Skip to content

110 statliga miljoner för skador där det inte finns försäkring - regeringsbeslut efter skogsbränderna

Foto: Maja Suslin/TT

Regeringen beslutade igår att ge Skogsstyrelsen i uppdrag "att skyndsamt föreslå ändamålsenlig kompensation" för skador och ökade kostnader för dem inom skogsbruket som drabbades av sommarens skogsbränder. Ersättningen får uppgå till 110 miljoner kronor - och får inte gå till dem som kan få ersättning för sina skador från försäkringsbolag.

 

- Det har varit en tuff sommar för drabbade skogsägare, både ekonomiskt och känslomässigt. Skogsbränderna har orsakat stora materiella skador och omfattande arealer skog som har skötts om och brukats i generationer har eldhärjats. Det är därför viktigt att samhället går in och stöttar i denna exceptionella situation, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S)

Skogsstyrelsen ska i sitt uppdrag kartlägga förlusterna och i samråd med berörda myndigheter och intressenter inom skogsnäringen utreda vilka mottagare och vilka geografiska områden som borde få ekonomiskt bidrag.

Skogsstyrelsen ska redovisa sina slutsatser till Regeringen senast den 10 oktober.

Regeringen har tidigare gett Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, ökade möjligheter att ersätta kommuner som har drabbats av skogsbränderna med uppemot 300 miljoner kronor.

Regeringen bedömer också att staten kommer att behöva avsätta 50 miljoner kronor för efterarbetet med anledning av skogsbränderna och att det behövs förstärkta resurser till frivilligorganisationer med 25 miljoner kronor för att kompensera för kostnader som uppstått i samband med bränderna.

  • Stefan Wahlberg

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

6 comments

Varför ska inte de som varit ansvarsfulla och tecknat en gällande försäkring få ta del av ersättningen? De borde väl anses vara de som gjort mest rätt och borde premieras istället.

Intressant tanke som kanske ligger mer på ett ideologiskt plan. På motsvarande sätt skulle man ju då kunna tänka sig att ersättning motsvarande socialbidrag även betalas ut till de som kämpat hårt i skolan och skaffat sig hyggliga inkomster.” Varför ska de som skött sig och kämpat hårt inte få lika mycket”, Låter inte helt orimligt att bidrag går till de som behöver det (i de fall regeringen beslutat att pengar ska betalas ut).

Jag förstår inte alls liknelsen.
Tanken med en försäkring är ju att man delar risken för att något ska hända med många andra.
Varför ska man betala för en försäkring om staten ändå kommer betala ersättning?
Du, jag och alla andra skattebetalare ska stå för att skogsägarna chansar på att skogen inte kommer brinna?!
Din liknelse är att ge medborgarlön till alla oavsett, men socialbidraget är ju inte till för att skydda värdet på något utan det är ju ren välgörenhet för dom som inte kan klara sig själva.
Nu står det inte vad bidraget går till eller hur stor del av skadorna det kommer täcka med om det bara går till att plantera om och röja är det kanske rimligt.
Men hur vet du att det går till "dom som behöver det"?
Det kan lika gärna gå till statsägda Sveaskog eller andra stora skogsföretag?!
Detta framgår inte heller i artikeln.
Kanske ska jag säga upp hemförsäkringen och kräva staten på ersättning om huset brinner ner?

"ökade kostnader för dem inom skogsbruket som drabbades av sommarens skogsbränder"
Skogsbruket är vinstdrivande företag och får alla andra branscher där det går dåligt också ersättning via skattsedeln?

Hur många miljoner finns det egentligen? Och varifrån kommer alla miljoner?

Jag tror jag skall säga upp min bilförsäkring... om jag krockar och själv är vållande så kanske staten ger Transportstyrelsen i uppgift att utreda "kompensation till drabbade BMW-ägare för vinters hala väglag"...

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.