Skip to content

Elbolagens vinster ska begränsas genom ny reglering - kan sänka kostnader med 21 procent

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Regeringen har beslutat om en ny reglering av hur elnätsavgifter sätts. Ändringen innebär enligt regeringen att det kan komma att ske kostnadssäkningar med upp till 21 procent för den som idag har höga elnätsavgifter. 

 

Den nya regleringen innebär att Energimarknadsinspektionen på förhand beslutar om ett maxbelopp som ett elnätsföretag får debitera sina kunder under kommande fyraårsperiod.

Förutom maxbeloppet kommer den nya regleringen att innebära stramare regler för avkastning och nya avskrivningsregler för anläggningar i elnäten, vilket i sin tur bidrar till reducerade kostnader. 

- Med de nya bestämmelserna kommer elnätsavgifterna sänkas med upp till 21 procent för kunder som i dag har höga elnätsavgifter, säger samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan (S).

Bakgrunden till det nya regelverket är, bland annat, den kritik som riktats mot kraftiga höjningar av elnätsavgifter från såväl Energimarknadsinspektionen som Villaägarnas riksförbund. 

- Den nya regleringen skapar balans mellan kundernas rätt till skäliga elnätsavgifter och elnätsbolagens möjligheter till skälig avkastning och nödvändiga investeringar. Samtidigt minskar vi risken för långdragna domstolsprocesser kring elnätsavgifterna. 

Den nya regleringen träder i kraft i samband med nästa avtalsperiod som löper från 2020-2023. 

  • William Eriksson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt