Skip to content

Betyg och högskoleprov får konkurrens av nya vägar in på universitetet - UHR reder ut hur

Foto: Bertil Enevåg Ericson/TT

Urvalet till de mest populära utbildningarna i Sverige kommer att förändras och höga betyg kommer inte längre att räcka för att komma in. Efter att de nya antagningsreglerna trädde i kraft i juli ska nu Universitets- och högskolerådet konkretisera tillämpningen och förbereda en försöksverksamhet.

 

I början av juli fattade regeringen beslut om nya bestämmelser om ansökningar till högskolan. De nya bestämmelserna fokuserar mer kompetens än på betyg och på att de som söker ska kunna klara av att sluföra utbildningen. Det innebär att de mest populära utbildningarna inte längre kommer att kunna enbart välja ut studenter med de högsta betygen men det innebär också att mindre populära utbildningar som till exempel lärarutbildningen kommer att kunna ta in studenter som inte har någon formell behörighet alls.

"Nationellt behörighetsprov"
Problemet blir nu att genomföra och tillämpa de nya reglerna. Det uppdraget går till Universitets- och högskolerådet (UHR) som bland annat ska konstruera en försöksverksamhet med ett så kallat "nationellt behörighetsprov" för personer som saknar vanliga betyg från grundskola och gymnasium. En helt ny möjlighet för dem utan gymnasiebetyg att visa att man har kompetens. Men det innebär att UHR också måste reda ut exakt vilka "nödvändiga kompetenser" som krävs för att man ska anses nå upp till "grundläggande behörighet".

När det gäller problemen med avhopp från ämneslärarutbildningarna ska UHR lösa det med ett särskilt antagningsprov för att "pröva studenternas motivation". Man ska också utreda en modell med högre krav för särskild behörighet.

Inte bara betyg
För de populära utbildningarna är det ofta fler som söker än vad som får plats samtidigt som det även där finns problem med avhopp. UHR ska enligt regeringen "vara ett stöd för lärosätena i att utveckla andra urvalsgrunder än betyg och resultat från högskoleprovet" men också titta närmare på hur man kan se till att de som kommer in också går klart.

UHR ska därför också genomföra en försöksverksamhet med så kallade "viktade högskoleprovsresultat" där högskoleprovets två delar – den kvantitativa och den verbala – kan viktas olika vid urval till olika utbildningar. Detta för att se om provet bättre kan förutspå hur studenten kommer att klara av olika utbildningar.

Huvuddelen av de nya bestämmelserna träder i kraft den 1 januari 2022 och ska tillämpas första gången på utbildning som påbörjas efter den 31 maj 2022.

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt