Skip to content

Ändrad lagstiftning kan bli nödvändig för sjukvård i kristider - ny utredning klar 2020

Foto: Henrik Montgomery/TT

Svensk hälso- och sjukvård måste fungera i krissituationer där många skadas. Det konstaterar regeringen som därför har tillsatt en utredning som ska göra en "total översyn" och bland annat föreslå ny lagstiftning.

 

"Starkt rustad för att möta allvarliga händelser". Den kapaciteten vill regeringen att svensk sjukvård ska ha i händelse av en kris. Det nya utredningsuppdraget handlar om att "göra en total översyn av hälso- och sjukvårdens kapacitet att hantera allvarliga kriser" och ska vara klart till december 2020.

"Ändamålsenligt regelverk"
I uppdraget ingår bland annat att "säkerställa att det finns ett ändamålsenligt regelverk" samt att se över vem som gör vad och när. Samarbetet mellan olika nivåer kan behöva stärkas, exempelvis kan det enligt regeringen finnas behov av förändrad lagstiftning och andra regleringar.

Sjukdomar och attacker
Uppdraget gäller kriser både i fredstid och i krigstid. Bland exemplen lyfter regeringen fram stora bränder, smittsamma sjukdomar terrorattacker och utsläpp där många människor skadas men också om Sverige skulle behöva höja sin beredskap.

Enligt regeringen är målet "långsiktiga regelverk och tydligare ansvarsfördelning" där man också säkrar tillgången på läkemedel eftersom Sverige inte längre har någon som ansvarar för detta efter privatiseringen av apoteken.

Regeringen skriver särskilt att "utredningen inte handlar om att vården inte har klarat sitt uppdrag".

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt