Skip to content

"Djupt orättvist när någon tränger sig före" - kroppsvisitation ska stoppa fusk vid högskoleprov

Foto: Henrik Montgomery/TT

Kroppsvisitering av deltagare och sekretesskydd för den som anmäler misstänkt fusk. Det är två framtida åtgärder som regeringen vill att en nytillsatt utredning tittar närmare på för att förhindra fusk på högskoleprovet. 

 

Regeringen anser att ytterligare åtgärder är nödvändiga för att förhindra att organiserat fusk vid högskoleprovet fortsätter.

- Många jobbar väldigt hårt för att få läsa sin drömutbildning på högskolan, säger Helene Hellmark Knutsson (S), minister för högre utbildning och forskning. 

- Då är det djupt orättvist när det finns personer som tränger sig före genom att fuska, medan de som är mer meriterade får stå tillbaka. 

Sedan år 2016 kan den som fuskar på högskoleprovet dömas för osann försäkran i upp till sex månaders fängelse. 

I april 2018 gjorde Ekobrottsmyndigheten ett tillslag mot en liga som organiserade fusk på högskoleprovet och flera personer häktades. 

En del i det nya utredningsuppdraget blir att ta ställning till om det ska vara möjligt att kroppsvisitera provdeltagarna för att förhindra att den som skriver provet har med sig exempelvis dolda mobiltelefoner. 

Utredningen ska även ta ställning till om sekretess ska gälla för den som anmäler misstänkt fusk, så att vederbörande inte kan identifieras eller utsättas för repressalier.

Uppdraget ska slutredovisas för regeringen den 31 maj nästa år.

  • William Eriksson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt