande med att mammor ska få rätt mot pappor.
Kan någon identifiera det här fallet så att man kan kontrollera vad som stämmer?
Att tingsrätten skulle ha avvisat förhör med läkaren låter ju t.ex. högst osannolikt.

För övrigt kan ju nämnas att den tryggaste platsen för ett barn är att vara där den biologiska pappan är. De som begår brott mot barn är i fallande ordning: Någon utanför familjen, mammas nye man, mamman, pappan.

Jag kan tillägga att flickor som växer upp med sina ensamstående pappor generellt är tryggare och har mindre problem med psykisk ohälsa än de som växer upp hos sin ensamstående mamma.

Gäller i ännu högre grad pojkar.
Men den statistiken är svår att tolka eftersom kraven för att bli ensamstående pappa är så enormt mycket högre.

Källa på det?

Har ni som ifrågasätter BRY sett denna film?
Pojken och tanten som inte ville förstå
https://vimeopro.com/kanal100/ur-samhalle/video/72712720

Ja, man måste ifrågasätta dem ännu mer efter att ha sett den filmen.
Pojken är på barnsamtal tillsammans med sin mamma som är i en tvist med pappan. Där, tillsammans med mamma, kommer han med några vaga och märkliga påståenden om pappan. BRY tror att pojkens uppgifter ska imponera stort på någon.

Socialsekreterarnas samtal är ju också jäkligt märkligt. Men knappast märkligare än BRY-tanterna.

Vad säger du om pojken kommer till socialen tillsammans med sin pappa och säger att mamma är jättedum och att hon kommer att vara det ända tills mamma och pappa blir kompisar?
Då ska väl pojken inte få träffa sin mamma sen?

Om man som du och socialtjänsten i denna film ifrågasätter pojkens uppgifter, hur ska du då bemöta pojken som vuxen när han berättar om samma saker? Du menar på fullt allvar att man inte ska lyssna på barnen? Varför tror den psykiska ohälsan bland barn och vuxna ökar?
Det är såna som tänker som du som möjliggör för pedofiler och våldsmän att fortsätta med sina övergrepp...

Ge mig ett par timmar med dina barn så kan jag se till att de anklagar dig för sexuella övergrepp. Sen kan du bevisa att du tycker att man ska tro på barnen.

Vad tror du om häxorna som anklagades av dussintals barn?

I artikeln http://www.dagensjuridik.se/2018/08/inratta-specialiserade-barndomstolar
har jag skrivit denna kommentar: "Och hur tänker sig MDL att denna "barndomstol" skall se ut? Hon redogör för ett - i och för sig tragiskt fall - men hur skulle det ha bedömts i en "Barndomstol"? Även där måste väl opartiskhet gälla. Hur skulle man ha hanterat fallet bättre i en sådan domstol? MDL:s tankar borde ha tänkts till slut och utmynnat i ett konkret förslag och inte i ett allmänt tyckande om att det i det åsyftade fallet var synd om barnet - vilket det alltid är när föräldrarna bråkar."

Detta gäller i lika hög grad Agneta Bravelius inlägg: Skall en riksomfattande "barndomstol" inrättas? Hur skall den vara sammansatt? Varför skulle en sådan domstol döma säkrare än en tingsrätt?

Bravelius: "På orten där de bor leder endast en liten andel av alla polisanmälningar om misstänkta sexualbrott mot barn till åtal. Hade de bott i Eskilstuna så hade det kanske sett annorlunda ut. Där leder 79% till åtal." - Men detta kan väl inte en särskild "barndomstol" göra något åt? Domstolen spelar inte rollen av förundersökningsledare. Skall man ha en enda polismyndighet för utredande av de brott Bravelius syftar på?

Fråga till Bravelius: Hade någon part åberopat förhör med läkaren? Avvisade domstolen förhöret med läkaren? Domstolen bör inte självmant dra in folk för att höras, det ankommer på parternas ombud att åberopa bevisning även om målet är indispositivt.

Dagens tingsrätter är ofta så stora att man har särskilda avdelningar för ungdomsmål och mål om barn och ungdomar. Jag tror att den ordningen fungerar bättre än en central "barndomstol".

Att du orkar argumentera Musse. Så less på dina tröttsamt återupprepade inlägg om mammor hit och mammor dit. Hur vet du hur Sverige är uppbyggt och hur domare dömer till fördel för högt uppsatta män i en liten småstadsidyll som du knappt besökt på din semesterresa genom Sverige. Män är inte ett dugg bättre vårdnadshavare än kvinnor för att de är män. Män har makt och den ges i uttryck på olika sätt i vårt samhälle.

Kan vi inte höja debattnivån över sandlådans miljö?

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.