Skip to content

"Efterfrågan på interimsjurister ökar kraftigt" - flygande start för Legal Career

Foto: Henning Nordenquist är ansvarig för Legal Career. Foto: BG

Den tillfälliga juristen kan stanna i ett par månader och upp till några år. Ofta handlar det om att täcka upp för en föräldraledighet eller att genomföra ett projekt. ”Marknaden för interimsjurister ökar kraftigt", säger Henning Nordenquist, ansvarig för interim management på Legal Career, en del av Blendow Group.

 

Interim management innebär att ta in ledare eller specialister tillfälligt. Branschen har funnits under lång tid och är sedan tidigare etablerad för tjänster inom ekonomi och IT.

- Inom juristbranschen är interim management ännu inte lika vanligt men har ökat kraftigt, säger Henning Nordenquist.

Legal Career rekryterar och hyr ut jurister och är en del av Blendow Group som också ger ut Dagens Juridik.

- Vid årsskiftet lanserades tjänsten Legal Interim som har fått en flygande start, säger Henning Nordequist.

- Behovet av en aktör som tydligt inriktar sig på interimsjurister behövs och det har rönt ett stort intresse med många förfrågningar som sedan resulterat i flera uthyrda jurister.

Under nästa år räknar Legal Interim med att ha ett 50-tal uthyrda jurister hos kund.

Interimsjurister kan vara egna företagare som jobbar som underkonsulter eller vara direkt anställda av den som förmedlar interimsjurister.

- För många har det blivit en livsstil att gå från företag till företag på kortare eller längre uppdrag enligt den så kallade Gig-ekonomin, säger Henning Nordenquist.

- Många interimsjurister har ofta en kompetens som överträffar den som företaget skulle få vid en fast rekrytering. Samtidigt är det flexibelt för företaget och företaget får en överblickbar kostnad.

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt