Skip to content

775 kilo knark för 90 miljoner inte tillräckligt för maxstraff - sju års fängelse för storsmugglare

Mannen hade 775 kilo narkotika i lastbilen, värt 90 miljoner kronor i missbrukarleden. Foto: från förundersökningen

Mannen greps när han försökte smuggla 775 kilo narkotika till ett värde av 90 miljoner kronor för den organiserade brottslighetn. Åklagaren begärde att han skulle dömas till "upp emot" maxstraffet på tio års fängelse. Hovrätten anser dock att det räcker med att lägga sig ett år över straffminimum och dömer därför mannen till sju års fängelse.

 

Mannen - som är i 60-årsåldern - åtalades vid Malmö tingsrätt för synnerligen grov narkotikasmuggling. Enligt åtalet hade han gripits när han förra året försökte smuggla in 775 kilo narkotika till i Sverige i en lastbil via Öresundsbron. 

640 kilo av narkotikan var cannabis, 130 kilo var amfetamin, sex kilo var kokain och fem kilo ecstasy. Totalt var narkotikan värd cirka 90 miljoner kronor i missbrukarleden.

Synnerligen grov narkotikasmuggling
Enligt åklagaren handlade det om synnerligen grov narkotikasmuggling - ett brott som har en straffskala på sex till tio års fängelse.

Mannen nekade till brott och hävdade att han inte hade känt till vad lasten innehöll - någonting som dock avfärdades helt av tingsrätten som gick på åklagarens linje och dömde mannen för synnerligen grov narkotikasmuggling.

Tingsrätten skrev i sina domskäl:

"Mängden narkotika överstiger med marginal den mängd som ensamt motiverar att brottet är att bedöma som synnerligen grovt...  Med hänsyn till värdet samt till hur narkotikan varit förpackad står det klart att brottet måste ha ingått som ett led i en verksamhet som utövats i organiserad form i syfte att i stor omfattning bedriva handel med narkotika." 

Ett år över straffminimum
När det gällde straffet ansåg åklagaren att brottet hade ett straffvärde på "upp emot" maxstraffet - alltså tio års fängelse. Tingsrätten höll dock inte med om detta utan valde i stället att lägga sig ett år över straffminimum och dömde mannen till sju års fängelse. Tingsrätten skrev:

"Som åklagaren har påpekat föranleder redan det införda partiet av amfetamin ett straffvärde motsvarande fängelse i sju år. Faktorn mängd narkotika har emellertid en avtagande betydelse för straffvärdet ju större kvantiteter det rör sig om."

"Det har inte framkommit att X (den tilltalade) skulle ha någon närmare insikt i eller mer central roll i den brottsliga organisation som ligger bakom narkotikasmugglingen eller att han, utöver kontanter till täckande av omkostnader i samband med transporten mottagit någon ersättning för brottets fullgörande."

Åklagaren överklagade
Enligt tingsrätten fanns det därför varken några försvårande eller förmildrande omständigheter och mannen dömdes alltså därför till sju års fängelse.

Åklagaren överklagade till Hovrätten över Skåne och Blekinge och begärde att fängelsestraffet skulle höjas. 

Även hovrätten slog nyligen fast att mannen är skyldig:

"Omständigheterna är sammantaget sådana att X måste ha förstått att han hade narkotika i lasten vid inresan till Sverige och att han utförde transportuppdraget inom ramen för en organiserad verksamhet av stor omfattning."

Hovrätten gick dock emot åklagarens begäran om skärpt straff och fastställde i stället tingsrättens straff på sju års fängelse.

  • Isak Bellman

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt