Skip to content

"Vi är också en del av rättskedjan - de ekonomiska satsningarna måste omfatta även advokaterna"

KRÖNIKA - av advokaten Göran Rise

 

Lag och ordning är nu på dagordningen för varje politiskt parti som tycks tävla om att övertrumfa sina meningsmotståndare i jakten på röster.

Justitieministern Morgan Johansson utlovade nyligen en satsning på att förstärka "hela" rättskedjan med medel till Åklagarmyndigheten, Domstolsverket och Kriminalvården. Satsning uppgår till 800 miljoner per år under de närmaste tre åren.

Vad som slår mig som advokat är att satsningarna endast tycks riktade till myndigheter och att en av rättskedjans länk lämnats utanför.

Envar som är misstänkt för brott har rätt att få en offentlig försvarare, advokat, som ersätts med en grundersättning som är baserad på en timtaxa. Denna är och har alltid varit alltför snål vilket Advokatsamfundet år efter år har poängterat och kritiserat för döva öron.

Jag efterlyser nu politiker som inser att, om vårt rättssystem ska fungera, även ser till att vi har advokater som kan leva på sin ersättning från staten. Den nuvarande taxan är ett hån mot oss som tar uppdragen som offentlig försvarare.

Det är givet att om försvararna vägrar att ta sig an uppdragen - det vill säga helt enkelt strejkar för bättre ersättning - kommer hela rättssystemet att krackelera, oavsett vad statsmakten ger åt polisen, åklagaren och domaren. Det går helt enkelt inte att lagföra brottslingarna.

Advokater ska utan några som helst löneförmåner bland annat utbilda sig och löpande genomgå kurser för att få behålla sin auktorisation. Kostnaderna ska tas av de ersättningar som de får genom sina uppdrag som försvarare.

Vi advokater är fria företagare och har från tid till annan betraktats som ekonomiska vinnare på ökad brottslighet. Den synen är i grunden helt felaktig. Vi tillhör numera den grupp av rättstjänare som får minst betalt för det många gånger otacksamma arbetet som försvarare.

Jag är orolig för återväxten inom min kår om inte statsmakterna beaktar alla länkar i rättskedjan och inte bara prioriterera det som kan ge röster.

En rättsstat kräver att vi har en fri och obunden advokatkår som inte ska kvävas genom att ersättningarna hålls så låga att ingen vill eller ens kan livnära sig på uppdragen som offentlig försvarare. Vilket parti värnar om hela rätskejdjan?

 

 

 

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt