Skip to content

"Tillfälligt förbiseende", inte "medvetet risktagande" - körkort ska inte återkallas efter olycka

Foto: Jonas Ekströmer/TT

Det handlade om ett "tillfälligt förbiseende" och inte "ett medvetet risktagande" när kvinnan gjorde en vänstersväng som slutade med en trafikolycka. Det konstaterar kammarrätten som därmed upphäver Transportstyrelsens och förvaltnings-rättens avgöranden om att återkalla hennes körkort.

 

Transportstyrelsen beslutade i maj 2018 att återkalla kvinnans körkort på grund av att hon inte hade "iakttagit väjningsplikt" i samband med en vänstersväng i en korsning - någonting som ledde till att hon krockade med en mötande bil.

Enligt Transportstyrelsen var överträdelsen "allvarlig" och det räckte därför inte med en varning. Körkortet återkallades därför med en så kallad spärrtid på två månader.

Olycksdrabbad korsning
Kvinnan överklagade beslutet till Förvaltningsrätten i Härnösand och pekade på att det handlar om en olycksdrabbad korsning och att den andra bilen måste ha kommit i mycket hög hastighet. Dessutom uppgav hon att refuger, vägmärken och lyktstolpar hade varit täckta av snö.

Kvinnan underströk också att hon har kört prickfritt i 26 år och att hon behöver sin bil för att kunna köra sin dotter till simskolan och att hon är beroende av bilen för att ta sig till det universitet där hon studerar.

Ordningsföreläggande
Förvaltningsrätten gick dock på Transportstyrelsens linje och fastställde beslutet.

Förvaltningsrätten skrev i sin dom:

"X (kvinnan) har enligt godkänt ordningsföreläggande gjort sig skyldig till att inte ha iakttagit väjningsplikt. Av polisens handlingar framgår att det inträffade en kollision med mötande fordon när X gjorde en vänstersväng. Den här sortens förseelse räknas som brott mot regel som är väsentlig från trafiksäkerhetssynpunkt."

Kvinnans överklagande avslogs därför.

Personliga förhållanden
Hon överklagade till Kammarrätten i Sundsvall som nu upphäver förvaltningsrättens dom med hänvisning till att "hänsyn ska tas till omständigheterna vid trafikförseelsen och förarens personliga förhållanden, till exempel vad som i allmänhet är känt om förarens uppträdande i trafiken".

Kammarrätten anser att en återkallelse i kvinnans fall är alltför ingripande. Kollisionen ägde rum på en 50-väg och medförde endast lindriga personskador. Det var dessutom mörkt med tunn is på vägbanan och snöfall.

Tillfälligt förbiseende
Enligt kammarrätten framstår det som om olyckan inträffade till följd av "ett tillfälligt förbiseende" snarare än till följd av "ett medvetet risktagande" från kvinnans sida. Kvinnan har ingen tidigare anmärkning i vägtrafikregistret.

Tillsammans med kvinnans personliga förhållanden i övrigt anser kammarrätten därför att det är tillräckligt att meddela henne en varning.

 

 

 

 

  • Alt-texten
    Malin Roubert

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt