Skip to content

"Välkommen till jobbet, Petra Lundh - här är listan på vad Sveriges åklagare behöver"

DEBATT av - Emma Berge, företrädare för Jusek och ordförande Saco-S föreningen inom Åklagarmyndigheten 

Välkommen Petra Lundh, till Åklagarmyndigheten som med sina drygt 1 400 anställda är en expertmyndighet som spelar en stor roll inom rättsväsendet. Att axla rollen som riksåklagare och högsta chef för landets alla åklagare är en hedersam uppgift men det saknas inte utmaningar. Här har vi från Saco-S sammanfattat vad vi anser att du behöver veta när du tar dig an din nya roll.

Vårt arbete är omväxlande där varje dag är unik. Åklagarens uppgifter är att leda förundersökningar, besluta i åtalsfrågan och uppträda i domstol. 

Hos oss kommer du att omges av kompetenta medarbetare som vill driva rättsutvecklingen framåt och vill känna att de har arbetsgivarens förtroende. En åklagare har ett eget ansvar för sina ärenden och ett krav att vara objektiv. En åklagare är självständig och fattar alla beslut i eget namn.

Åklagaren har en stark och framträdande roll i rättssamhället. Ingen annan yrkesgrupp inom rättsväsendet är på samma sätt involverad i ett ärendes alla moment. En åklagare har stort eget ansvar och gör svåra juridiska avvägningar. En åklagare måste vara beslutsför under tidspress.

En åklagare måste vara orädd och beredd på att bli granskad av parterna i målet, försvarsadvokaterna, målsägandebiträdena, medierna och allmänheten. 

Du kommer till en myndighet som under 2018 inte längre kan ersättningsrekrytera när personal slutar, som fått avbryta en lyckad försöksverksamhet med revisorer och som inte har något utrymme för tillkommande uppdrag eller oförutsedda händelser under 2018.

Det höga arbetstrycket för åklagare innebär också att det blir allt svårare att vara en attraktiv arbetsgivare. Fler och fler åklagare ställer sig frågan om det är värt att arbeta som åklagare med hänsyn till arbetssituationen, det stora ansvaret och lönen.  

Inför 2019 saknar vi 50 miljoner för att kunna behålla befintlig personalstyrka. Om inte myndigheten får mer resurser skulle bemanningen behöva minska med motsvarande minst 50 åklagartjänster redan under nästa år. 

Men personal vill utveckla verksamheten och 60 procent av myndighetens anställda är med i ett Saco-S förbund. Tillsammans med Åklagarmyndighetens ledning arbetar vi för att landets åklagare ska ha bästa möjliga förutsättningar för att utföra sina arbetsuppgifter på ett rättssäkert och hållbart sätt.

För att det ska fungera måste vi ha fullt fokus på följande fyra områden: 

1. Lönefrågan 
Om Åklagarmyndigheten ska kunna rekrytera och behålla den kompetens som myndigheten behöver krävs rimliga lönenivåer. I dag ser vi ett missnöje bland många av våra medlemmar när det gäller just lönenivåerna.  Åklagarna har ett tungt och ansvarsfullt uppdrag och många ser att man kan få högre lön och en mindre pressad arbetssituation i andra yrken. För oss inom Saco-S kommer lönefrågan att ha högsta prioritet under kommande verksamhetsår. Vi hoppas att Åklagarmyndighetens ledning delar den prioriteringen. 

2. Arbetsmiljön 
Åklagaren behöver kunna ge sina ärenden den tid och omsorg som varje ärende behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Det är viktigt både för de inblandade personerna och för samhället. En god arbetsmiljö som möjliggör balans mellan arbete och fritid är av största vikt om våra medlemmar ska trivas och stanna kvar inom myndigheten. 

3. Åklagarrollen 
Åklagaren är självständig i sin yrkesroll och det ställer krav på att åklagaren har tillräckligt med tid att sätta sig in i ärendet, att följa med i rättsutvecklingen och att tänka. Men den arbetstid som åklagarna varje dag kan lägga på juridiska bedömningar minskar. Åklagarna behöver känna att de har en chef som respekterar och tar tillvara den kompetens som de har. Åklagarrollen behöver renodlas och åklagarnas självständighet värnas.

4. Resurser
Straffskärpningar och resursförstärkningar till polisen får effekter för Åklagarmyndighetens uppdrag. Därför måste en prioritet för myndigheten vara att påminna om behovet av tillräckliga resurser. 

Vi ser fram emot att fortsätta dialogen om hur vi tillsammans kan skapa goda förutsättningar för landets åklagare. Välkommen till jobbet Petra Lundh!

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt