Skip to content

110 statliga miljoner för skador där det inte finns försäkring - regeringsbeslut efter skogsbränderna

Foto: Maja Suslin/TT

Regeringen beslutade igår att ge Skogsstyrelsen i uppdrag "att skyndsamt föreslå ändamålsenlig kompensation" för skador och ökade kostnader för dem inom skogsbruket som drabbades av sommarens skogsbränder. Ersättningen får uppgå till 110 miljoner kronor - och får inte gå till dem som kan få ersättning för sina skador från försäkringsbolag.

 

- Det har varit en tuff sommar för drabbade skogsägare, både ekonomiskt och känslomässigt. Skogsbränderna har orsakat stora materiella skador och omfattande arealer skog som har skötts om och brukats i generationer har eldhärjats. Det är därför viktigt att samhället går in och stöttar i denna exceptionella situation, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S)

Skogsstyrelsen ska i sitt uppdrag kartlägga förlusterna och i samråd med berörda myndigheter och intressenter inom skogsnäringen utreda vilka mottagare och vilka geografiska områden som borde få ekonomiskt bidrag.

Skogsstyrelsen ska redovisa sina slutsatser till Regeringen senast den 10 oktober.

Regeringen har tidigare gett Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, ökade möjligheter att ersätta kommuner som har drabbats av skogsbränderna med uppemot 300 miljoner kronor.

Regeringen bedömer också att staten kommer att behöva avsätta 50 miljoner kronor för efterarbetet med anledning av skogsbränderna och att det behövs förstärkta resurser till frivilligorganisationer med 25 miljoner kronor för att kompensera för kostnader som uppstått i samband med bränderna.

  • Stefan Wahlberg

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt