Skip to content

"Vi är också en del av rättskedjan - de ekonomiska satsningarna måste omfatta även advokaterna"

KRÖNIKA - av advokaten Göran Rise

 

Lag och ordning är nu på dagordningen för varje politiskt parti som tycks tävla om att övertrumfa sina meningsmotståndare i jakten på röster.

Justitieministern Morgan Johansson utlovade nyligen en satsning på att förstärka "hela" rättskedjan med medel till Åklagarmyndigheten, Domstolsverket och Kriminalvården. Satsning uppgår till 800 miljoner per år under de närmaste tre åren.

Vad som slår mig som advokat är att satsningarna endast tycks riktade till myndigheter och att en av rättskedjans länk lämnats utanför.

Envar som är misstänkt för brott har rätt att få en offentlig försvarare, advokat, som ersätts med en grundersättning som är baserad på en timtaxa. Denna är och har alltid varit alltför snål vilket Advokatsamfundet år efter år har poängterat och kritiserat för döva öron.

Jag efterlyser nu politiker som inser att, om vårt rättssystem ska fungera, även ser till att vi har advokater som kan leva på sin ersättning från staten. Den nuvarande taxan är ett hån mot oss som tar uppdragen som offentlig försvarare.

Det är givet att om försvararna vägrar att ta sig an uppdragen - det vill säga helt enkelt strejkar för bättre ersättning - kommer hela rättssystemet att krackelera, oavsett vad statsmakten ger åt polisen, åklagaren och domaren. Det går helt enkelt inte att lagföra brottslingarna.

Advokater ska utan några som helst löneförmåner bland annat utbilda sig och löpande genomgå kurser för att få behålla sin auktorisation. Kostnaderna ska tas av de ersättningar som de får genom sina uppdrag som försvarare.

Vi advokater är fria företagare och har från tid till annan betraktats som ekonomiska vinnare på ökad brottslighet. Den synen är i grunden helt felaktig. Vi tillhör numera den grupp av rättstjänare som får minst betalt för det många gånger otacksamma arbetet som försvarare.

Jag är orolig för återväxten inom min kår om inte statsmakterna beaktar alla länkar i rättskedjan och inte bara prioriterera det som kan ge röster.

En rättsstat kräver att vi har en fri och obunden advokatkår som inte ska kvävas genom att ersättningarna hålls så låga att ingen vill eller ens kan livnära sig på uppdragen som offentlig försvarare. Vilket parti värnar om hela rätskejdjan?

 

 

 

 

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

19 comments

Den girige får aldrig nog och blir aldrig mätt.

Hur har de mage att tigga om mer pengar dessa giriga medelmåttor som inte gör annat när de ska försvara någon än åker snålskjuts på åklagarens förundersökningsmaterial och mumlar lite innan förhandlingen tar slut och det är dags att överräcka kostnadsräkningen. Den mänskliga dumheten och girigheten har uppenbarligen inga gränser. De förtjänar inte ett enda öre mer i pengar. Därtill är det väl känt att de håvar in betydligt mer pengar än statligt anställda.Nog får vara nog.

Märkligaste man läst... dessutom är den offentliga försvararen den minst viktiga i brottmålsprocessen. Den ansvarar inte för några beslut över huvud taget och även om den gör en fullkomligt bedrövlig insats blir domen antagligen ”korrekt” ändå eftersom både polisen, åklagaren och domstolen bevakar intresset av materiellt riktig dom.

Vad anser du att målsägarbiträdena bidrar med, för en materiellt riktig dom?

Du har rätt. Det är faktiskt en än mindre viktig funktion i det sammanhanget. Men det är närmast bara kurativt. Att föra skadeståndstalan är vanligen okomplicerat och att biträda åtalet brukar oftast bara innebära en onödig förlängning av förhandlingstiden.

Det absolut bästa försvaret är att inget säga förrän man i lugn och ro fått tänka efter, konsultera lagtext och kanske talat med en jurist.

Detta gäller i princip alltid.

Sedan, i kanske 90 % av brottmålen, är det fortsatt bäst att tiga och i resten kan man ha en liten förklaringsbörda avseende vissa omständigheter.

http://www.dagensjuridik.se/2015/11/debatt-allan-stutzinsky-johan-tisell...

Man måste ändå skratta när det inte går att avgöra om du är ironisk eller extremist.

Tillbaka efter semestern?
Oj vad vi har saknat dig... och dina kloka kommentarer...

Vilka är de där ”vi” som ni SD-troll alltid brukar föra talan för i era kommentarer?
Har du/ni flera röster i huvudet, eller är ni ett grabbgäng på samma dator?

*Röster i huvudet*
Jag finner det intressant att du tar just det som exempel.
Vill du vänligen utveckla dina tankegångar?
(I all välmening och av genuint intresse för att bättre förstå din kommentar.)

Härligt att just du svarar (med tanke på hur många pseudonymer du har på DJ, så behövs ju inte ”advocatus”).
Du är ju en konstant användare av ”vi”, är det så att du talar för alla fritidsforskande nättroll eller bara den där SD-klicken?

Tack för ditt svar Fredrik 1.
Ditt kommentar styrker vår hypotes avseende ditt mentala hälsotillstånd.

Vad härligt att du drar till med "vi" igen.

Jag är som sagt uppriktigt förvånad att du alltjämt väljer livet (det är ingen livskvalité att agera internettroll dygnet runt).

Hitta dig ett nytt arbete istället där du kan tjäna mer pengar. Jag tvivlar på att de flesta åklagare, poliser m.m. tjänar mer än vad en advokat gör.

Vilket skämt!! Försvarsadvokater/målsägandebiträden tjänar otroligt bra!! Dessutom har de flesta ett AB vilket gör att man dels tar ut lön och dels vinst.... köper alla saker på "företaget" osv.

Det beror på. Advokater som inte arbetar med ärenden där staten beslutar om ersättningen tjänar bra, men de är inte försvarare eller målsägandebiträden.

En advokat som arbetar för sina klienter får det inte så fett på kontot. De får sina kostnadsräkningar nedskurna och gör dessutom en massa jobb som de inte får ta betalt för (t.ex. att se till att någon tar hand om den häktade klientens hundar så att de inte svälter ihjäl). En försvarare till en oskyldig klient som är aktiv redan under förundersökningen kan ofta få förundersökningen nedlagd eller delvis nedlagd, men det märker inte domstolen av. Så om man t.ex. har en klient som är misstänkt för två grova misshandlar, övergrepp i rättssak, grovt narkotikabrott, fyra stölder och vållande till kroppsskada men som bara åtalas för vållande till kroppsskada; då får man betalt som om uppdraget bara rörde det brottet. Men advokaten ägnade kanske 50 timmar åt att se till att de övriga misstankarna lades ned.

Sen kan man arbeta i huvudsak som offentlig försvarare och tjäna väldigt bra. Det är bara att göra minsta möjliga, knappt kunna namnet på klienten före huvudförhandlingen, lisma inför domstolen, åklagaren och polisen samt ta massor av uppdrag (polis och åklagare kommer ofta föreslå sådana advokater och domstolarna ger dem förtur på "listan"). Men på kostnadsräkningarna brer man såklart på, eftersom domstolen gillar dig så kommer de ge betalt för allt du inte gjort.

Det stammer inte att man bara far betalt for arbete med misstankar som lett till atal. Man far betalt aven for det andra arbetet. Om offentliga forsvarare har tillrackligt betalt ar en annan fraga. Jag kan tycka att den kategori som far bast betalt i forhallande till insats ar malsagandebitradena. Ursakta stavningen, tangentbordet saknar vissa bokstaver...

I praktiken är det så.
Över huvud taget så bedöms inte arbetet utan domstolen höftar oftast till efter att ha kollat vad tre gånger förhandlingstiden blir.
Målsägandebiträden får ju betalt även för kurrativt arbete. Där brukar ju domstolarna anse att de ska ha ungefär lika mycket som försvararen. Fast det är ju inte alls lika mycket arbete med det eftersom åklagaren gör en del av det.

Problemet är att nu premieras de försvarare som gör ett dåligt jobb och de som gör ett bra jobb får straffas för det.
Timpengen är ju inte dålig, även om en medelmåttig advokat lätt tar det dubbla vid privata uppdrag.

Det är helt riktigt att kostnaderna för advokaternas egenförkovran ska tas av de ersättningar som de får genom sina uppdrag som försvarare. Ersättningarna ska också täcka kontorskostnader o.d. Därför är ersättningarna så höga som de faktiskt är. Eller hade Rise tänkt sig statsbidrag till kurser i Advokatsamfundets regi eller fritt deltagande i kurser som anordnas av Domarakademien? I så fall hade väl Rise klagat över att advokaternas frihet och integritet var i fara.

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.